Image

Кафедра приймає участь у підготовці здобувачів (на всіх рівнях вищої освіти) за спеціальністю – 081 «Право» (денна та заочна форми навчання).

Кафедра здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». На базі кафедри створена та функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Кафедра приймає активну участь у реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Зокрема, на базі кафедри було утворено десять разових спеціалізованих рад по захисту докторів філософії у галузі 081 «право».

У 2020/2021 навчальному році кафедра адміністративного та митного права забезпечує викладання: у 50 академічних групах; 17 навчальних дисциплін; 13 спеціальностей УМСФ.

На кафедрі працюють 10 співробітників, з яких 7 – докторів наук та 2 кандидата наук. Всі викладачі кафедри відповідають ліцензійним вимогам.

Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 502, 504; тел. 756-05-94.

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного та митного права забезпечують викладання наступних основних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 • Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Митне право
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародне право
 • Право
 • Фінансове право

Освітній ступінь «магістр»:

 • Адміністративні провадження в органах публічної влади
 • Міжнародне митне право
 • Методологія наукових досліджень
 • Судове оскарження рішень дій чи бездіяльності публічної адміністрації
 • Порівняльне митне право
 • Проблеми адмістративної деликтології
 • Проблеми застосування митного законодавства України
 • Публічні послуги та адміністративні процедури
 • Правові основи фінансово-правової діяльності
 • Протидія та попередження корупції в державних органах

Освітній ступінь «доктор філософії з права»:

Новини кафедри