Гриценко Антон Вадимович

Доцент кафедри – к.е.н. Гриценко Антон Вадимович 

У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі ефективного управління ризиками»).

Дисципліни, що викладає: «Страхування в туризмі», «Міжнародні фінанси», «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародний туризм», «Міжнародна торгівля».

 

Має наукові та науково-методичні публікації, у тому числі у зарубіжних виданнях. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0116U003934).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019–2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка  «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи у сфері бізнесу.

Основні наукові та навчально-методичні праці