Спеціальність «Історія та археологія»

Історія та археологія1


Підготовка за спеціальністю 032 «Історія та археологія» здійснюється в Інституті права та міжнародно-правових відносин УМСФ відповідно до освітньої програми «Історія та антропологія права». Такий підхід дозволяє засвоїти комплекс знань, умінь та навичок, який в подальшому відкриває шлях до навчання в магістратурі як за базовою спеціальністю, так і за іншими спеціальностями, зокрема – 081 «право», 262 «правоохоронна діяльність», 281 «публічне управління та адміністрування». Випускники освітнього рівня «магістр», у свою чергу, можуть продовжити оволодіння знаннями та навичками науково-дослідної роботи в аспірантурі ННІ права та міжнародно-правових відносин з метою здобуття рівня «доктор філософії в галузі права».

Крім того здобуті компетентності дозволять випускникам приступити до професійної діяльності в галузі середньої освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування, в засобах масової інформації та інституціях з PR -технологій, у політичних партіях і громадських організаціях, у силових та правоохоронних структурах.

Підготовка за освітньою програмою «Історія та антропологія права» дозволить оволодіти навичками професійного спілкування іноземною мовою на рівні не нижче В2, засвоїти одну з класичних мов – латину, сформувати вміння ведення переговорів, навчитися розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми  в галузі історії та археології, міжнародних відносин та права,  здійснювати аналіз історичних явищ і подій, що передбачає застосування теорій та методів сучасної науки.

Серед замовників і роботодавців випускників нашого Університету – митні і податкові органи, Служба безпеки України, органи прокуратури, юстиції, національної поліції, державні і приватні банки, підприємства-суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності тощо.

 

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 1. Філософія;
 2. Психологія;
 3. Логіка ;
 4. Кліометрія (Сучасні інформаційні технології в історії);
 5. Латинська мова;
 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 7. Основи ЗЕД та митної справи;
 8. Історична географія;
 9. Риторика;
 10. Історія первісного суспільства;
 11. Історія Стародавнього Світу;
 12. Історія Середніх віків;
 13. Історія Нового часу;
 14. Історія Новітнього часу;
 15. Археологія;
 16. Етнологія;
 17. Історіографія;
 18. Джерелознавство;
 19. Спеціальні історичні дисципліни;
 20. Історія релігій;
 21. Історія України;
 22. Історія політико-правової думки;
 23. Теорія держави і права;
 24. Державне право зарубіжних країн,європейське право;
 25. Конституційне право;
 26. Основи цивільного права і процесу;
 27. Основи кримінального права і процесу;
 28. Основи трудового права і права соціального захисту.

Спеціалізації бакалаврату:

Історія та антропологія права
Історія міжнародної торгівлі 

 

ВИПУСКНИКИ ЗМОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

Фахівці-професіонали: викладачі середніх та професійних навчально-виховних закладів; інспектори з охорони дитинства, інспектори середніх шкіл, спеціальних та
професійно-технічних навчальних закладів, інспектори-методисти, інспектори вищих навчальних закладів;

консультанти з питань історії; архівісти, експерти з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігачі експонатів, зберігачі фондів; антропологи; археографи, археологи, етнологи, палеографи.

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) : первинні, а згодом керівні посади в органах державної влади та самоврядування різних
рівнів.

Первинні посади у комерційних та недержавних структурах: керівники проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

Первинні посади у міжнародних компаніях та організаціях

Працевлаштування випускників

Наукова, організаційно-управлінська та освітня галузі. Зокрема викладацькі та інші посади у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації; органи державної влади і місцевого самоврядування; аналітично-інформаційні інституції;друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технологій; соціальні і культурні заклади, громадські організації, політичні партії; соціологічні і психологічні службипідприємств,організацій, установ; профспілкові організації;центри зайнятості і кадрові агентства.

 

Наші контакти:

Кафедра теорії та історії держави і права

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус No3, кім. 304/5

тел. +380661478344

Завідувач кафедри – д.і.н., проф. Колесников Костянтин Миколайович

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

Виключно контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія Украни
 • Іноземна мова або географія

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

 • бакалавра (50 осіб)

Вартість навчання 2019-2020 н.р.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Абітурієнтам Все Українська мова Главная(новости) Вступна кампанія - Бакалавр - Комп’ютерні науки