Антонова Вікторія Юріївна

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. філос. н., доцент Антонова Вікторія Юріївна

У 2003 році з відзнакою закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю «історик».

У 2020 році завершила навчання в Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця за спеціальністю «Журналістика», кваліфікація – магістр за спеціальністю «Журналістика».

 

Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова». У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.

 

Викладає дисципліни: «Етика журналістської діяльності», «Філософія», «Прикладна культурологія», «Етнокультурологія».

 

Сфера наукових інтересів: історія філософії та філософія глобальних проблем сучасності, культурологія, соціальні комунікації, етика журналістської діяльності.

Профіль у Google Scholar

Профіль в ORCID

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Антонова В.Ю., Корх О.М. Методичний аспект аналізу етнічного.  Філософія та політологія в контексті сучасної культури.  2020.  Вип.2., Т.12.

Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації. Філософія. Культура. Життя. 2016. № 43.С.5 – 17.

 

Монографії

Chechelnytska H., Antonova V. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication. Modern Approaches to Knowledge Management Development. Collective monograph. Slovenia.Publishing LjubljanaSchool of Bussines, 2020.  С. 299 – 313. Режим доступу: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Прикладна культурологія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 31 с.

Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етика журналістської діяльності” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. 24с.

Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етнокультурології” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. 30с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Антонова В.Ю., Чечельницька Г.В., Бондик О.П.  Історико-аксіологічні аспекти соціальних комунікацій із молоддю. Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice: матер. ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції 22-23 червня 2020 р., Гельсінкі, Фінляндія. С. 295-300.  Режим доступу: https://isg-konf.com.

Антонова В.Ю., Скрипник С.В.  Морально-етичні аспекти професійного вибору та відповідальності журналіста.  Theoretical and practical foundations of social process management: матер. ХXIII Міжнародної науково-практичної конференції, Сан-Франциско, США, 29 – 30 червня 2020 р. С.136-140.  Режим доступу: https://isg-konf.com.

Антонова В.Ю. Проблема національної ідентичності українців в умовах формування світового комунікативного простору.  Science and society, The 12th International conference (June 7, 2019) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. С. 265 – 276.

Антонова В.Ю. Концепція духовно-культурного відродження українського народу у творчості шістдесятників. Аdvances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. С.556 – 568.

Антонова В.Ю. Соціальна реклама як ефективний механізм формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. Переяслав-Хмельницкий, 2018.  Вып. 40.  С.608 – 611.

Антонова В.Ю. Особливості взаємовпливів сучасних культур в глобалізованому світі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 39.  С. 474 – 481.

 

Участь у професійних об’єднаннях. Член громадської організаці «Асоціація журналістів України «Ажур» з 2019 р.

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком:

2019 – 2020 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Соціальні комунікації в контексті сучасних наукових досліджень».

2018 р. – до сьогодні – керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми історичного та філософського дискурсу».