Тарасенко Катерина Миколаївна

Викладач кафедри – к.н.з держ.упр. Тарасенко Катерина Миколаївна 

У 2013 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2019 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

У 2019 р. здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні: соціально-економічний аспект»).

Дисципліна, що викладає: «Основи економіки».

Має публікації наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, регіональна економіка, державне управління.

Основні наукові та навчально-методичні праці