Чечельницька Ганна Володимирівна

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. і. н., доцент Чечельницька Ганна Володимирівна

У 1996 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України»,

У 2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю.

У 2020 році закінчила Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця за спеціальністю «Журналістика», кваліфікація – магістр за спеціальністю «Журналістика».

 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент по кафедрі гуманітарних дисциплін, 2011.

 

Викладає дисципліни: «Історія журналістики», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Історія української державності».

Сфера наукових інтересів: Зв’язки з громадськістю в процесі підготовки майбутніх журналістів.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr2QQfMAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Міжнародне стажування:

INTERNATIONAL ADVANCED TRAINIG ON THE TOPIC: SELECTION, PREPARATION AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC JOURNALS THAT ARE INDEXED IN SCOPUS AND WOS DATABASES” (12-19th of July, 2021 (Lublin, Poland).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Чечельницька Г.В., Новіков М.Ю. Особливості митних соціальних комунікацій в контексті української історії // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпро, 2020. – № 1 (21). – С. 82–91.

Чечельницька Г.В. Exhibition and museum activities as communication component of higher education institution on example of university of customs and finance (Dnipro city) // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2019, № 4. С.117 – 121.

Чечельницька Г.В. Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії // Актуальні проблеми української історії. Рівне, РДГУ, 2018. С.15 – 32.

Монографія

Chechelnytska, H. Historical background and modern mass media in the PR system of international relations// Сталий розвиток в сучасному суспільстві знань. Колективна монографія (англ.мов.). Collective monograph. Slovenia. Publishing Ljubljana School of Bussines: Європейське видавництво «B2 d.o.o.» 2021.  С. 199-236. 1,5 др.арк.

Chechelnytska H., Antonova V. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication. Modern Approaches to Knowledge Management Development. Collective monograph. Slovenia.Publishing LjubljanaSchool of Bussines, 2020.  С. 299 – 313. Режим доступу: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

Практика рекламної та PR-діяльності  [Електронний ресурс]: практикум / За ред. Н.О. Кодацької, Г.В Чечельницької. Дніпро: Середняк Т. К., 2021.  357 c.   Режим доступу: http: //biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4349 (особистий внесок – т.5-8, 21)

Реклама та PR-менеджмент: навч.-метод. посіб. Дніпро: УМСФ, 2018.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Антонова В.Ю., Чечельницька Г.В., Бондик О.П.  Історико-аксіологічні аспекти соціальних комунікацій із молоддю. Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice: матер. ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції 22-23 червня 2020 р., Гельсінкі, Фінляндія. С. 295-300.  Режим доступу: https://isg-konf.com.

Чечельницька Г.В., Новіков М., Бондик О. Аналіз комунікаційної стратегії Державної митної служби України (на прикладі сайту митної служби) // ХІV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». Дніпро, 2020.

Чечельницька Г.В., Гнатко Я., Новіков М. Експозиційна діяльність як PR інструмент. Сучасний рух науки: матерали Х Міжнародної наукової конференції м.Дніпро. 2020.

Чечельницька Г.В. , Безбородько Ю. Місцеві ЗМІ у контексті демократизації простору України. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : матеріали І Міжнародної наукової конференції, м.Дніпро. 2020.

Чечельницька Г.В, Козлова С. Театралізовані заходи у PR діяльності. Головні напрями розвитку науки: матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Львів. 2020.