Разживін Віталій Миколайович

Викладач кафедри менеджменту ЗЕД

 • У 2015 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту ЗЕД. 
 • У 2017 році закінчив Університет митної справи та фінансів та здобув кваліфікацію з права
 • У 2018 році закінчив аспірантуру за напрямком 08.00.03 “Економіка та управління національним господаством” Університету митної справи та фінансів 
 • У 2020 році захистив кандидатську дисертацію за напрямком 08.00.03 “Економіка та управління національним господаством”
 • Сфера наукових інтересів: інвестиційно-інноваційна діяльність, регіональна економіка, регіональне управління.
 • Дисципліни, що викладає у 2021/2022 н.р.: «Регіональна економіка та регіональне управління», «Комунікації в менеджменті», «Менеджмент»
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

 1. Разживін В.М. Інституціоналізація інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах / Разживін В.М. / Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №9/2016 – Ужгород:, 2016. – С. 133–137.
 2. Razzhyvin V. Problems of innovation and investment support of large taxpayers in the machine-building industry of Ukraine / Razzhyvin V. / Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment – 15/07/2018. – Budapest, Hungary.
 3. Разживін В.М. Світовий досвід державного податкового регулювання стимулювання інноваційної діяльності підприємств / Разживін В.М. / Економічний простір: Збірник наукових праць. – No128. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – с. 132–143.
 4. Разживін В.М. Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням інвестиційної складової / Разживін В.М. / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск №6/2017 – Хмельницький, 2017.
 5. Разживін В.М. Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і аналіз його ефективності / Разживін В.М. / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск №4/2018 – Хмельницький, 2018. – с. 160-171.
 6. Разживін В.М. Удосконалення механізму стимулювання інноваційної й інвестиційної діяльності підприємств[Електронний ресурс] / Разживін В.М. / Ефективна економіка № 10, 2017 – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6636.
 7. Петруня Ю. Є., Разживін В. М. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 66–70.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-66-70
 8. Main approaches of economically developed countries to the state incentives of the investment process./ Czarnecki P., Razzhyvin V. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління“. УМСФ, Дніпро, 2020. С. 72 -73.
 9. Foreign experience in stimulating the innovative and Investment development of companies taking into Account the institutional component. / Razzhyvin V., Diatta L. / матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кривий Ріг, травень 2021 р.) [Електронний ресурс] / Редкол.: Л. М. Варава (гол. ред.) та ін. – Кривий Ріг, 2021. – с. 87-89 – Режим доступу: http://ds.knu.edu.ua/jspui/