Спеціальність «Транспортні технології»

Транспортні технології1

Метою підготовки за даною спеціальністю є випуск фахівців, що володіють сучасними транспортними технологіями, які вміють вирішувати завдання з організації взаємодії різних видів транспорту і митних органів, можуть комплексно підійти до вирішення питань з організації міжнародних та внутрішніх перевезень, їх правового, інформаційного та фінансового забезпечення, створити умови для успішної інтеграції України в міжнародну транспортну систему.

Навчання за спеціальністю “Транспортні технології” забезпечує підготовку, необхідну та достатню для вирішення таких завдань:

 

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 

«Бакалавр»

 

«Магістр»:

Спеціалізації бакалаврату:
Міжнародна транспортна логістика 
Безпека на транспорті

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:

 

Випускники можуть обіймати ПОСАДИ в:

 

Наші контакти:

Kафедра транспортних систем та технологій

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1

кім. 212, 206

тел. 756-05-98

завідувач кафедри – д.т.н., професор Сохацький Анатолій Валентинович

Важливo!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика або іноземна мова

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Математикап
  • Історія України або іноземна мова

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

  • бакалавра (100 осіб)
  • магістра (35 осіб)

Вартість навчання 2019-2020 н.р.