Бачинська Наталія Вероніка Василівна

Провідний фахівець кафедри військової підготовки

Народилась 27 лютого 1977 року у        м. Жовті Води Дніпропетровської області у родині військовослужбовця.

 • У 1998 р. закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, спеціалізація – гімнастика, спеціальність «фізичне виховання та спорт».
 • З 1998 по 2009 року працювала на кафедрі «Теорія та методика фізичного виховання» («Олімпійський та професійний спорт»)  як викладач та старший викладач. 

Основні дисципліни, які викладались: «Вступ до спеціальності», «Олімпійський спорт», «Професійний спорт», «Теорія та методика фізичного виховання», «Адаптивний спорт», «Методи наукових досліджень у спортивному тренуванні», «Управління фізичною культурою та спортом», «Спортивний маркетинг та менеджмент», «Соціологія спорту».

 • У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Планування тренувальних навантажень в передзмагальному мезоциклі спортсменок, що спеціалізуються в парній акробатиці, з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму». У цьому ж році отримала вчений ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту. 
 • З 2009 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
 • У 2011 році отримала вчений ступінь доцента. Виконувала обов'язки заступника завідуючего кафедрою з наукової роботи. 
 • З 2019 по 2020 рр. – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
 • У 2019 році закінчила магістратуру Межрегіональної академії управління персоналом. Спеціальність – психологія, спеціалізація – медична психологія.

Спортивні досягнення:

 • Майстер спорту України зі спортивної акробатики. Багаторазова чемпіонка Дніпопетровської області, призерка чемпіонатів України з акробатики.
 • З 2010 по 2013 рр. заснувала команду черлідерів у ДНУ               ім. О. Гончара «Апріорі»  – діючий тренер команди. Двократна чемпіонка України з черліденгу.

Коло наукових інтересів: спортивна медицина, статевий диморфізм у спорті, психотерапія та психокорекція, державно-правові конфлікти в сучасній Україні.

На період 2021 рік – автор 165 наукових та навчально-методичних публікацій, частина з яких опублікована у Польщі, Угорщині, Болгарії, ОАЕ українською, російською, англійською та польською мовами.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.., тел. +380997768336

Основні наукові на навчально-методичні публікації

Навчальні посібники:

 1. Фізичне виховання та сучасні тенденції розвитку олімпійського та професійного спорту в Україні (навчальний посібник). Д.: Вид-во «Нова Ідеологія». 2011. 255 с.
 2. Екстремальні види спорту (посібник): Дніпропетровськ: Вид-во «Нова Ідеологія», 2013. 110 с.
 3. Черліденг: загальна характеристика та методика викладання                            (навчальний посібник). Д.: Вид-во «Нова Ідеологія», 2013.  255 с.
 4. Розвиток фізичного виховання у вищих навчальних закладах: інновації та методика (навчальний посібник).  Д.: ТОВ «Акцент ПП», 2017.  348 с.

Наукові статті у реферованих фахових виданнях (загальні):

  1. Вілянський В.М., Бачинська Н.В. Особливості психофізіологічних показників висококваліфікованих спортсменів з урахуванням статевого диморфізму (на прикладі карате та спортивної акробатики). Єдиноборства. Харків, 2019. № 4 (14). С. 35-43. Електронний науковий журнал. Фахове видання. Наукометричні бази:  Google Scholar. 
  2. Бачинська Н.В., Заєрко В.В., Шуба В.О. Особливості використання реабілітації при соматичних захворюваннях. Науковий журнал «Молодий вчений». № 6 (58), червень 2018.  С. 326-328., 2018. Наукометричні бази Index Copernicus.
  3. Бачинська Н.В., Забіяко Ю.О. Актуальні питання та перспективні напрямки реабілітації осіб з бойовими пораненнями. «Вісник університету Альфреда Нобеля», № 25. 2018. С. 14-20. ISSN 2522-4115. Фахове видання. Наукометричні бази Index Copernicus.

 

 • Бачинська Н.В., Забіяко Ю.О. Перспективи використання шкал та опитувальників для діагностики психологічного стану осіб з бойовими пораненнями. Вісник Дніпр-го ун-ту імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2018. № 1. (15). С. 14-20. Фахове видання. (Журнал зареєс. в між-х наук-х базах Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, інд-ся в інф-анал. сист. Нац. бібл. України ім. Вернадського).
 • Бачинська Н.В., Коваленко Є.В., О.П. Дідковський. Перспективні напрямки реабілітації осіб з вогнепальними переломами з використанням фізичної терапії та ерготерапії. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 4 (318) травень. 2018.  Серія «Педагогіка і психологія». С. 182-189. Фахове видання. Наукометричні бази Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory.
 • Бачинська Н.В. Основні положення технології підготовки й тренувальних навантажень у парній акробатиці на етапах багаторічного вдосконалення. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук.пр. Східноєвроп.нац.ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки. – № 3 (31). – С. 224-228. Фахове видання.
 • Бачинська Н.В., Ю.О. Забіяко, В.О. Шуба. Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років. Н.В. Бачинська, Ю.О. Забіяко, В.О. Шуба / Науковий журнал «Молодий вчений». № 2 (54) лютий, 2018. С. 220-222. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus.

 

  1. Бачинська Н.В. Особливості побудови річного циклу підготовки акробатів в процесі багаторічного вдосконалення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІV / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2015. – С. 15-18. Фахове видання.

 

 • Bachynska N.V. Features of construction of  structures in long-term training acrodatics at the modern stage. Bachinskaya N.V. Physical education of students, 2015, no. 1. pp. 3-10. http//dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0101. Фахове видання.

 

 1. Bachynska N.V. Features of account and planning of training process of sportsmen pair-group acrobats taking into account sexual dimorphism (analysis of questionnaire these trainers of Ukraine). Bachinskaya N.V. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015, vol.1, pp. 3-6. doi: 10.15561/18189172.2015.0101.Фахове видання: http://www.sportpedu.org.ua/html/arhive-e.html

Наукові публікації  у закордонних виданнях:

 1. Bachynska N.V. BADANIE WSKAŹNIKÓW UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO ZAWODNICZEK AKROBACJI GRUPOWEJ W DYNAMICE OKRESU MENSTRUACYJNEGO East European Scientific Journal (Warsaw. Poland), 2016. - № 11 (15), part 1. – S. 82-85.
 2. Bachynska N.V. PLANOWANIE PROCESU TRENINGOWEGO W RODZAJACH AKROBATYKI W GRUPACH SPAROWANYCH AKROBACJI BIORĄC POD UWAGĘ RÓŻNICĘ PLCI. International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 8-11 р.
 3. Bugajewski K.A., Bachynska N.V. Zasady lechenia rekonstrukcyjnego u sportsmenek po przeniesionych ginekologiczych interwencjach operacyjnych. International scientific and practical conference «Prospects for the development of medicine in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 120-124.
 4. Bugajewski K.A., Bachynska N.V. PRAKTYCZNE ASPEKTY REHABILITACJI NIELEKOWEJ W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEJ POZYCJI MACICY. International scientific conference «Medicine under the modern conditions of integration development of European countries»: Conference proceedings,  May 10–11, 2019. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», р. 41-44.  

 

Колективна монографія:

 1. Bachynska N.V., Zabiiako Y.O. Distinctive features of psychologie traumatic factors in combat injuries of the skull and brain. Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. p. 37-50.