Успішно пройшла акредитація трьох освітньо-наукових програм Університету

У період з 22 квітня до 30 вересня в аспірантурі Університету відбувалася акредитація трьох освітньо-наукових програм, зокрема за спеціальностями: 081 – Право, 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 

281 – Публічне управління та адміністрування. 

За наслідками розгляду акредитаційних справ, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти були прийняті рішення від 27 серпня 2021 р., протокол № 14 (57) та від 30 вересня 2021 р., протокол № 16 (59), згідно із якими усі три освітньо-наукові програми були акредитовані.

Акредитація освітніх програм, яка відбувалася на засадах професійності, об’єктивності та поваги до учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, засвідчила якість і самих програм, і процесу їх реалізації в Університеті, стала поштовхом до вдосконалення та розвитку освітнього процесу.

Рішення НАЯЗВО УМСФ Право

Рішення НАЯЗВО УМСФ ПУтаА

Рішення НАЯЗВО УМСФ Фінанси