Войтов Сергій Геннадійович

Доцент кафедри – к.е.н. Войтов Сергій Геннадійович

У 2009 році закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобув кваліфікацію спеціаліст з міжнародної економікиУ 2010 році отримав диплом магістра з державної служби в Академії митної служби України.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на тему «Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки». Того ж року отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2010 по 2011 роки перебував на посадах державної служби в Київській регіональній митниці. З 2012 по 2017 роки проходив навчання в аспірантурі, а також працював на наукових посадах в системі Національної академії наук України, зокрема Інституті світової економіки, Інституті всесвітньої історії та Інституті економіки та прогнозування.

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Електронна поштаs.g.voitov@gmail.com, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar 

Має загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор близько 50 наукових, науково-публіцистичних та експертних публікацій, у тому числі закордоном і таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах (ScopusIndex CopernicusEBSCOhost, тощо). Співвиконавець ряду науково-дослідних робіт Національної академії наук та Державного науково-дослідного інституту митної справи, зокрема: «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної парадигми: прогнози, сценарії та механізми» (0111U002062), «Нормативно-правові аспекти визначення та контролю митної вартості товарів: сутність, проблеми та напрями вдосконалення» (01117U006923), «Формування системи митного аудиту України» (0112U003860), «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (0112U000045), «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України» (0115U002690) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Брав участь в ряді науково-практичних семінарів: «Формування системи митного аудиту України» (НДІ митної справи), «Вихід на європейський та світові ринки: міфи і реалії», «Основи регуляторної політики» (USAID), «Україна на світових ринках: багатосторонні та двосторонні інструменти доступу до ринків» (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці