Учитель Інна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

У 1989 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність «Музика та співи», кваліфікація    вчитель музики та співів.

У 2005 році закінчила Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація психолог-практик.   

У 2006 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», кваліфікація    магістр психології. 

У 2019 році закінчила Класичний приватний університет, спеціальність «Філологія», освітня програма «Переклад» ступінь вищої освіти магістр, кваліфікація    перекладач і викладач англійської та німецької мов.

 

Кандидат педагогічних наук (2015 р.) за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю».

У 2019 році отримала наукове звання доцента кафедри інженерної педагогіки. 

Має досвід роботи у державних закладах позашкільної освіти (15 років) та вищої освіти (16 років).

 

Міжнародне стажування

2016 р. - Brno (Czech republic) за підтримки EECFR (Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень). Тренувальна програма для наукового та педагогічного персоналу на Факультеті бізнесу та економіки в університеті Менделя в м. Брно (Чехія) – Mendel university in Brno (Czech republic) за підтримки EECFR (Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень). Отримала відповідні сертифікати: Brno, Czech republic, June 03, 2016, Mendelova univerzita v Brně, Certificate №565 of Advanced Training. Brno, Czech republic, May 31, 2016, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Certificate for one-day program.

Підвищенн кваліфікації:

2021 р. - Міжнародний науково-практичний Web-форум «Розбудова єдиного відкритого ініформаційного простору освіти впродовж життя» (30 г.) (сертифікат).

2020 р. - НМетАУ Педагогічний навчально-практичний семінар «Інноваційні освітні технології в закладах освіти» (30 г.) (Сертифікат №244-560).

Нагороди, досягнення: Почесна грамота Дніпропетровської міської ради м. Дніпро, 2017 рік; Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2020 рік.

Сфера наукових інтересів: вікова та педагогічна психологія, арт-терапія, тренінги педагогічних здібностей.

Основні дисципліни, що викладає: «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Конфліктологія і теорія переговорів», «Психологія маніпуляцій».

 

Профіль у GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HmyJjF4AAAAJ&hl=ru 

Профіль в ORCID: 0000-0002-1872-5048

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років:

 1. NATALIIA BAKHMAT1 , BORYS MAKSYMCHUK2 , OKSANA VOLOSHYNA3 ,VASYL KUZMENKO4 , TETIANA MATVIICHUK5 , ANDRII KOVALCHUK6 , LILIIAMARTYNETS7 , INNA UCHYTEL8 , VALERIY SOLOVYOV9 , ELVIRA MANZHOS10, MARYNA SHEIAN11, OLEKSANDR ALIEKSIEIEV12 , NINA SLYUSARENKO13, IRYNA ZHOROVA14, IRYNA MAKSYMCHUK15  Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers /  // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 4), Art 192 pp 1323 – 1332, 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES [Електронний ресурс]. - Journal of Physical Education and Sport (JPES). − Режим доступу : https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf (Scopus)
 2. Uchytel I.B., Sushentseva L.L. Competence-oriented Approach in Structuring of Pedagogical Skill of Metallurgy Profile Vocational Training Teacher / Uchytel I.B., Sushentseva  L.L. // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 644 p., PP. 509-527.
 3. Учитель І.Б. Технологія поетапного формування  педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю / І.Б. Учитель, Л.Л. Сушенцева // Virtus: Scientific Journal  –  September #26, 2018; СPM «ASF» (Канада, Монреаль). PP. 147-151.

Публікації у наукових виданнях,  включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Учитель І., Сурякова М., Батраченко І. Психологічні чинники схильності до шкільного булінгу у підлітковому віці. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 9. С. 243-250.
 2. Батраченко І., Сурякова М.,  Учитель І.  Соціальна тривожність  у міжособистісній взаємодії студентів: зб. наук. пр. «Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки» № 10/2021 (прийнято до друку).
 3. Учитель І.Б., Атрошенко В.В. Еволюція змісту поняття уміння вчитися в умовах компетентнісно-орієнтованої парадигми освіти Зб. наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» № 73. Запоріжжя, КПУ, 2020. № 73. – Т.2. С.222-225.
 4. Учитель І.Б. Формування умінь майбутніх педагогів професійного навчання працювати в команді як педагогічна проблема / Інна Борисівна Учитель // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 37-1, Том VI (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 301-309.
 5. Учитель І. Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога професійного навчання. Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики технологічної і технологічної  освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2016. – С. 70-73.

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні)

 1. Учитель І. Б., Сурякова М. В., Батраченко І. Б. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник [електронне видання]: – Дніпро: Середняк Т. К., 2021, – 162 с. Електронний репозитарій УМСФ URL:http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4470

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання] / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. - 35 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Основи психотерапії» / укл.:Склянська О.В., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. - 38 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. - 34 с.
 4. Учитель І.Б. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень) / Укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 32 с.
 5. Робоча. програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми професійної педагогіки» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 21 с.
 6. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці та технологія кар’єри» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / Укл. Сурякова М.В. (ДНУ ім. О.Гончара), І.Б. Учитель (НМетАУ). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 55 с.
 7. Робоча. програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень). / Укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 21 с.

8 Робоча. програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічний практикум» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / Укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 44 с.

 1. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) / Укл. І.Б. Учитель, Л.Л. Сушенцева, В.І. Лазаренко. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 61 с.

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Учитель І.Б. Розвиток педагогічних здібностей майбутніх педагогів професійного навчання / Інна Борисівна Учитель // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної  конференції  (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2017. –  С. 44-46.
 2. Учитель І. Професійна мобільність педагога професійного навчання: аналіз поняття / Інна Учитель // Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 16-17 листопада, 2017 р.) / Міністерство освіти  і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; за заг. ред. Ю.М. Козловського, Л.Л. Сушенцевої. – Львів: ПП «Ощипок М.М.», 2017. – С. 264-266. 
 3. Учитель І.Б.  Формування професійно-комунікативних умінь майбутніх інженерів-металургів як актуальна педагогічна проблема / Учитель Інна Борисівна, Мішкевич Юлія Володимирівна // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : матеріали 48-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30–31 Грудень, 2017) [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 115-116. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/49/conference_30-31.12.2017.pdf
 4. Учитель І.Б. Критерії та показники розвитку професійно важливих якостей інженера-металурга / І.Б. Учитель // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 7-8 вересня 2018 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – С. 62-64.
 5. Учитель І.Б. Розвиток умінь майбутніх інженерів-металургів працювати в команді  як актуальна педагогічна проблема / І.Б.Учитель І.О.Акопян // «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття)»: Збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 7-8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах. – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – Ч.2. – С.48-51. 
 6. Учитель І.Б. Аналіз практики застосування веб-квесту для організації самостійної роботи студентів / Учитель І.Б., Василишина К.С. // «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття)»: Збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 7-8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах. – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – Ч.2. – С.51-54.
 7. Учитель І. Розвиток пізнавальної активності майбутніх інженерів-металургів / Учитель І.Б., Киприч А.І. // «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття)»: Збірник тез науково-практичної конференції (Харків, 7-8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах. – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – Ч.2. – С. 54-57.
 8. Учитель І.Б. Організація самостійної роботи студентів засобами ІКТ / Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя: [збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) ; упор.-укл. М.Л. Ростока; за заг. ред.. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко та iн.].   Кропивницький: вид-во Льотної академії Національного університету. Вип. 1. 2019. С. 229-231.
 9. Учитель Інна. Педагогічні технології підготовки професійно мобільного фахівця: Формування професійно мобільного фахівця: європейський вибір: Матеріали Vвсеукраїнської науково-практичної конференції  (Дніпро 25 квітня 2019 р.) / Міністерство внутрішніх справ, Дніпропетровський університет внутрішніх справ; за заг. Ред. Л.Л.Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової, заг. Ред. Л.Л. Сушенцевої. – Дніпро: Видавництво «Літограф», 2019. – С. 239-241.
 10. Учитель І. Б., Дзвінчук А. В. Модель формування психологічного компоненту навчальної автономії студентів // The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (March 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. – P. 946-954. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/FUNDAMENTAL-AND-APPLIED-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-17-19.03.21.pdf
 11. Учитель І.Б., Дзвінчук А.В. Педагогічні умови розвитку навчальної автономії стідентів в умовах змішаного навчання. The 7 th International scientific and practical conference ― Priority directions of science and technology development‖ (March 21-23, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. P. 790-796. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/
 12. Інна Учитель, Андрій Дзвінчук Розвиток навчальної автономії студентів як педагогічна проблема. Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – С. 82-85.  URL://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/86/conference_31-31.3.2021.pdf 
 13. Учитель І.Б., Дзвінчук А.В. Аналіз практики розвитку навчальної автономії студентів: ХІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені 2021 – від теорії до практики» (25 березня 2021 р., м. Дніпро, Україна): Упорядники: Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. Дніпро-Дике Поле, 2021. – С. 215-217.

 

Участь у професійних об’єднаннях

Членкиня Міжнародної федерації арт-терапевтів і самореалізації особистості.

 

Організаційно-консультативна діяльність.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 

2014 р.р. – Томаківська СШ, виїзний тренінг професійно-педагогічних умінь для методистів СШ Дніпропетровськоъ області (смт.Томаківка). 

2015 – НМетАУ, тренінг професійно-педагогічних умінь для молодих вчених-викладачів ВНЗ Дніпропетровської області (в межах проекту Г.Трофімової «Інноваційна педагогічна майстерня») .

2017, 2021 р.р. – Курси підвищення кваліфікації персоналу Дніпропетровського метрополітену.

2016-2020 р.р. – лекції в Університеті третього віку Дніпропетровської облдержадміністрації.

2016-2021 р.р. – тренінги педагогічної майстерності  для викладачів, розроблення авторських навчальних програм (НМетАУ, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів).