МОРОЗ Сергій Петрович

МОРОЗ Сергій Петрович Доцент, кандидат юридичних наук

спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

дисертація

Ідея прав людини в політико-правовій думці України

 

освіта

Запорізький національний університет, спеціальність – історія, суспільствознавство з додатковою спеціальністю Радянське право

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, аспірантура кафедри теорії держави і права, спеціальність – історія учень про державу і право

 

напрям наукового дослідження

теорія держави, державознавство у системі юридичних знань, порівняльне праводержавознавство

 

адреса

serg.moroz.dneprow@gmail.com

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

профайл викладача

 

Профіль Мороз С.П.Scholar.google.com/citations

Профіль Мороз С.П.Independent.Academia.Edu

Профіль Мороз С.П.Irbis-nbuv. ID 0100364

 

 

список публікацій

 

 1. Мороз С. П. Державорозуміння як необхідна предметна складова сучасного вітчизняного правознавства // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцятої міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя". Том 1. Науки гуманітарного циклу. Видавництво ПГА. Запоріжжя, 2015. URL: http://nauka.zinet.info/30/moroz.php

 2. Мороз С.П. Проблема стандартів державної організації у руслі забезпечення прав людини // Права людини: онтологічний та гносеологічний виміри : матеріали круглого столу. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний ун-т внутрішніх справ, 2015.

 3. Мороз С.П. Онтологічна основа поняття держави // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук.пр. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_6_6

 4. Мороз С.П. Актуальные вопросы государствопонимания // Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». 2015, № 6. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2015/6.pdf

 5. Мороз С.П. Сучасні методологічні аспекти дослідження держави // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2015.

 6. Мороз С.П. Онтологічна основа поняття законодавства // Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя. Запоріжжя : ЗНУ, 2015.

 7. Мороз С.П. Теоретико-методологічні аспекти поняття держави // Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу. Випуск 1. Дніпропетровськ : Журфонд, 2015.

 8. Мороз С.П. Понятійний аспект законодавства // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 2016.

 9. Мороз С.П. Теоретико-методологічні позиції державорозуміння або актуальність антиутопій справедливого // Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу. Випуск 2. Дніпро: Журфонд, 2016.

 10. Мороз С. П. Образ держави у правовому дискурсі: діяльнісний аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. Частина 1. Юридичний факультет Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Дніпро, 2017.

 11. Мороз С. П. Ідея і ідеал держави у політико-правовій думці України початку ХХ століття // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. Харків, 2017.

 12. Мороз С. П. Стандарт як складова правової системи / С. П. Мороз, М. О. Кравчук // Правова позиція. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2017_1_5

 13. Мороз С .П. Світоглядні засади вітчизняного державорозуміння // Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу Випуск 3. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Юридичний факультет. Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління. Дніпро : Журфонд, 2017.

 14. Мороз С. П. Державознавство у системі сучасного юридичного знання // Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровського національного університету. Вип.4-5. Дніпро, 2018.

 15. Мороз С. П. Політико-правова думка України про місцеве самоврядування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018, № 3 (94).

 16. Мороз С. П. Іноваційність і традиційність як виміри проблематик сучасної вітчизняної вищої освіти // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018.

 17. Мороз С. П. Ідея та поняття місцевого самоврядування у політико-правовій думці України початку ХХ ст. // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матеріали ХХХIX Міжнародної історико-правової конференції. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ-Херсон, 2018.

 18. Мороз С. П. Міждержавне об’єднання: тенденції розвитку // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019.

 19. Мороз С. П. Питання держави у політико-правовій думці України : проблеми інтерпретації // Феномен українського права : історичні витоки та сучасна парадигма. Міжнародна асоціація істориків права; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Анотована програма XLI історико-правової конференції. Київ, 2019.

 20. Мороз С. П. Державорозуміння в інституціональному вимірі // Проблеми державотворення України : науково-популярний журнал кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровського національного університету. Вип. 6. Дніпро: ДНУ, 2019.

 21. Мороз С. П. Понятійна основа правової системи суспільства // Права людини та юридична практика їх захисту: основні напрями їх взаємовпливу та підвищення ефективності в умовах глобалізованого суспільства», присвячена проголошенню загальної декларації прав людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020.

 22. Мороз С. П. Понятійна основа правової системи: теоретико-методологічні аспекти // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020.

 23. Мороз С. П. Державорозуміння та його місце у правовій системі України : проблемні аспекти // Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи: до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: матеріали XL Міжнародної історико-правової конференції. Київ-Херсон, 2020.

 24. Мороз С. П. Актуальність антиутопій справедливого (за мотивами повісті Роберта Шеклі «Білет на планету Транай») // Міжнародна наукова конференція «Проблема «право і література» в історико-правовому дискурсі»: програма і тези доповідей. Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ, 2021.

 25. Мороз С. П. Міжнародний аспект у системі чинників спадкоємності у праві // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021.