Вітаємо з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії Олійник А.М.!!!

17 вересня у спеціалізованій вченій раді Університету ДФ 08.893.015 аспірантка кафедри публічного управління та митного адміністрування Олійник Аліна Миколаївна успішно захистила дисертацію  на тему «Удосконалення механізму оцінювання державних службовців в митних органах України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). Дисертантка, у кращих багатолітніх університетських традиціях, звернулася до митної проблематики, і маючи значний практичний досвід роботи в митній системі, запропонувала комплексний механізм оцінювання державних службовців митних органів з акцентом на правовий та організаційний механізми з урахуванням не лише особистісних якостей та характеристик кандидатів під час добору на вакантні посади митних органів, але й результатів їх службової діяльності.

Дисертаційне дослідження було виконано на кафедрі публічного управління та митного адміністрування. Науковий керівник дисертанта – Ковальов Віктор Георгійович, к.держ.упр., доц., доцент кафедри  публічного управління та митного адміністрування,  член проектної групи освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування».

Вітаємо Олійник А.М. з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії!!! Аліно, щиро бажаємо здоров’я, реалізації творчих планів, успіхів, приємних подій та невичерпного оптимізму!