Луценко Ірина Миколаївна (Головійчук)

 

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ

Додаток

Е-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9259-8203

 

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2000 р. Спеціальність – «Фізичне виховання і спорт». Кваліфікація (за дипломом) – викладач фізичного виховання і спорту.

2014 року присвоєно вчений ступінь Кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Спеціальності – 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

2020 року присвоєно звання Доцента по кафедрі фізичного виховання та спеціальної підготовки.

 

З 2019 року член  Методичного об’єднання завідувачів кафедр і викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти Дніпропетровського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Вченої ради Університету митної справи та фінансів та фінансового факультету.

 

Майстер спорту WPA України, неодноразова чемпіонка України 2018, 2020 рр. з жиму штанги лежачи, багатоповторного жиму та підйому штанги на біцепс; чемпіонка та призерка області 2018 р. з пауерліфтингу.

КМС з плавання, чемпіонка України, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів області, міста.

КМС з морського багатоборства, призерка чемпіонату України).

 

Понад 12 років була заступником декана (на громадських засадах) з фізичного виховання на факультеті систем і засобів масової комунікації ДНУ ім. О. Гончара; головним тренером збірної команди ДНУ ім. О. Гончара з плавання 2006-2018 рр. (команда багаторазовий призер обласної першості серед студентів ВНЗ); протягом 2017-2018 н.р. – вчений секретар Вченої ради факультету медичних технологій діагностики та реабілітації; тренер з аеробіки і атлетичної гімнастики; сертифікований дієтолог.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка)

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Інноваційні рішення і методики освітнього процесу у сфері фізичної культури і спорту, розробка і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів вищої освіти, співпраця з фахівцями галузі освіти з різних регіонів та країн, проведення спільних наукових та науково-практичних заходів з фізичної культури, педагогіки, психології.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 р. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

18-25.10.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google meet, Google classroom». Люблін, Республіка Польща.

29.10.2021р. Дистанційний науково-практичний семінар «Медійна та інформаційна грамотність: наступний рівень цифралізації суспільства», який проводиться в рамках Global Media and Information Literacy Week 2021.

03.11.2021р. Онлайн-тренінг «Грантові програми Європейської Комісії - 2022» від Кшиштофа Налепи, представника ЄК у Польщі з питань культури, освіти, молоді та інновацій.

23-30.08.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365». Люблін, Республіка Польща.

07-16.06.2021 р. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Кафедра боротьби, боксу і важкої атлетики.

05-12.04.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle». Люблін, Республіка Польща.

 

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Має понад 35 публікацій, із них 26 наукового та 4 навчально-методичного характеру. 15 статей у фахових наукових виданнях України (в т.ч. 1 стаття з індексом цитування наукометричної бази Scopus). Зокрема:

 1. Головійчук І.М. Потенціал розвитку неолімпійського спорту (на прикладі сумо). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 K(132) 21. С. 39-44.
 2. Головійчук І.М. Концептуальні засади розвитку неолімпійського спорту (на прикладі сумо). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 5 (136) 21. С. 18-22.
 3. Holoviichuk I. Improvement of technical skills of 14-16 years old athletes who are engaged in aesthetic group gymnastics / N. Dolbysheva, V. Kidon, N.Kovalenko, Kidon V., A. Koshcheyev, V. Chuhlovina. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020. Vol.20 (2), Art 82, pp. 554 - 563.
 4. Головійчук І.М., Бондарь Т.С. Стан розуміння студентами фізкультурно-спортивної діяльності як фактору здоров’язбереження. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2019. №. 5. С. 44-48.
 5. Головійчук І.М., Бондарь Т.С. Фізична активність підлітків у закладах оздоровлення та відпочинку: мотиви та інтереси. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2019. №. 5. С. 49-53.
 6. Головійчук І.М., Бондарь Т.С. Нормативно-правове регулювання фізичного виховання дітей шкільного віку. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2019. №. 6. С. 25-29.
 7. Головійчук І.М., Кидонь В.В., Забіяко Ю.О. Участь закладів вищої освіти в національному дослідженні steps в україні: потенціал та перспективи. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 2 (18). С. 50-54, (особисто авторові належить 2 с.). Фахове видання / Google Scholar.
 8. Головійчук І.М. Особливості здорового способу життя студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 3 К2 (57). С. 85-87.
 9. Головійчук І.М. Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 3 К1 (56). С. 110-112.
 10. Головійчук І.М. Дослідження ставлення і мотивації до занять фізичним вихованням. Здоровье для всех: сб. статей V Межд. научно-практической конференции. Пинск : ПолесГУ, 2013. С. 25–28.
 11. Головійчук І.М. Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 9. С. 21–26.
 12. Головійчук І.М. Порівняльна характеристика фізичного розвитку студентів спеціальної медичної групи. Теорія і практика фізичного виховання. 2013. № 1. С. 140–149.
 13. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», модуля «Легка атлетика (бігові види)» [Текст] / Укладачі: Левіна Н.С., голова ПЦК фізичного виховання та захисту Вітчизни ДКРКМ ДНУ ім. О. Гончара, викладач фізичного виховання вищої категорії, старший викладач; Черевко С.В. старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту ДНУ ім. О. Гончара, Головійчук І.М. старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту ДНУ ім. О. Гончара. Дніпропетровськ, 2014. 60 с. УДК 378.016:796.422 ББК 758.1+75.711.5 Ф 50
 14. Тренування задля повноцінного життя: як успішно скласти державні нормативи з фізичної підготовленості: Навчально-методичний посібник / заг. ред. В. І. Саричев; авт.-упоряд. І. М. Головійчук, В. А. Ніколенко. Дніпро, Акцент ПП, 2017. 139 с. ISBN 978-966-921-162-0
 15. Вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів неспеціалізованих закладів вищої освіти (розділ настільний теніс): Навчально-методичний посібник / Укладачі: Т.А. Глоба, І.М. Головійчук. Дніпро: СПД Охотнік В.С., 2018. 72 с.
 16. Фізична рекреація студентів спеціальної медичної групи засобами аквафітнесу : Навчально-методичний посібник / І. М. Головійчук. Дніпро: Акцент ПП, 2018. – 76 с. ISBN 978-966-921-196-5

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468.

 

Виконавець науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою 3.6. «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення», № державної реєстрації 0111U001169.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.