Разгонов Сергій Адамович

Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Разгонов Сергій Адамович

У 1984 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» та здобув кваліфікацію «Інженер-системотехнік».

У 2012 році захистів кандидатську дисертацію із спеціальності 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту. У тому ж році прийшов працювати в Університет митної справи та фінансів.

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій.

У даний час працює доцентом кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики.

З 2018 р. є дійсним членом співтовариства автотранспортних інженерів SAE International. ID 6149412663.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації – 14 років.

 


Основні дисципліни, що викладає: «Загальний курс транспорту», «Основи інформаційних та навігаційних технологій на транспорті», «Спеціалізовані транспортні системи і навантажувально-розвантажувальні засоби», «Основи електроніки в транспортних системах»; керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів.

 


Сфера наукових інтересів: дослідження роботи тональних рейкових кіл, транспортна логістика, підвищення надійності роботи рейкових ланцюгів в умовах впливу перешкод.

 


Науково-дослідна робота: співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи «Методологія модернізації транспортних систем та технологій перевезення вантажів і пасажирів – ТЕХНОТРАНС 1» (номер державної реєстрації. – 0119U100096; фундаментальна), 2019 - 2022 р.р.

 


Підвищення кваліфікації: з 23.09.2019 по 25.10.2019 року пройшов підвищення кваліфікації (стажування) обсягом 180 годин / 6 кредитів ЄКТС у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в на кафедра «Управління експлуатаційною роботою».

 


Приймав участь у міжнародних проектах:

1. 2016-2017 - TEMPUS SEREIN (index 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP);

2. 2015-2016 - ERASMUS+ (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP).

Має міжнародні сертифікаті: Microsoft Solutions Framework Essentials, Microsoft Office Specialist.

 


Організаційна робота:

Є співкерівником постійно діючого студентського наукового гуртка «Удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури» при кафедрі транспортних технологій та міжнародної логістики.

З 2018 року виконую обов’язки голови та члена фахової вступної комісії до магістратури.

Є відповідальним керівником від кафедри переддипломної практики студентів-бакалаврів 4 курсу та студентів-магістрантів другого курсу навчання.

 


Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=6161d4c2a0c8e3cfd37c1e0ef46fc2ae&sot=al&sdt=al&sl=23&s=AUTHLASTNAME%28Razghonov%29&st1=Razghonov&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=566c1975241e918f9e3028694447203b

 


Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=DH_I34gAAAAJ

 


ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1244-2047

 


Основні наукові та навчально-методичні праці