Ятчук Ольга Михайлівна

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.н.із соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).

Дисципліни, що викладає: «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні суспільні комунікації)».

Профіль у GoogleScholar 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Міжнародні суспільні комунікації та зв’язки з громадськістю». Напрям роботи гуртка: дослідження широкого спектру питань міжнародних суспільних комунікацій, медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю.

Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі.

Основні наукові та навчально-методичні праці