Чечельницька Ганна Володимирівна

 

1996 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України»,

2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю

2020 р. закінчила ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, факультет економіки і права, магістр журналістики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.

Дисципліни, що викладає: «Історія держави і права зарубіжних країн», “Історія політико-правової думки”, "Історія митної справи", "Історія української державності" тощо.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr2QQfMAAAAJ HYPERLINK "https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr2QQfMAAAAJ&hl=uk"& HYPERLINK "https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr2QQfMAAAAJ&hl=uk"hl=uk

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ІСТ21-1. 2018-2019 - провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

За підсумками 2018-2019 навч.року визнана переможцем "Кращий наставник року". 2019 р. здобула подяку від ГО "Фонд "Професійний розвиток" за сприяння розвитку громадського руху в регіоні, допомогу в професійній, соціальній реабілітації та адаптації переселенців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій населення, за залучення молоді до громадської діяльності та формування позитивного іміджу української освіти та просвітництва.

Міжнародне стажування: INTERNATIONAL ADVANCED TRAINIG ON THE TOPIC: SELECTION, PREPARATION AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC JOURNALS THAT ARE INDEXED IN SCOPUS AND WOS DATABASES” ( 12-19th of July, 2021 (Lublin, Poland)

Основні наукові та навчально-методичні праці:

МонографіЇ:

Chechelnytska, H. Historical background and modern mass media in the PR system of international relations// Сталий розвиток в сучасному суспільстві знань . Колективна монографія (англ.мов.). Collective monograph. Slovenia. Publishing Ljubljana School of Bussines: Європейське видавництво «B2 d.o.o.» 2021. С. 199-236. 1,5 др.арк..

 

Chechelnytska,H., Antonova, V. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication// "Modern Approaches to Knowledge Management Development". Колективна монографія. -Collective monograph. Slovenia.Publishing LjubljanaSchool of Bussines, 2020. - С. 299-313 -1,2 др.арк. - Режим доступу:https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

Чечельницька Г. В., Новіков М. Ю. Особливоті митних соціальних комунікацій в контексті української історії // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпро, 2020. – № 1 (21). – С. 82–91.

Чечельницька Г. В. Exhibition and museum activities as communication component of higher education institution on example of university of customs and finance (Dnipro city)//Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації» , ISSN 2219-8741. - 2019, № 4. – С.117-121. - 0,5 др.арк

Чечельницька Г. В.Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії//Актуальні проблеми української історії. – Рівне, РДГУ, 2018. -.С.15-32. – 1 др.арк

Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 42. – С. 100–111.

Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 41. – С. 151-156.

Чечельницька Г.В. Психоісторичний огляд періодизації української історії та діагностика сьогодення// Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – Спецвипуск. – С. 149-153.

Тези конференцій:

Чечельницька Г.В., Новіков М.Ю. Бібліографічні матеріали О.І.Левицького//Матеріали всеукраїнської наукової практичної конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку", Переяслав, 20 квітня 2021 р.

 

Чечельницька Г.В. , Новіков М., Бондик О. Аналіз комунікаційної стратегії Державної митної служби України (на прикладі сайту митної служби) //ХІV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». - Дніпро, Україна, 2020.

Чечельницька Г.В., Гнатко Я., Новіков М. Експозиційна діяльність як PR інструмент.//Х Міжнародна наукова конференція “Сучасний рух науки” м.Дніпро, Україна, 2020. - Т.2. -C.644-649

Чечельницька Г.В. , Безбородько Ю.Місцеві ЗМІ у контексті демократизації простору України //І Міжнародна наукова конференція “Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути” м.Дніпро, Україна, 2020. - Т.3. - С.430-438.

Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. - С.124-130.