Фальова Олена Євгенівна

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри (за сумісництвом)

У 1999 році закінчила Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Менеджмент організацій, психологія», присвоєно кваліфікацію «менеджер освіти, практичний психолог». 

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (тема дисертації «Психологічні особливості особистісного розвитку студентів різних спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу»).

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри наукових основ управління та психології.

У 2017 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 — медична психологія (тема дисертації «Психологія самореалізації жінки в умовах порушення сімейного функціонування: психодіагностика і психологічна корекція»).

Має значний досвід викладацької діяльності та роботи практичним психологом.

Пройшла наукове стажування для освітян у Варшаві, Польща, у 2019 році; наукове стажування у університеті Нідерландів у 2019 році «Мозкові структури і зв’язки»; стажування на кафедрі підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова у 2019 році. 

У 2019 році отримала сертифікат В2 з англійської мови. З 2017 року навчається на лінгвістичному факультеті МАУП, відділення англо-німецької мови.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія самореалізації, особистість в кризових ситуаціях, психологія особистості в умовах порушення сімейного функціонування, особистісний розвиток студентів, психосоматика, психотерапія.

Нагороди, досягнення: Грамота Дзержинського районного відділу освіти м. Харкова, 2001 рік, Почесна грамота ХНПУ імені Г.С.Сковороди за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки й освіти, 2018 рік, Почесна грамота ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2019 рік.

 Основні дисципліни, що викладає: «Основи психотерапії», «Соціальна психологія», «Експериментальна психологія».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar, Scopus, Web of Science.

Має понад 100 публікацій, із них: 84 – наукові (71 – статті, у тому числі 40  у фахових виданнях, 13 — у наукометричних, 13 – тези доповідей); 14 – навчально-методичні (8 – навчально-методичні посібники (із них 1 – МінВНЗ), 1 — підручник, 1 — монографія, 5 – методичні рекомендації, 1 колективна закордонна монографія (англ. мовою). 

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років:

 1.   Marianna V. Markova, Tsira B. Abdriakhimova, Olga V. Grishina, Maya V. Savina, Cornelia A. Kosenko, Helen E. Falyova, Artur R. Markov PHENOMENON OF SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN FEMALE SEX WORKERS: DISCRIPTORS, PREDICTORS, TYPOLOGY, PSYCHOLOGICAL CORRECTION // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 9 cz II. — Р. 1774—1781 [SCOPUS].
 2. Немцова В. Д. Влияние липидного контроля  на относительную длину теломер при изолированной артериальной гипертензии и в сочетании с сахарным диабетом 2 типа / В. Д. Немцова, А. Н. Беловол, Е. В. Высоцкая,  Е. Е. Фалёва // Georgian Medical News. — Тбилиси-New York, 2019. — № 6. — С.  58—64. [SCOPUS].
 3. Biomechanical Running Indicators and Neurodynamic Functions of an Elite Athlete with Visual Impairment in a Track and Field Sprint/Zhanneta Kozina, Olena Chaika, Danil Safronov, Ivan Prokopenko, Sergii Kozin, Yurii Shkrebtii, Mykola Trubchaninov, Olena Falyova, Valentina Shishenko, Nataliia Ponomarova and Nadia Olefirenko// International Journal of Applied Exercise Physiology. — 2019. —VOL. 8 (3.1). — С. 10—25. [Web of Science].
 4. Rysovana L. Factor analysis of crisis emergence in family relations, contributing to the development of dyscirculatory encephalopathy / L.Rysovana, O.Vysotska, H. Falyova, M.Georgiyants, V.Klymenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №1/4 (85). P. 40—49.  [SCOPUS].
 5. Falova O. Peculiarities of the Relationship between the Psychological Climate and the Distribution of Roles in the Family // Collction of Research Papers «Problems of Modern Psychology». — Kamianets-Podilskyi, 2021. — P. 258-283. (фахова, наукометрична). 

6.Faliova O. The Features of Psychological Defenses of  Womenwith Different States of Family Functioningand Family Interaction / Faliova Olena, Kolchyhina Anna & Bilotserkivska Yuliia.  // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 50. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 376 с. (фахова, наукометрична).

 1. Фальова О. Є. Структура сімейної взаємодії / О. Є. Фальова // Медична психологія: наук. журнал. — Т. 13. — № 2 (50). — 2018. — С. 15—18. (Наукометрична).

 

 Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні)

Психологія самореалізації особистості (в схемах та таблицях) : навч. посібник / О. Є. Фальова, І. М. Соколова, Т. С. Сапєльнікова, О. В. Баженов; Укр інж.-пед. акад.; Під редакцією О. Є. Фальової. – Харків : УІПА, 2021. – 303 с.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  34 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Основи психотерапії» / укл.: Склянська О.В., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  38 с.

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

З 2019 р. - член спеціалізованої вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019). 

2018 р. - офіційний опонент кандидатської дисертації Радзевілової О.В. на тему «Психологічні особливості жінок, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти особистості (медико-психологічний та судово-експертний аспекти, за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

2018 р. - офіційний опонент кандидатської дисертації Гришиної О. В. на тему «Клініко-психологічні особливості само руйнівної поведінки у працівниць комерційного сексу та їх психокорекція», за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Falyova O. Individual and psychological peculiarities of divorced women and women from normative families / O. Falyova,  M. Markova // Modern world tendencies in the development of science. — Vol. 2. — London, 2019. — P. 155—166. (закордонна колективна монографія).
 2. Falyova O., Markova M. Health as a result of own behaviour of women undergoing chronic stress //Psychological perspectives on health and disease. Collective Monograph. — Warsaw, Poland, 2019. — P. 44—63. (закордонна колективна монографія)
 3. Фальова О.Є. Самореалізація, як центральний аспект розвитку особистості жінки // Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platformю. Рр. 31-32.
 4. Фальова О. Є. Психологічні проблеми сучасної сім’ї // Scientific Collection «InterConf», (39): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. Р.803-806.

5.Фальова О.Є. Самореалізація та професіоналізація особистості майбутніх психологів в освітньому середовищі / Фальова О.Є., Баженов О.В.  // Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 19 листопада 2020 р. : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. С.75-78

 1. Фальова О.Є. Психологічна корекція психоемоційної сфери у жінок з аутоагресивною поведінкою / Фальова О.Є., Соколова І.М.  Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2020 р.: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. С. 26-28.
 2. Фальова О.Є. Стратегії психокорекції та адаптації кризисних сімей в нових умовах існування суспільства // Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. Pp. 113-115.
 3. Фальова О.Є.  Порівняльний аналіз індивідуально-психологічних особливостей жінок та чоловіків із кризисних сімей // Матеріали Всеукраїнської наук. - практ. конф. «Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін» 18 квітня 2018 р. Ч.1. — Харків : Планета-принт, 2019. — С.261—270.

5.Фальова О. Є. Академічна доброчесність як запорука становлення освіти в нових умовах розвитку України / О. Є. Фальова // Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності». — Варшава, республіка Польша, 28 січня — 08 лютого 2019.— С. 148— 151.

 1. Фальова О.Є.  Андрагогічний підхід у навчанні дорослих / О.Є.Фальова // Андрогогічні засади освіти дорослих: теорія й інноваційна практика / За заг. ред. О.Є.Гречаник,  Т.М.Хлєбнікової. — Харків : ТОВ «Планета-прінт», 2018. — С. 65—74. 
 2. Фалёва Е.Е. Биоэтические проблемы взаимоотношений врача и пациента / Е.Е.Фалёва, Р.В. Алексеенко, Л.М. Рисованая // 1Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині». Збірник наукових праці. ХНУРЕ. — Харків: Друкарня Мадрид, 2018. — С. 129—130.
 3. Фальова О. Є. Сімейна криза, порушення сімейного функціонування і сімейної взаємодії як структурні компоненти моделі мікросоціального стресу та їх вплив на особистісний розвиток та самореалізацію особистості жінки: Стендовий виступ / О. Є. Фальова // Науковий медичний форум: Науковий симпозіум з міжнародною участю «Разом задля покращення неврологічного та психічного здоров’я» 3-4 жовтня 2018 року.— Запоріжжя.
 4. Фалёва Е. Е. , Биоєтические проблемы взаимоотношений врача и пациента / Е.Е.Фалёва, Р.В. Алексеенко, Л.М. Рисованая // 1Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині». Збірник наукових праці. ХНУРЕ. — Харків: Друкарня Мадрид, 2018. — С. 129—130.
 5. Фальова О.Є.  Інтерактивні технології навчання як фактор підвищення якості освіти / О.Є.Фальова // Науково-методичний інтерактивний комплекс із навчальної дисципліни як ресурс підвищення якості освіти. Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2017. С. 56—63.
 6. Фальова О.Є.  Обґрунтування підходів та методів психокорекції психічної дезадаптації та порушення розвитку самореалізації особистості жінки в умовах сімейної кризи / О.Є.Фальова  // Матеріали Всеукраїнської наук. - практ. конф. «Освіта крізь  усе життя: теоретико-методичні пріоритети розвитку» 20 квітня 2017 р.  Ч.1. — Харків : Планета-принт, 2017. — С. 96—104.
 7. Фальова О. Є. Розвиток жінок на етапі зрілості: історичний аспект / О. Є. Фальова //Економічні та гуманітарні проблеми розвитку сучасної України: матеріали 1 Всеукраїнської конференції. — Краматорськ, 2017. — С. 191—194.

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

З 1995 -1998 рр.: працювала у авторській школі Бойко на посаді психолога
(м. Харків);

З 1998 - 2001 рр.: працювала у середній загальноосвітній школі № 51 на посаді психолога (м. Харків);

З 2005 - 2006 рр.: працювала на посаді психолога-консультанта лабораторії медичної і соціальної психології в державному лікувально-профілактичному закладі Реабілітаційний та діагностичний центр МОЗ України.