Аспірантура

Університет митної справи та фінансів

 

З 1998 р. Університет митної справи та фінансів готує наукові та науково-педагогічні кадри через аспірантуру, з 2005 р. – в університеті функціонує постійно діюча аспірантура. На сьогодні аспіранти навчаються за 8 спеціальностями, термін існування яких добігає кінця у 2019 році, зокрема: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки), 05.13.06 – інформаційні технології, 05.22.01 – транспортні системи, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 25.00.03 – державна служба; 25.00.02 – механізми державного управління; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2016 році згідно із наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за новими спеціальностями, зокрема:


- Спеціальність - 051 Економіка;
- Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
- Спеціальність - 074 (281) Публічне управління та адміністрування;
- Спеціальність - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- Спеціальність - 081 Право;
-Спеціальність - 073 Менеджмент (проліцензовано у 2018 р. наказом Міністерства освіти і науки від 29.01.2018 р. № 90-л).
 

Діяльність аспірантури університету характеризується досить високою ефективністю. Так, при загальному показнику у системі Міносвіти і науки від 18 до 25 % (за п’ять останніх років), кількість випускників аспірантури університету, які вчасно захистили або подали у спеціалізовані вчені ради свої кандидатські дисертації, по відношенню до загальної кількості цих випускників становила від 15 до 48,7 % (за той самий період). Ефективність аспірантури є інтегральним показником діяльності ВНЗ, його наукового потенціалу та виступає як один із основних показників, за яким аналізується успішна діяльність ВНЗ.

Наразі загальна кількість аспірантів університету становить понад 60 осіб.
 

Для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на високому науково-методичному рівні в університеті створено необхідні організаційну, наукову, матеріально-технічну та інформаційну бази. Так, у структурі університету функціонує відокремлений підрозділ – аспірантура, який здійснює відповідні функції з координації діяльності структурних підрозділів щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

 

Також в Університеті функціонують спеціалізовані вчені ради, зокрема, Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», К 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». видаються журнали, проводяться науково-комунікативні заходи, виконуються НДР.


Результати дисертаційних досліджень аспіранти можуть публікувати у фахових виданнях, які видаються Університетом:

1. Правова позиція.
2. Науковий погляд: економіка та управління.
3.Системи та технології.
4. Історія торгівлі, податків та мита.
5. Публічне управління та митне адміністрування.
6. Customs Scientific Journal «CUSTOMS»

Крім того, аспіранти університету активно залучаються кафедрами до виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які розробляються кафедрами за відповідним напрямом, зокрема:

 

- розвиток державних фінансів та публічного адміністрування: бюджетної, податкової та митної справи; соціального забезпечення та пенсійної системи; фінансово-економічної безпеки; їх організаційно-правового та кадрового забезпечення;

 

- теорія та практика розширеного суспільного відтворення: економічного зростання та розвитку; розвитку продуктивних сил, інвестиційно-інноваційних процесів; формування економічного та інтелектуального потенціалу; розвиток ресурсозбереження та науково-технічного прогресу;

 

- економіка та фінанси інституційних структур: банківської і страхової систем; окремих галузей, корпорацій (фінансових та не фінансових) і виробничих підприємств;

 

- розвиток економічного та фінансового механізмів функціонування суб’єктів господарювання: менеджменту, маркетингу, лізингу, державно-приватного партнерства, корпоративної соціальної відповідальності тощо;

 

- розвиток інформаційних систем і технологій у сферах фінансів, митної справи, державного управління, бухгалтерського обліку і аудиту, фінансової звітності і аналізу; економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів, їх прогнозування, оптимізації і планування тощо;

 

- розвиток інтеграційних соціально-культурних інтернаціональних зв’язків в сучасних умовах буття особистості, лінгво-культурного професійного спілкування іноземною мовою з питань економіки, фінансів, митної справи та управління персоналом.

 

В аспірантурі Університету митної справи та фінансів здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями:

Галузь знань
Спеціальність
Ліцензований обсяг
«05 Соціальні та поведінкові науки» 051 Економіка 15 осіб
«07 Управління та адміністрування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування 9 осіб
«07 Управління та адміністрування» 073 Менеджмент 8 осіб
«07 Управління та адміністрування» 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 осіб
«08 Право» 081 Право 15 осіб
«28 Публічне управління та адміністрування» 281 Публічне управління та адміністрування 20 осіб
 
 
Перелік освітніх компонентів
(дисциплін, практик) освітньо-наукових програм
за спеціальностями, що отримали ліцензію
на провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти в університеті:


 
Спеціальність

Освітня компонента 

051 Економіка 48 кредитів 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 кредитів 
073 Менеджмент 48 кредитів 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 48 кредитів 
081 Право 44 кредитів 
281 Публічне управління та адміністрування» 48 кредитів 

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії

 

 

Форма навчання (очна/ заочна)

 

 

За державним замовленням

 

 

На умовах контракту

 

 

Прийом заяв і документів

 

 

з 01 серпня до 30 серпня

 

 

з 01 серпня до 30 серпня

 

 

з 01 березня до 01 квітня

 

 

Проведення вступних іспитів

 

 

з 01 вересня до 12 вересня

 

 

з 01 вересня до 12 вересня

 

 

з 03квітня до 13 квітня

 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

 

13 вересня

 

 

13 вересня

 

 

14 квітня

 

 

Зарахування аспірантів

 

 

до 15 вересня

 

 

до 15 вересня

 

 

до 20 квітня

 

 

Початок занять в аспірантурі

 

 

з 02 жовтня

 

 

з 02 жовтня

 

 

з 03 травня

 

 

 

Правила прийому до аспірантури   Перелік документів 2019

 

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

 

Телефон для довідок: (056) 756-05-78, e-mail: naukvid@ukr.net

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна Аспірантура Все Українська мова Дні народження Фоміних Валентина Іванівна