Спеціальність 053«Психологія»

 Психологія

Освітня програма, метою якої є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, головним фаховим призначенням яких є забезпечення психологічних прав і потреб різних соціально-вікових категорій населення, підвищення психологічної культури та надання якісних психологічних послуг в контексті оптимізації психологічного здоров’я різних верств населення.

При навчанні студентів за даною спеціальністю, поряд із загальною гуманітарною та фаховою психологічною підготовкою передбачено поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійської та польської/німецької).

Цілі навчання: сформувати необхідні компетенції для виконання професійної діяльності, професійного досконалення, пов’язаних з наданням психологічної допомоги.

 

Теоретичний зміст предметної області: система психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань, формування фахових компетентностей для реалізації професійних завдань.

ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

«БАКАЛАВР»

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

Перспективи: Професійна діяльність бакалавра за спеціальністю «Психологія» спрямована на надання психологічної допомоги врізноманітних сферах людської діяльності. Фахівці даної спеціальності є затребуваними на сучасному ринку праці.

 

Можливості працевлаштування
Випускники спеціальності «Психологія» працюють: в органах влади, центрах, державних, громадських та бізнес організаціях з надання психологічної допомоги; освітніх, медичних установах, органах внутрішніх справ та інших силових структурах, займаються приватною підприємницькою діяльністю з надання психологічних та освітніх послуг; у міжнародних компаніях та корпораціях.

Випускники можуть обіймати ПОСАДИ:

Спеціалізації бакалаврату:


ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Наші контакти:

кафедра гуманітарної, психологічної підготовки та митної ідентифікації культурних цінностей

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 607

тел. 756-05-64

завідувач кафедри – д.філ..н., професор Калашникова Ольга Леонідівна

 

Запрошуємо випускників коледжів на навчання на 2 курсі за спеціальністю 053 «Психологія»без сертифікатів ЗНО

Випускники коледжів можуть вступити одразуна 2 курс без сертифікатів ЗНО, склавши додатковий іспит з «Української мови та літератури» і фаховий іспит з «Біології».

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
- До 400 годин відведено на опанування англійської мови.
- Можливість вивчати другу іноземну мову (німецьку або польську).
- Викладання професійних дисциплін провідними фахівцями, що мають великий досвід викладацької діяльності та практичної психологічної роботи.
- Доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших держав) та інших освітніх та наукових проектів.
- Підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та у потенційних роботодавців.
Можливість отримання міжнародного сертифіката на знання іноземної мови, подвійного диплому.

Важливo!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Біологія або іноземна мова

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Біологія або іноземна мова

Можливий вступ на рівень бакалавра (ліцензійний обсяг):

50 осіб


Вартість навчання 2019-2020 н.р.