Вітаємо з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії Анну Аршиннікову!

27 серпня в Університеті митної справи та фінансів у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.893.011, яка була утворена МОН з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації доктора філософії відбувся захист дисертації аспірантом кафедри публічного управління та митного адміністрування Анною Аршинніковою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на тему «Розвиток механізмів публічного управління у сфері запобігання та протидії корупції в системі загальної середньої освіти України». Науковий керівник аспірантки – к.держ.упр., доц. Т.Брус. Дисертантом на основі застосування методології системного підходу сформовано цілісний інтегрований механізм публічного управління у сфері запобігання та протидії корупції в системі загальної середньої освіти України, що об’єднує процеси реалізації таких окремих механізмів публічного управління як правовий, організаційний, інституційний, фінансовий, моніторинговий, аналітичний, контрольний, морально-етичний, соціально-політичний, адміністративний, фіскальний та кримінальний в єдиний комплекс взаємопов’язаних цілеспрямованих заходів задля подолання корупційних ризиків та явища корупції в закладах загальної середньої освіти. 

Щиро вітаємо Анну Аршиннікову з успішним захистом дисертації здобувача ступеня доктора філософії !