Спеціальність «Історія та археологія»

Історія та археологія1


Підготовка за спеціальністю 032 «Історія та археологія» здійснюється в Інституті права та міжнародно-правових відносин УМСФ відповідно до освітньої програми «Історія та антропологія права». Такий підхід дозволяє засвоїти комплекс знань, умінь та навичок, який в подальшому відкриває шлях до навчання в магістратурі як за базовою спеціальністю, так і за іншими спеціальностями, зокрема – 081 «право», 262 «правоохоронна діяльність», 281 «публічне управління та адміністрування». Випускники освітнього рівня «магістр», у свою чергу, можуть продовжити оволодіння знаннями та навичками науково-дослідної роботи в аспірантурі ННІ права та міжнародно-правових відносин з метою здобуття рівня «доктор філософії в галузі права».

Крім того здобуті компетентності дозволять випускникам приступити до професійної діяльності в галузі середньої освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування, в засобах масової інформації та інституціях з PR -технологій, у політичних партіях і громадських організаціях, у силових та правоохоронних структурах.

Підготовка за освітньою програмою «Історія та антропологія права» дозволить оволодіти навичками професійного спілкування іноземною мовою на рівні не нижче В2, засвоїти одну з класичних мов – латину, сформувати вміння ведення переговорів, навчитися розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми  в галузі історії та археології, міжнародних відносин та права,  здійснювати аналіз історичних явищ і подій, що передбачає застосування теорій та методів сучасної науки.

Серед замовників і роботодавців випускників нашого Університету – митні і податкові органи, Служба безпеки України, органи прокуратури, юстиції, національної поліції, державні і приватні банки, підприємства-суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності тощо.

 

Програма «Історія та антропологія права» забезпечує глибоке вивчення юридичних дисциплін під керівництвом професорів і доцентів ННІ права та міжнародно-правових відносин.


1. Гарантується якісна підготовка в галузі всесвітньої та вітчизняної історії.
2. Забезпечується вивчення спеціальних історичних дисциплін із застосуванням найсучасніших методик.
3. Запроваджується ґрунтовна юридична підготовка.
4. Організується вивчення класичних та сучасних іноземних мов.
5. Проводиться практика в органах державної влади, місцевого самоврядування, навчальних, архівно-музейних та культурно-освітніх закладах.
6. Передбачається можливість навчання на власній кафедрі військової підготовки.
7. Пропонується проходження стрілецької підготовки у власному тирі.

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 1. Філософія;
 2. Психологія;
 3. Логіка ;
 4. Кліометрія (Сучасні інформаційні технології в історії);
 5. Латинська мова;
 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 7. Основи ЗЕД та митної справи;
 8. Історична географія;
 9. Риторика;
 10. Історія первісного суспільства;
 11. Історія Стародавнього Світу;
 12. Історія Середніх віків;
 13. Історія Нового часу;
 14. Історія Новітнього часу;
 15. Археологія;
 16. Етнологія;
 17. Історіографія;
 18. Джерелознавство;
 19. Спеціальні історичні дисципліни;
 20. Історія релігій;
 21. Історія України;
 22. Історія політико-правової думки;
 23. Теорія держави і права;
 24. Державне право зарубіжних країн,європейське право;
 25. Конституційне право;
 26. Основи цивільного права і процесу;
 27. Основи кримінального права і процесу;
 28. Основи трудового права і права соціального захисту.

Спеціалізації бакалаврату:

Історія та антропологія права
Історія міжнародної торгівлі 

 

ВИПУСКНИКИ ЗМОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

Фахівці-професіонали: викладачі середніх та професійних навчально-виховних закладів; інспектори з охорони дитинства, інспектори середніх шкіл, спеціальних та
професійно-технічних навчальних закладів, інспектори-методисти, інспектори вищих навчальних закладів;

консультанти з питань історії; архівісти, експерти з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігачі експонатів, зберігачі фондів; антропологи; археографи, археологи, етнологи, палеографи.

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) : первинні, а згодом керівні посади в органах державної влади та самоврядування різних
рівнів.

Первинні посади у комерційних та недержавних структурах: керівники проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

Первинні посади у міжнародних компаніях та організаціях

Працевлаштування випускників

Наукова, організаційно-управлінська та освітня галузі. Зокрема викладацькі та інші посади у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації; органи державної влади і місцевого самоврядування; аналітично-інформаційні інституції;друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технологій; соціальні і культурні заклади, громадські організації, політичні партії; соціологічні і психологічні службипідприємств,організацій, установ; профспілкові організації;центри зайнятості і кадрові агентства.

 

Наші контакти:

Facebook

Кафедра історії та теорії держави і права

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус No3, кім. 304/5

тел. +380661478344

Завідувач кафедри – д.і.н., проф. Колесников Костянтин Миколайович

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

Виключно контрактна форма навчання:

 • Українська мова та література
 • Історія Украни
 • Іноземна мова або географія

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

 • бакалавра (50 осіб)

Вартість навчання 2019-2020 н.р.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна FOR APPLICANTS Українська мова Главная(новости) Вступна кампанія - Магістратура