Відкрите семінарське заняття з навчальної дисципліни «Маркетинг у митній діяльності»

26 березня 2021 р., об 9:30, Семеновою Людмилою Юріївною, к.е.н., доцентом, проведено відкрите семінарське заняття з навчальної дисципліни «Маркетинг у митній діяльності» для студентів групи МК 19-1 освітньо-професійної програми Маркетинг.

Формою семінарського заняття обрано он-лайн конференцію.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри: декан факультету Даценко В.В., в.о. завідувача кафедри Хурдей В.Д., професори кафедри Міщенко Д.А. та Сардак С.Е., начальник відділу «Маркетингу та зв’язків з громадськістю» Університету митної справи та фінансів Кудря А.Ю.

Для оцінки вміння використовувати певні типи і види маркетингових досліджень в сфері митних послуг студентам був представлений структурований кейс, який ґрунтується на реальному фактичному матеріалі, в кейсі викладена коротко і точно інформація з конкретними даними, за якими студенти повинні були дослідити ситуацію, розібратися в суті проблеми, вибрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір.

На протязі семінарського заняття студенти були активні, показали обізнаність із досліджуваних питань, уміння дискутувати та аналізувати. Викладач вміло керувала заняттям, влучними запитаннями спрямовувала  студентів до правильних роздумів.

В ході семінарського заняття студенти засвоїли та закріпили матеріал розглянутий під час  лекційного заняття, для підготовки до семінарського заняття самостійно опрацювали літературу, яку заздалегідь було надано під час лекційного заняття, та розміщено  на платформі гугл класу для семінарських занять. В кінці заняття були підведені висновки, поставлені оцінки.

Знання отримані студентами за темою «Маркетингові дослідження у сфері митних послуг» знадобляться їм під час вивчення навчальних дисциплін «Митні формальності», «Управління в митній службі», навчальної та виробничої практики, а також при вивченні навчальних дисциплін професійної підготовки.

{gallery}News/kafedra-marketyngy/26.03.21(2){/gallery}