Кохан Ганна Леонідівна

 • Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу


 • Доцент кафедри міжнародного права ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів

 • Доцент кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету Університету митної справи та фінансів

 • Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського гуманітарного університету

 • Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Державного Університету внутрішніх справ України


 • Завідувач кафедри приватного права Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України


 • Доцент кафедри приватного права Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України


 • Державний нотаріус Шостої Дніпропетровської державної нотаріальної контори


 • Стажист нотаріуса Першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори

 • Провідний спеціаліст відділу юридичної допомоги з питань правової освіти населення Управління юстиції в Дніпропетровській області

З 29 листопада 1996 р. по теперішній час


З 2019 р. по теперішній часЗ 2016 р. по 2019 р.З 2011 р. по 2016 р.


З 2006 р. по 2009 р.З 2004 р. по 2006р. З 2002 р. по    2004 р.З 1996 р. по 1997 р.  З червня 1995 по грудень 1995 р.


З червня 1994 р. по червень 1995 р.  

 

ОСВІТА:

 

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (колишній Харківський юридичний інститут), факультет № 1: «Слідчо-прокурорський»


Науковий ступінь: кандидат юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне право»

З 1989 року по 1994 рікЛипень 2002 року

 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 12 років.

Підвищення кваліфікації: 2015-2016 рр. – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Центр консалтингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 869796 від 26.05.2016 р. Англійська мова для юристів 

Дисципліни, що викладає: «Міжнародне право», «Порівняльне цивільне право і процес», «Правничі системи сучасності». До сфери інтересів належать питання міжнародно-правового захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також права зовнішніх зносин та основ дипломатії.

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міжнародна діяльність

Участь в міжнародній конференції жінок-підприємців Східної Європи, яка проводилася під егідою Європейської Економічної комісії ООН (м. Женева 2003 рік). Учать у семінарах-тренінгах проекту програми розвитку ООН в Україні спільно з Академією суддів України «Реформа арбітражних судів та підтримка судової адміністрації»: «Корпоративне право» м. Дніпропетровськ, «Міжнародні комерційні угоди/ Зовнішньоекономічні договори (контракти)» м. Чернівці - жовтень 2005 року. Багаторазова участь в міжнародних симпозіумах з питань міжнародного економічного права (податкове планування, боротьба з легалізацією доходів, добутих злочинним шляхом; м. Лондон 1998 рік, м. Відень 2001 рік, м. Рига 2006 рік). Участь в підсумковій конференції, що проводилася спільно Міністерством юстиції України, Посольством Канади в України та Інститутом прикладних гуманітарних досліджень (м. Харків) з питань боротьби з корупцією в Україні (м. Київ, 2006 рік). Участь в семінарі в рамках проекту ОБСЄ «Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушення виборчого законодавства» (м. Дніпропетровськ, 2007 рік). Участь у програмі, організованої спільно Урядом Нідерландів та Міністерством юстиції України в якості викладача семінару-тренінгу для нотаріусів з питань «Набуття права власності» (підсумкова конференція відбулася в м. Києві на початку 2008 року).

Міжнародне стажування на тему: «New and innovative teaching methods». Краківський Економічний Університет та Малопольська Школа з Публічного Адміністрування.  Краків, Польща. 09-27 вересня 2019 р. Сертифікат № 2162/MSAP/219, 120 годин, від 27.09.2019 р.

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Kokhan, H.L., Leonenko, M.I., Perepolkin, S.M., Syroid, T.L., Stryzhak, I. V. Human rights of the fourth generation in a single educational area. Revista Gênero & Direito. Special Edition. V. 9. № 5. Ano 2020. P. 55–71. [Web of Science].

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Основні публікації за напрямом:

 1. Кохан Г.Л. Приватній військові компанії в умовах ведення гібридної війни. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 144–150.
 2. Кохан Г.Л. Правові питання діяльності приватних військових компаній: міжнародний аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70). Ч. 3. № 2. С. 190200.
 3. Перепьолкін С.М., Кохан Г.Л. Міжнародна організація кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. № 6. С. 254–257. URL : hhttp://www.lsej.org.ua/6_2020/64.pdf
 4. Кохан Г.Л., Пацера Ю.О.Визнання й реалізація права на одностатевий шлюб у зарубіжних країнах та в Україні. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 5. С. 123–125. URL : http://www.pap.in.ua/5_2019/120.pdf
 5. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного права. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2019. № 6. С. 422–424.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Кохан Г.Л. Міжнародне право: Навч.-метод. посіб./ Г.Л. Кохан, М.В. Корнєєв, К.С. Стоян. – Д. : УМСФ, 2016. – 108 с.
 2. Кохан Г.Л. Міжнародні відносини і світова політика: Навч.-метод. посіб / Г.Л. Кохан, С.В. Шуляк, М.В. Корнєєв. – Д. : УМСФ, 2016. – 95 с.
 3. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Перепьолкін С.М., Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 21 с.
 4. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Перепьолкін С.М., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 29 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Hanna Kokhan. Using an interactive teaching method to prepare students in the specialte: "International Law". Certificate of participation in the international Science Conference "New Education." held in Cracow University of Economics, Poland on Septembre 27, 2019
 2. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Міжнародна правосуб’єктність та суверенність Мальтійського Ордена. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р. Запоріжжя: ГО «Істина» 2019 р. Ч. І. С. 66-69.
 3. Кохан Г.Л., Сліпченко М.Є. Проблеми визначення поняття офшорної компанії в міжнародному приватному праві. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 грудня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. Ч. 1. С. 141-143.
 4. Кохан Г.Л. Мандрик Д.В. Міжнародно-правове регулювання екстрадиції: Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 6–7 грудня 2019 р. Харків: ГО «Східноукраїнська наукова юридична організація», 2019. С. 75-77.
 5. Кохан Г.Л. Право на одностатевий шлюб в Україні та зарубіжних країнах. Травневі правові читання : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, 7 трав. 2020 р. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. С. 50–51.
 6. Кохан Г.Л. Міжнародно-правові питання діяльності приватних  військових компаній. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2020 р. Дніпро: УМСФ, 2020. С. 129–131.

Керівництво науковою роботою студентів

З 2017 р. – керівництво студентським науковим гуртком «Спеціалізований науковий гурток з міжнародного права».