Рада молодих вчених

До уваги молодих учених Університету!

 

 До уваги науковців!

 


До уваги студентів, аспірантів, молодих учених!

Рада молодих учених запрошує Вас долучитися до молодіжної науки. Для нас дуже важливі Ваші пропозиції, ідеї, думки щодо розвитку науково-дослідницької діяльності в Університеті митної справи та фінансів.

План роботи Ради молодих учених університету на 2020-2021 н.р.

 Звіт про роботу РМВ


 

 

 

Склад "Ради молодих вчених":

Легеза Євген Олександрович — Голова РМВ Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права
Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічні послуги, адміністративні процедури. 

Гуртова Наталія Вікторівна — заступник Голови РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємств.
Сфера наукових інтересів: маркетингова та логістична діяльність підприємств.

Биков Богдан Дмитрович — секретар РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів
Сфера наукових інтересів: Фінансові ресурси об'єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації в Україні.

Рада молодих вчених (РМВ) є постійно-діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом з питань молодих науковців та спеціалістів.

РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Університету митної справи та фінансів та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів, молодих вчених віком до 35 років, докторантів - 40 років, широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді Університету.

Основними завданнями РМВ є:

 

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
  • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
  • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
  • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
  • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
  • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
  • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
  • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.