Міжнародна науково-практична конференція 05 листопада 2021 р.

Збірник.Том 1

Збірник.Том 2

05 листопада 2021 року в Університеті митної справи та фінансів відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд». У зв’зку з протиепідемічними обмеженнями конференція відбувалася у режимі online.

На початку роботи конференції з вітальним словом виступили ректор УМСФ Дмитро Бочаров та проректор з наукової роботи УМСФ Дмитро Приймаченко.

На конференцію було заявлено 425 тез доповідей від 471 учасника конференції, серед яких: молоді учені, докторанти, аспіранти, студенти закладів вищої освіти України та учні ліцеїв при УМСФ.   

Робота конференції відбувалася за такими напрямами:

  • Фінансові аспекти в умовах змін ринкового середовища
  • Економіко-управлінські та комунікативні процеси в цифровому суспільстві
  • Соціально-економічний розвиток: стратегічні та інноваційні рішення
  • Туризм та готельно-ресторанна справа: стан та тенденції розвитку
  • Міжнародні відносини та регіональні студії: сучасні тенденції та актуальні проблеми
  • Трансформація вітчизняної правової системи: історико-правові та філософські аспекти
  • Інформаційні та транспортні технології, міжнародна логістика

Не зважаючи на багатогранність і різноманітність питань, що піднімалися під час роботи конференції, а також проблем, які молоді науковці намагалися вирішити, значну увагу було приділено процесам діджиталізації різних сфер життєдіяльності суспільства, особливо в умовах поширення пандемії Covid-19. Процеси цифровізації розглядалися у сфері надання фінансових послуг, управління бюджетними потоками, бізнес-процесами підприємствта ін. Було зазначено про важливість упровадження цифрових технологій у навчання, HR-менеджмент, маркетинг, роботу ЗМІ, надання публічних послуг та ін.

Під час заключного пленарного засідання представниками організаційного комітету конференції було прийнято рішення про продовження традиції проведення молодіжних конференцій на базі Університету митної справи та фінансів з метою залучення обдарованої молоді до наукової діяльності й оприлюднення власних наукових напрацювань.