Спеціальність «Правохоронна діяльність»

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність - це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правопорушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо.

Підготовка за даною спеціальністю зорієнтована насамперед на роботу в правоохоронних та інших державних органах. Однак, різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і досліджуваних дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе і в інших областях юриспруденції, в тому числі, пов’язаних з економічною діяльністю.

Навчання в УМСФ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками протидії правопорушенням, зокрема у митній та фінансовій сфері.

При навчанні студентів за даною спеціальністю, поряд із загальною правовою підготовкою, передбачено більш широке та поглиблене вивчення економічних наук, судової бухгалтерії, податкового права та інших дисциплін, необхідних для роботи в сфері захисту економіки.

 

ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

 

 

«БАКАЛАВР»

 

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів.

Блок професійних дисциплін викладається фахівцями високої кваліфікації, які мають великий досвід практичної роботи у правоохоронних органах у сфері слідчої та оперативно-розшукової діяльності, здійснення прокурорського нагляду.

Під час навчання студенти навчаться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах правоохоронних органів держави.

 

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в  Університеті митної справи та фінансів – це:

·         підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності;

·         формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері та економіки та фінансів;

·         практична підготовка на базі правоохоронних органів, в органах виконавчої влади, органах доходів і зборів, недержавних правоохоронних структурах, юридичних та консалтингових компаніях.

 

                  Тих, хто має бажання,  відчуває силу, волю та мужність, щоб розумно відповідати добром на добро і справедливістю на зло, запрошуємо спробувати свої здібності та отримати необхідні знання і вміння  в нашому навчальному закладі!

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

 

«БАКАЛАВР»

1.     Історія держави і права України

2.     Теорія держави і права

3.     Конституційне право України

4.     Міжнародне право

5.     Адміністративне право України

6.     Адміністративний процес

7.     Фінансове право

8.     Митне право

9.     Цивільне та сімейне право

10.  Цивільне процесуальне право

11.  Трудове право

12.  Господарське право

13.  Екологічне та земельне право

14.  Організація судових і правоохоронних органів

15.  Кримінальне право України

16.  Кримінологія

17.  Кримінально-виконавче право

18.  Кримінальне процесуальне право України

19.  Криміналістика

20.  Основи судової експертизи

21.  Основи оперативно-розшукової діяльності

22.  Охорона державної таємниці

23.  Юридична психологія

24.  Державне право зарубіжних країн та основи права Європейського Союзу

25.  Міжнародне митне право

26.  Інформаційне право

27.  Право інтелектуальної власності

28.  Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

29.  Організаційно-правові основи протидії контрабанді

30.  Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей

31.  Досудове розслідування контрабанди

32.  Правові основи запобігання та протидії корупції

33.  Міжнародний захист прав людини

34.  Адміністративна діяльність поліції

35.  Основи кримінально-правової кваліфікації

36.  Доказування у кримінальному провадженні

37.  Основи судової бухгалтерії

38.  Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності

39.  Професійно-психологічна підготовка працівників правоохоронних органів

40.  Економічна безпека підприємства

41.     Практикум зі складання  процесуальних документів 

 

«МАГІСТР»:

Як відомо, для вступу до магістратури за спеціальністю 081 «Право» необхідно успішно скласти єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄФВВ та ЄВІ), що проводяться за технологією ЗНО. Проте УМСФ пропонує з 2019 року чудову альтернативу – продовжити навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Відтепер ННІ права та міжнародно-правових відносин УМСФ готує фахівців у правоохоронній сфері, як для держаних інституцій, так і недержаних охоронних структур. 

Вступити до магістратури УМСФ та отримати диплом за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» зможуть всі, хто має диплом про вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»), «магістр» з будь-якої спеціальності, та навчалися  у будь-якому закладі вищої освіти України. Складати ЄФВВ та ЄВІ для вступу на дану спеціальність не потрібно. Зарахування відбувається за наявністю диплома про вищу освіту  та за результатами вступних іспитів, які проводяться в УМСФ. 

Для формування сучасних професійних компетентностей у царині правоохоронної діяльності, студенти, самостійно обирають одну з двох спеціалізацій, та пропорційно отримають специфічні знання з:

·         організації викриття та розслідування злочинів;

·         організації оперативно-розшукової діяльності;

·         здійснення профайлингу;

·         особливості використання сучасних технологій та методик у правоохоронній діяльності;

·         проведення фахових експертиз та застосування юридичних технік;

·         організації антикорупційної діяльності;

·         діяльності недержавних охоронних підприємств та організацій;

·         організації систем безпеки в установах, що відносяться до об’єктів критичної інфраструктури;

·         управління підрозділами економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності;

·         організації інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності;

·         специфіки діяльності суб’єктів правоохоронної діяльності (НАБУ; Національної поліції, Служби фінансових розслідувань, ДБР, СБУ тощо).

Переваги: Ви зможете отримати диплом магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» без ЗНО і здобути знання, які надають можливість ефективної самореалізації у престижній сфері діяльності.

Також, навчання здійснюється як за стаціонарною, так і заочною формою, отже студенти зможуть поєднувати навчання з роботою.

Перспективи:Професійна діяльність магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямована на реалізацію правових норм та забезпечення правопорядку у різноманітних сферах життя суспільства. Фахівці даної спеціальності є затребуваними на сучасному ринку праці.

Можливості працевлаштування:Випускники спеціальності «Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних та інших державних органах, у сфері правосуддя,  в адвокатурі, прокуратурі, зокрема у системі новоутвореної Служби фінансових розслідувань, Державного бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України, а також підрозділах протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниць, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, охорони державного кордону, виконання покарань, державного фінансового контролю та недержавних охоронних (детективних) структурах й інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

 

Просуваючись кар’єрними сходинками, Визможете претендувати на посади начальників відділів (управлінь), керівників правоохоронних відомств тощо.

 

 Випускники УМСФ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» зможуть реалізувати набуті знання у правоохоронних та інших державних органах, у сфері правосуддя,  в адвокатурі, прокуратурі, у системі новостворених:

·         Служби фінансових розслідувань;

·         Державного бюро розслідувань;

·         Національному антикорупційному бюро України;

      а також:

·         підрозділах митниць з правоохоронними функціями;

·         Національної поліції України;

·         Служби безпеки України;

·         Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

·         охорони державного кордону, виконання покарань, державного фінансового контролю;

крім того у:

·         юридичних та консалтингових компаніях;

·         наукових та освітніх установах;

·         державних та громадських фондах;

·         недержавних правоохоронних структурах;

інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Випускники зможуть працювати, зокрема,  на посадах:

·         керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства;

·         інспектора, фахівця з дізнання, оперуповноваженого, юрисконсульта, тощо;

·         спеціаліста з питань захисту державної таємниці;

·         спеціаліста структурного підрозділу Управління Служби безпеки України;

·         інспектора митної служби;

·         інспектора податкової служби;

·         фахівців кримінально-виконавчої служби;

·         інспектора воєнізованої охорони,

·         помічника приватного детектива;

фахівця з організації майнової та особистої безпеки

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

«МАГІСТР»:

1.       Правове регулювання інноваційної діяльності

2.       Методологія наукових досліджень

3.       Митне законодавство у сфері ЗЕД

4.       Міжнародне митне право

5.       Аналіз ризиків у митній справі

6.       Митний пост-аудит

7.       Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини

8.       Міжнародне право у глобальному світі

9.       Захист інформації з обмеженим доступом

10.    Актуальні проблеми кримінального права

11.    Актуальні проблеми кримінального процесу

12.    Правнича допомога та захист у кримінальному процесі

13.    Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади

14.    Захист цивільних прав та інтересів

15.    Гарантії прав і свобод людини у кримінальному процесі

16.    Організація роботи прокуратури

17.    Актуальні проблеми протидії кримінальним правопорушенням у податковій та митній сфері

18.    Судова експертологія

19.    Криміналістичне забезпечення правоохоронної діяльності

20.    Профілактика злочинності

21.    Тактико-спеціальна підготовка

22.    Діяльность слідчого, детектива та прокурора  у кримінальному провадженні

23.    Недержавна охоронна та правоохоронна діяльність

24.    Процесуальний порядок і тактика проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій

25.    Організація проведення та процесуального оформлення негласних слідчих (розшукових) дій

26.    Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності

27.    Судова медицина та судова психіатрія

28.    Міжнародне співробітництво у кримінальному провадження

29.       Оперативно-розшукова психологія

 

Спеціалізації бакалаврату:

Слідча діяльність
Оперативно-розшукова та детективна діяльність

 

 

Наші контакти:

Кафедра правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус №3

кім. 307

тел. 756-05-37

 

в.о. завідувача кафедри – к.ю.н., доцент Варава Володимир Вікторович

 

Правоохоронна діяльність

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Творчий конкурс

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Історія Украни
  • Творчий конкурс

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

бакалавра (50 осіб)

магістра (50 осіб)

 


Вартість навчання 2019-2020 н.р.


Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна FOR APPLICANTS Українська мова Главная(новости) Вступна кампанія - Бакалавр