Центр фінансової освіти УМСФ

 

фінансової 2

 

Директор Центру - Зирянова Ольга Леонідівна, заслужений економіст України.

Положення про Центр
План роботи Центру

Потенційними партнерами Центру фінансової освіти Університету митної справи та фінансів є банківські установи, страхові компанії, навчальні заклади, громадські організації, благодійні фонди, бізнес-інкубатори.

Діяльність Центру здійснюється у таких напрямах: підвищення фінансової грамотності населення, забезпечення всебічного розвитку і функціонування системи освіти по всій території України.

Основні функції Центру полягають у реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту, спрямованого на підвищення фінансової грамотності населення, у тому числі:
- здійснення заходів з підвищення фінансової грамотності населення;
- втілення у практику процесу освіти фахівців у галузі фінансової освіти в Україні програм підвищення рівня фінансової освіти;
- підготовка кваліфікованих фахівців для проведення освітніх заходів в галузі економіки та підприємництва;
- наукового та методологічного співробітництва з ГО ДК «Партнер».

Контакти:
067 328 32 48 - Зирянова Ольга Леонідівна
095 647 90 27 - Коваленко Віталій Володимирович
0679862246 - Міщенко Дмитро Анатолійович

 

НОВИНИ ЦЕНТРУ

Налагоджуємо співпрацю з Південно-східним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА

НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 
Університету митної справи та фінансів
Загальноосвітній навчальний заклад II-ІІІ ступенів з профільним навчанням
і допрофесійною підготовкою, з поглибленим вивченням іноземних мов.
 
 
ПРОДОВЖУЄ ТРАДИЦІЇ надання якісної освіти, започаткованої Університетом митної справи та фінансів, що полягає в:
- співпраці з роботодавцями через “профільні центри” з метою забезпечення першого робочого місця випускникам;
- співпраці з міжнародними партнерами через “міжнародні центри” – платформи для взаємодії наукової спільноти з бізнесом.
ВІДМІННОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ: 

1. Співпраця із роботодавцями через “профільні центри” з метою забезпечення першого робочого місця випускникам 
2. Співпраця із міжнародними партнерами через “міжнародні центри” – платформи для взаємодії наукової спільноти з бізнесом
3. Посилена спеціальна (фізична) та військова підготовка

ПРІОРИТЕТИ НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ:
-         робочими мовами Наукового ліцею є українська й англійська;
-   профіль навчання – за вибором старшокласника: економіка, право, іноземна філологія (міжнародні відносини);
-         участь старшокласника у науковому середовищі.

ПЕРЕВАГИ ЛІЦЕЮ:
 • ПОСИЛЕНА МОВНА ПІДГОТОВКА: англійська та німецька мови кожного дня. Додаткове вивчення на вибір: арабської, китайської, корейської, хінді, польської мов;
 • ЦІЛЕСПРЯМОВАНА підготовка до ЗНО кращим науково-педагогічним персоналом;
 • МОЖЛИВІСТЬ проходження додаткового навчання на базі міжнародних центрів УМСФ;
 • ВИКЛАДАННЯ дисциплін професорсько-викладацьким складом УМСФ, працівниками підприємств, установами, організаціями, представниками асоціацій, з якими налагоджено партнерські відносини;
 • НАУКОВА-БАЗА: навчально-дослідницька, дослідницько-експериментальна, наукова, винахідницька та пошукова діяльності; умови для розвитку інноваційної культури учнів;
 • ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ у навчальних, наукових і культурних заходах УМСФ;
 • ВСТУП до спортивних секцій УМСФ (боротьба, кульова стрільба, естетична гімнастика, ігрові види тощо);
 • CREATIONSKILLS (фольклорні та сучасні танці, вокал, ізостудія тощо);
 • ВИКОРИСТАННЯ розвиненої інфраструктури: європейського зразку, власні гуртожитки, бібліотека, басейн, тир і організований транспорт до ліцею.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
1. Науковий ліцей міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів оголошує прийом учнів до 8-10 класів.
2. Прийом дітей (учнів) до Ліцею відбувається за результатами співбесіди та вступних тестувань із української мови та іноземної мови або математики.
3. До Ліцею приймаються учні незалежно від місця проживання.
4. Прийом учнів здійснюється на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора закладу загальної середньої освіти, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка.
5. Навчання в Ліцеї частково платне. Вартість навчання встановлюється наказом ректора УМСФ.
6. Вступні тестові завдання виконуються на безоплатній основі.
Звільняються від виконання вступних тестових завдань:
- переможці міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань;
- переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;
- переможці II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року з відповідної дисципліни;
- учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учні закладів загальної середньої освіти, з якими діють договори про співпрацю.

 
Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Аржанова, 12.
тел.: 096-372-20-70, е-mail: sl.ir.ucf@gmail.com
 
Соціальні мережі: Facebook, Telegram, Instagram

 

Декан факультету управління

gb01

 • Губа Олександр Іванович
 • Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
 • Вчене звання: Доцент
 • (056) 756-05-30

 

Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: 11 докторів наук і професорів, 31 кандидат наук, доцент.

На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямками (спеціальностями):

 • Міжнародна економіка
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Менеджмент (менеджмент ЗЕД)
Міжкафедральна лабораторія інформаційного забезпечення економіко-управлінських процесів

На факультеті через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації за спеціальністю «Економічна безпека держави».

Кількість курсантів та студентів на факультеті нині становить майже  800 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвиватися.

Особлива увага на факультеті приділяється залученню курсантів і студентів до активної науково-дослідної та пошукової діяльності, реалізації їх творчих здібностей.

Студенти факультету беруть активно участь у науково-дослідній та пошуковій діяльності, різноманітних всеукраїнських конкурсах, олімпіадах; проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, інших наукових форумів, публікують свої статті в наукових виданнях; у роботі Курсантсько-студентського наукового товариства, наукових гуртках, утворених на кафедрах факультету, а також у культурно-масовому та спортивному житті. В Академії функціонує багато спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.

Курсанти та студенти, які відзначилися в навчанні і наукових досягненнях, отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, персональні стипендії Університету.

На факультеті проводиться науково-дослідна робота за такими темами:

 • Розвиток системи управління в умовах економічної глобалізації (Керівник роботи: Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор);
 • Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство (Керівник роботи: Мещеряков Андрій Адольфович, доктор економічних наук, доцент);
 • Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України (Керівник роботи: Чириченко Юрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент);
 • Удосконалення функцій обліку, аналізу, контролю і аудиту у сфері зовнішньоекономічної діяльності(Керівник роботи: Вакульчик Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор).

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна FOR APPLICANTS Tuition Fee