Чечельницька Ганна Володимирівна

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. і. н., доцент Чечельницька Ганна Володимирівна

У 1996 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України»,

У 2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю.

У 2020 році закінчила Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця за спеціальністю «Журналістика», кваліфікація – магістр за спеціальністю «Журналістика».

 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент по кафедрі гуманітарних дисциплін, 2011.

 

Викладає дисципліни: «Історія журналістики», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Історія української державності».

Сфера наукових інтересів: Зв’язки з громадськістю в процесі підготовки майбутніх журналістів.

Профіль у Google Scholar 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Чечельницька Г. В. Exhibition and museum activities as communication component of higher education institution on example of university of customs and finance (Dnipro city) // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2019, № 4. С.117 – 121.

Чечельницька Г. В. Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії // Актуальні проблеми української історії. Рівне, РДГУ, 2018. С.15 – 32.

Монографія

Chechelnytska H., Antonova V. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication. Modern Approaches to Knowledge Management Development. Collective monograph. Slovenia.Publishing LjubljanaSchool of Bussines, 2020.  С. 299 – 313. Режим доступу: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

Реклама та PR-менеджмент: навч.-метод. посіб. Дніпро: УМСФ, 2018

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Антонова В.Ю., Чечельницька Г.В., Бондик О.П.  Історико-аксіологічні аспекти соціальних комунікацій із молоддю. Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice: матер. ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції 22-23 червня 2020 р., Гельсінкі, Фінляндія. С. 295-300.  Режим доступу: https://isg-konf.com.

Чечельницька Г.В., Новіков М., Бондик О. Аналіз комунікаційної стратегії Державної митної служби України (на прикладі сайту митної служби) // ХІV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». Дніпро, 2020.

Чечельницька Г.В., Гнатко Я., Новіков М. Експозиційна діяльність як PR інструмент. Сучасний рух науки: матерали Х Міжнародної наукової конференції м.Дніпро. 2020.

Чечельницька Г.В. , Безбородько Ю. Місцеві ЗМІ у контексті демократизації простору України. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : матеріали І Міжнародної наукової конференції, м.Дніпро. 2020.

Чечельницька Г.В, Козлова С. Театралізовані заходи у PR діяльності. Головні напрями розвитку науки: матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Львів. 2020.