В.о. завідувача кафедри 

Панфілова Галина Борисівна

 • кандидат психологічних наук, доцент

Положення про кафедру
План роботи кафедри психології на 2020-2021 рр.

Викладає наступні дисципліни: «Загальну психологію», «Вступ до спеціальності», «Психологію особистості». Автор понад 50 наукових публікацій з питань загальної психології, психології особистості, морально-психологічної підготовки митників. Має значний досвід викладацької роботи та практичної професійної діяльності. Тривалий час на факультеті підвищення кваліфікації Академії митної служби України викладала «Професійну етику працівників митних органів» та «Психологію управління в діяльності працівників митних органів» для керівників структурних підрозділів митної служби. На сьогодні – в.о. завідувача кафедри психології.


Image

Кафедра є випусковою за спеціальностями 053 «Психологія» (денна форма навчання, освітній ступень «Бакалавр»).

У складі кафедри працює 10 викладачів, серед них 2 доктори наук, 8 – кандидати наук.

Сторінка кафедри у мережі Facebook

Контактний телефон: (056) 756-05-44

Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кабінети № 505.

Освітня діяльність

 

Науково-педагогічні працівники кафедри  психології забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за освітньою програмою «Психологія»:

 • Вступ до спеціальності
 • Історі психології
 • Загальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія 
 • Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи 
 • Психофізіологія
 • Професійна етика психолога
 • Психологія спілкування
 • Диференціальна психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія особистості
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Основи психотерапії
 • Психологія управління
 • Експериментальна психологія
 • Юридична психологія
 • Практична психологія в економіці
 • Техніки соціально-психологічного тренінгу
 • Основи психологічного консультування
 • Соціальна психологія
 • Нейропсихологія та патопсихологія
 • Медична психологія
 • Психологія культури

а також низку фахових дисциплін за вибором студентів

Освітньо-професійна програма 053 «Психологія»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

Наскрізна програма практики 053 «Психологія»

2 курс – навчальна практика 053 «Психологія»

3 курс – виробнича практика 053 «Психологія»

Наші партнери

Client 1