Вакантні посади

Дніпровський апеляційний суд оголошує конкурс на заняття посад державної служби

Дніпровський апеляційний суд відповідно до наказу №123 від 16 листопада 2021 року оголошує конкурс  на заняття посад державної служби категорії "В!

1) судового розпорядника служби судових розпорядників (відділ) (додаток до наказу) 

2) секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу судової палати з розгляду цивільних справ на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника (додаток до наказу)

Посилання на вакансії з вимогами за посиланням - https://dpa.court.gov.ua/sud4803/inshe/jobs/33459/

 

Дніпровський апеляційний суд відповідно до наказу № 120 від 08 листопада 2021 року оголошує конкурс  на заняття посад державної служби категорії "В!

1) судового розпорядника служби судових розпорядників (відділ) (додаток до наказу) 

2) секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ (додаток до наказу)

3)секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника (додаток до наказу)

 

Посилання на вакасію з вимогами - https://dpa.court.gov.ua/sud4803/inshe/jobs/33316/

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

по кафедрі  публічного управління та митного адміністрування 

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі  психології 

професор – 0,5 штатної одиниці

доцент – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі  комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

професор – 0,5 штатної одиниці 

доцент – 1 штатна одиниця

старший викладач – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі  туризму та готельно-ресторанної справи:

професор – 1 штатна одиниця 

доцент – 1 штатна одиниця 

викладач – 0,45 штатної одиниці

 

по кафедрі  правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін:

професор – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей

доцент – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування:

професор – 1 штатна одиниця 

доцент – 3 штатні одиниці 

доцент – 0,5 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

 

по факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин:

декан – 1 штатна одиниця

по кафедрі міжнародних економічних відносин та регіональних студій: 

професор – 1 штатна одиниця 

професор – 0,25 штатної одиниці

доцент – 0,25 штатної одиниці

доцент – 2 штатні одиниці

викладач – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі соціального забезпечення та податкової політики:

професор – 1 штатна одиниця 

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі підприємництва та економіки підприємства:

старший викладач – 0,3 штатної одиниці

старший викладач – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі економіки та соціально-трудових відносин:

професор – 2 штатні одиниці 

 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

УМОВИ КОНКУРСУ

  1. Наявність громадянства України. 
  2. Вільне володіння державною мовою України.
  3. Відповідність кваліфікаційним вимогам:

 

на досаду  декана факультету: науковий ступінь (кандидата наук, доктора філософії, доктора наук) та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;

на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Виключення можуть становити іноземні громадяни, які мають диплом PhD, виданий іноземною країною та нострифікований за встановленою процедурою;

     на посаду доцента: вчене звання доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора філософії або доктора наук та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду старшого викладача: науковий ступінь за профілем кафедри або освітній ступінь магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

на посаду викладача: вища освіта за освітнім ступенем магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Термін подання документів для участі у конкурсі – 1 місяць із дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

До участі у конкурсі додаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі, написану власноруч (в заяві претендент зазначає згоду взяти участь у конкурсі та інформацію про ознайомлення з Положенням);

- згода на обробку персональних даних (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- особовий листок з обліку кадрів (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- автобіографія (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- оригінали та копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- список наукових праць (для претендента, який обирається вперше - повний, для претендента, який обирається на черговий строк - наукові праці, видані за попередній строк контракту);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

- звіт про свою роботу за попередній період (за попередній строк контракту);

- додаток В ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності", до науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес. 

 

     

Наша адреса: 49000 м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського,  2/4,  навчальний корпус № 1, кім.216 тел.(056)  756 05 76.

 

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського
(Дзержинського), 2/4
Приймальна комісія:
(056) 756-05-00,
(066) 510-01-35,
(098) 451-01-82
Email:
umsf.pk@gmail.com
umsf.magistr@gmail.com

Приймальня ректора:
 
(056) 745-55-96

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток