Завідувач кафедри

Заруцька Олена Павлівна


Доктор економічних наук, професор, директор регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України

(056) 756-05-73
zarutska@umsf.dp.ua

Положення про кафедру

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна та заочна форми навчання, освітні ступені «Бакалавр», «Магістр».

Кафедра банківської справи та фінансових послуг налічує 9 викладачів, серед них – три доктори економічних наук, професори та 6 кандидатів наук, доцентів.

Розроблені та впроваджені наступні магістерські програми:

 • «Банківська справа»

Перелік замовників:

 • Фіскальна служба України
 • Дніпропетровька обласна рада
 • Дніпропетровська обласна державна адміністрація
 • Асоціація «Дніпровський Банківський Союз»
 • АТ КБ «ПриватБанк»
 • Фондова біржа «Персектива»
 • Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»
 • Базовевідділення АТ "Райффайзен Банк Аваль"
 • Відділення АТ «УкрСиббанк»
 • АТ «Акцент-банк»
 • Відділення ПАТ «КредіАгріколь Банк»
 • Відділення АТ «ОТП Банк»
 • АТ «АБРадабанк»
 • АТ АКБ «КОНКОРД»
 • АТ «КБЗемельний капітал»

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. 416;  тел. 756-05-73

 

Освітня діяльність
Дисципліни кафедри банківської справи та фінансових послуг
1. Банківська система
2. Фінансовий ринок
3. Банківські операції
4. Сучасні банківські послуги
5. Гроші та кредит
6. Поведінкові моделі економіки
7. Інституціональна економіка
8. Страхування
9. Інвестування
10. Операції банків і небанківських кредитних установ
11. Діяльність банків на фінансовому ринку
12. Центральний банк і грошово-кредитна політика
13. Система обслуговування клієнтів банків
14. Банківський маркетинг
15. Фінансова безпека банка
16. Аналіз банківської діяльності
17. Банківська статистика
18. Фінансовий моніторинг
19. Інвестиційна банківська діяльність
20. Фінансова безпека банку
21. Тренінг-курс "Аналіз активів та пасивів банку"
22. Комплексний тренінг "Система обслуговування клієнтів банку"
23. Управління інноваційними проектами і програмами
24. Страховий менеджмент
25. Банківський менеджмент
26. Міжнародні розрахунки та валютні операції
27. Банківське регулювання та нагляд
28. Антикризовий банківський менеджмент
29. Управління банківськими ризиками
30. Кредитний менеджмент
31. Управління бізнес-моделями банків
32. Внутрішня економіка банку
33. Платіжні системи
34. Тренінг з банківського менеджменту
35. Управління перестрахувальними операціями
36. Інновації у страхуванні та ризик-менеджменті
37. Аналіз діяльності страхових організацій
38. Актуарні розрахунки у страхуванні
39. Страхування в системі міжнародних економічних відносин
40. Державне регулювання ринку страхових послуг
41. Тренінг-курс з управління бізнес-процесами страхової компанії

Новини кафедри