Тополенко Надія Михайлівна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

У 1999 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський Державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста “економіст по бухгалтерському обліку та фінансам”. 

У 2007 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 25.00.02  «Механізми державного управління».

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02  – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні»).

27.12. 2007 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (додаток до диплому ДК № 041193).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Має 20 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

Має практичний досвід роботи у відкритому акціонерному товаристві та бюджетних установах.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності,  контролю та аудиту в органах державного сектору; облік та оподаткування в галузях народного господарства;  облік та оподаткування в зарубіжних країнах; звітність бюджетних установ; контроль та аудит бюджетних установ.

Дисципліни, що викладає: «Документування в обліку», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Облік і оподаткування в бюджетних установах», «Звітність бюджетних установ».

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-2.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Код ORCID: 0000-0002-2050-9686

Публікації доцента кафедри, к.держ.упр., доц. Тополенко Надії Михайлівни

У наукових виданнях, включених до наукометричної бази

Web of science

 1. Topolenko Nadiia. «Preventing corruption in public procurement in european union» / Hurzhyi Olena, Ivashov Mikhaylo, Topolenko Nadiia, Krushelnytska Taisiia, Dragan Iryna, Koval Ganna // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 11/ 02.- XXI. 2021. p. 96-100.

 

 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

 1. Тополенко Н.М. Лавренюк Ю.С. Доходи, видатки і витрати в бюджетних установах: сутність, проблеми обліку та шляхи вдосконалення. Бізнес-навігатор. 2021. № 3 (64). С. 101-110 [Index Copernicus], [Google  Scolar].
 2. Тополенко Н.М., Маковська В.С. Особливості обліку грошових коштів у зарубіжних країнах. Приазовський економічний вісник. Вип. 3. С. 265-269 [Index Copernicus, Google Scolar].
 3. Тополенко Н.М., Уланович Т.Ю. Особливості обліку запасів у бюджетних установах. Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Міжнародні економічні відносини. 2019. Вип. 28. Ч. 2. С. 111-115 [Index Copernicus].
 4. Тополенко Н.М., Козова Д.В. Проблеми розвитку системи оподаткування в аграрному секторі економіки України з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Одеського національного університету. Том 23. Випуск 5 (70). [Google Scolar].
 5. Тополенко Н.М., Субіна Д.С. Актуальні проблеми адміністрування та управління митними платежами в сучасних умовах інтеграції. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Випуск № 19 [Index Copernicus] [Google Scolar].
 6. Тополенко Н.М., Коширець М.І. Зарубіжний та вітчизняний досвід публічності бюджетних установ. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск № 20. С. 977-981.
 7. Тополенко Н.М., Мартинюк О.М. Особливості здійснення обліку публічних закупівель в бюджетних установах. Електронний журнал «Інфраструктура ринку». Вип. 2. С. 119-127 [Index Copernicus, Google Scolar].
 8. Тополенко Н.М., Колеснікова А.М. Актуальні проблеми заробітної плати та особливості її обліку в бюджетних установах. Науково-практичний журнал «Економічні студії», Львів. 2016. Вип. 5 (13). С. 74-80 [Index Copernicus, Google Scolar].
 9. Тополенко Н.М., Мартинюк О.М. Проблеми та особливості реформування процедур публічних закупівель в державних підприємствах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2016. Вип. 18. Ч. 2. С. 31-35 [Index Copernicus].

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 

 1. Методичні рекомендації до вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування в галузях народного господарства» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / укл. Н. М. Тополенко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 51 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік і оподаткування у зарубіжних країнах» для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / укл. Н. М. Тополенко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 71 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування в бюджетних установах» для студ. напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / укл. Н. М. Тополенко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 34 с.

 

         Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 

 1. Тополенко Н.М. «Роздрібна торгівля: поняття та особливості обліку» / Тополенко Н.М., Демиденко В.І. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Полтава, 28 квітня 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. Ч.1. 71 с. С. 52-55.
 2. Тополенко Н.М. «Порівняльна характеристика процесу внутрішнього та зовнішнього аудиту в бюджетних установах» / Тополенко Н.М., Гаркуша Ю.А.// Економіка, менеджмент та аудит: сучасні напрямки розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2021 р.). Львів: громадська організація «Львівська економічна фундація», 2021.120 с. С. 93-97.
 3. Тополенко Н.М. «Перспективи використання інтегрованої звітності» / Тополенко Н.М., Токарєва Я.І. Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 травня 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. Ч.2. 56 с.  С. 16-18.
 4. Тополенко Н.М. «Особливості розвитку обліку у Латвії» / Тополенко Н.М., Авраменко Т.О. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Полтава, 26 травня 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. Ч.1. 63 с. С. 27-31.
 5. Тополенко Н.М. «Особливості обліку в готельному бізнесі» / Тополенко Н.М., Пермінова Д. Д. П’ятдесят сьомі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 26 травня 2021 р.). Львів: Наукова спільнота, 2021. 87 с. С. 24-29.
 6. Тополенко Н.М. «Принципи управління собівартістю продукції на підприємстві» / Тополенко Н.М., Гетьман А.А. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро, УМСФ, 2020. С. 214 – 216.
 7. Тополенко Н.М. «Роль вартісної оцінки нематеріальних активів в управлінні підприємством» / Тополенко Н.М., Гаркуша Ю.А. Світ економічної науки. Вип.23: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2020. С. 50 – 54.
 8. Тополенко Н.М. «Особливості оподаткування в сільському господарстві» / Тополенко Н.М., Лавренюк Ю.С. Світ економічної науки. Вип.23: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2020. С. 55 - 59.
 9. Тополенко Н.М. «Особливості організації та методики ведення обліку операцій у сфері інтернет-торгівлі» / Тополенко Н.М., Григор’єва А.С. Світ економічної науки. Вип.21: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2020. С. 54 - 60.
 10. Тополенко Н. М. «Особливості обліку касових та фактичних видатків бюджетних установ» / Тополенко Н.М., Мельніченко І.С. Соціально економічний розвиток суспільства: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20-21 грудня 2019 р.). Херсон: «молодий вчений», 2019. – С. 43-48.
 11. Тополенко Н. М. «Порівняльна характеристика обліку в Арабських країнах та в Україні» / Тополенко Н.М., Гаркуша Ю.А. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 05 грудня 2019 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 35-36.
 12. Тополенко Н. М. «Актуальні питання обліку розрахунків із підзвітними особами в державному секторі» / Тополенко Н.М., Кичан І.О. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність Форвард-2019»: труди X-ої Міжнародної науково-практичної Internet - конференції студентів та молодих вчених (м. Харків, 27 грудня 2019 р.). Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 59-63.
 13. Тополенко Н. М. «Актуальність переходу підприємств України на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності» / Тополенко Н.М., Лавренюк Ю.С. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листопада 2019 р.).Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 122-124.
 14. Тополенко Н. М. «Актуальні питання модернізації обліку в державному секторі» / Тополенко Н.М., Уланович Т.С. Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 01 листопада 2019 р.). Дніпро: УМСФ, 2019. С. 345-348.
 15. Тополенко Н. М. «Актуальність організації бухгалтерського обліку в різних країнах світу на основі моделей обліку» / Тополенко Н.М., Здорик А.В. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 жовтня 2019 р.). Львів: громадська організація «Львівська економічна фундація», 2019. С. 142-144.
 16. Тополенко Н. М. «Актуальні проблеми первинного обліку грошового забезпечення працівників правоохоронних органів» / Тополенко Н. М., Гетьман А.А. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 червня 2019 р.). – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 37-38.
 17. Тополенко Н. М. «Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах» / Н. М. Тополенко Н. М., Здорик А.В. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 54-55.
 18. Тополенко Н. М. «Особливості державної підтримки розвитку сільського господарства в Україні» / Тополенко Н.М., Козова Д. В. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів. 27 листопада 2018 р.). Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018. С. 126-128.
 19. Тополенко Н. М. «Удосконалення обліку у вищих навчальних закладах» / Тополенко Н. М., Бут О. С. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 117-120.
 20. Cубіна Д.С. «Система оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» / Cубіна Д. С., Тополенко Н. М. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2018. – С. 341-345.
 21. Тополенко Н. М. «Актуальні проблеми оплати праці в Україні» / Тополенко Н.М., Токарєв В.О. // II International Scientific Conference “Innovative economi: processes, strategies,technologies“. - STATE UNIVERSITY OF JAN KOCHANOWSKI, Kielce, Poland. – Januari 26 th, 2018, С. 90-94.
 22. Тополенко Н. М. «Проблеми публічності фінансової звітності бюджетних установ» / Тополенко Н. М., Коширець М.І. // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 листопада 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С. 72-74.
 23. Тополенко Н. М. «Особливості реформування процесу здійснення державних закупівель в Україні» / Тополенко Н. М., Мартинюк О.М. // International scientific conference «Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms (Tbilisi, April 29, 2016 ). – Tbilisi, Georgia. – 2016. – Part II. – С. 223-226.
 24. Тополенко Н. М. «Особливості обліку при розміщенні товарів на митних складах» / Тополенко Н. М., Чабаненко А. М. // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ : Науково-економічна організація «Перспектива», 2016. – Ч 2. – С. 98-102.