Горожанкіна Наталія Анатоліївна

Доцент кафедри  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

У 2018 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає«Рекреаційні комплекси світу», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Спеціалізований туризм», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство».

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 8 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060151 від 26.03.2012 р.).

З 2019 р. – член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 20.12.2019 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Гостинність в туризмі» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці