Сардак Сергій Едуардович

Доктор економічних наук, професор

 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 16 років.

Стаж професійної діяльності – 9 років.

Автор понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Викладає дисципліни «Міжнародний маркетинг», «Комерційна діяльність посередницьких структур», «Міжнародна економічна інтеграція».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Scopus Author ID

Web of Science Researcher ID

Researchgate ID

ORCID ID

 

Освіта: 

1999-2001 рр. – отримання вищої економічної освіти в Українському державному хіміко-технологічному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобуття кваліфікації спеціаліста з економіки і підприємництва;

1992-1998 рр. – отримання вищої технічної освіти в Українському державному хіміко-технологічному університеті за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та здобуття кваліфікації інженера-хіміка-технолога.

 

Наукові ступені:

Доктор економічних наук. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини: «Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів» (2014).

Кандидат економічних наук. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спец раді Д 08.051.03 Дніпропетровського національного університету за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою: «Потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств» (2005).

 

Вчені звання: 

Професор. 2020 р. – присвоєння МОН України вченого звання професора кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності.

Доцент. 2011 р. – присвоєння МОН України вченого звання доцента кафедри економіки та управління національним господарством;

 

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 16 років.

Стаж професійної роботи у сфері маркетингу та менеджменту – 9 років.

 

Знання мов: 

українська, російська, німецька, польська.

                      

Науково-дослідна робота:

в Університеті митної справи та фінансів – НДР «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056);

у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького прикладне наукове дослідження «Організаційно-економічні рішення та інноваційні моделі підвищення якості й безпечності продукції тваринництва в Україні» (номер державної реєстрації 0118U003863);

на факультеті міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему» (номер державної реєстрації 0108U000629), «Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U001286), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0112U000201), «Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U003044), «Дослідження та розробка концептуальних засад та інноваційних моделей інформаційного розвитку економіки, форм та засобів їх реалізації» (номер реєстрації 699 у ДНУ ім. О. Гончара), «Шляхи адаптації національної економіки до глобалізаційних викликів і забезпечення імперативу соціалізації» (номер державної реєстрації 0114U000194), «Глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0116U003356);

в Українському державному хіміко-технологічному університеті за темами «Формування організаційно-економічного механіз­му підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної промисловості» (номер державної реєстрації 0102U001951), «Створення ефективної інтеграційної системи управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі» (номер державної реєстрації 0105U000418), «Удосконалення механізму господарювання підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості шляхом задіяння потенціалу маркетингу» (номер державної реєстрації 0108U001162).

 

Підвищення кваліфікації: 

Участь у проекті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» № 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE з проходженням курсів: «Європейські студії» - 12 годин; «Європейська економічна інтеграція України у галузі торгівлі, науки, трансферу технологій та зміни бізнес-моделей в умовах Індустрії 4.0» - 16 годин; «Порівняльні переваги сучасних європейських інтеграційних процесів» - 16 годин; «Оцінка конкурентоспроможності України в європейській економічній інтеграції та СОТ» - 12 годин; «Адвокація у сфері сучасної підприємницької діяльності в ЄЄ та Україні» - 10 годин; «Сучасна економічна дипломатія в контексті інтеграції України з ЄЄ» - 10 годин; «Курс м'яких навичок» - 8 годин; «Особливості поширення Індустрії 4.0 в ЄЄ та Україні на прикладі проектів з енергоефективності та зеленої енергії польських малих та середніх підприємств» - 10 годин; «Практика використання фондів регіонального розвитку ЄЄ та процесу відкриття підприємницької діяльності в стратегіях інтелектуальної спеціалізації» - 10 годин; «Система інформаційного забезпечення управління інноваційними процесами на підприємствах в умовах Індустрії 4.0» - 10 годин (ВСЬОГО - 114 годин) на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна з 23.11.2020 р. по 16.05.2021 р. Сертифікат № 145/2021 від 04.06.2021 р.

Стажування на кафедрі міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за темою (напрямом) «Вдосконалення навичок викладання навчальних дисциплін» за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» з 06.11.2020 р. по 07.05.2021 р. в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 89-400-77/2021 від 24.05.2021 р.

Стажування в Українському центрі економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (м. Київ) за програмою «Сучасні міжнародні тенденції розвитку економіки та маркетингу» з 19.10.2020 р. по 19.04.2021 р. в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Довідка № 116/6 від 19.04.2021 р.

Пройшов курси у Відкритому Університеті Майдану (ВУМ): «Академічна доброчесність в університеті» – 3 години 00 хвилин (0,1 кредити ЄКТС). Сертифікат № 041840 від 24.11.2020 р.; «Управління проектами» – 6 годин 00 хвилин (0,2 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 053010 від 22.04.2021 р.; «Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність» – 20 годин 00 хвилин (0,67 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 053013 від 22.04.2021 р.; «Соціальний маркетинг» – 5 годин 04 хвилини (0,17 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 053043 від 22.04.2021 р.; «Про НАТО» – 4 години 33 хвилини (0,15 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 053048 від 22.04.2021 р.; «Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами» – 2 години 49 хвилин (0,1 кредити ЄКТС). Сертифікат № 053077 від 23.04.2021 р.; «Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики» – 12 годин 30 хвилин (0,4 кредити ЄКТС). Сертифікат № 053079 від 23.04.2021 р. (ВСЬОГО – 54 години);

Пройшов курс «Вступ: діджитал-маркетинг для школярів та студентів» на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України. Сертифікат від 28.04.2021 р.

Стажування на кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Довідка № 89-400-27 від 31.10.2018 р.

 

Участь у семінарах: 

Участь у понад 100 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

 

Здобутки: 

Нагороджений:

 • медалями Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія.»;
 • подяками від Житомирського державного технологічного університету, Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • грамотами Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей;
 • грамотою та почесною грамотою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

Публікації: 

Є автором понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:

 • 15 монографій (1 одноосібна),
 • понад 100 статтей у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпакт-фактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus (22 статті) та Web of Science (4 статті),
 • 2 підручника у співавторстві (1 з грифом МОН),
 • 4 навчальних посібника з грифом МОН (у співавторстві),
 • 4 навчальних посібника (3 у співавторстві),
 • 3 авторські свідоцтва,
 • матеріали конференцій.

 

Список публікацій за останні 5 років:

 

Інші обов’язки та досягнення:

Працював:

 • членом спеціалізованих вчених рад та офіційним опонентом із захисту докторських і кандидатських дисертацій;
 • в експертних комісіях по проведенню акредитаційних експертиз підготовки бакалаврів та магістрів;
 • членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (м. Київ, Львів, Дніпро);
 • головою екзаменаційної комісії із захисту бакалаврських і магістерських дипломних робіт;
 • членом редакційної колегії наукових фахових журналів.

Під науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Член Міжнародного наукового громадського об’єднання «Міжнародна академія інформаційних технологій» з 2017 р. (Республіка Білорусь). Посвідчення № 276/949 від 28.06.2016 р.

Член Всеукраїнської громадської організація «Українська асоціація економістів-міжнародників» з 2018 р. (Україна). Посвідчення № 371 від 24.10.2018 р.

Результати досліджень використано українськими органами державної влади (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) і місцевого самоврядування (Дніпропетровська обласна державна адміністрація), науковими установами, навчальними закладами, компаніями (Україна, Німеччина, Індія, Норвегія, США), асоціативними структурами (Україна, Греція, Азербайджан) та особистостями для реалізації потенційних людських можливостей і покращання глобального середовища людської життєдіяльності (понад 20 довідок впровадження).

 

Дисципліни, що викладає: 

«Міжнародний маркетинг», «Комерційна діяльність посередницьких структур», «Міжнародна економічна інтеграція».