Спеціальність «Філологія»

Філологія

Об’єктом вивчення та подальшої професійної діяльності є мови (у теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному аспектах); українська та зарубіжна художня література й усна народна творчість (у теоретичному та історико-культурному аспектах); жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілями навчання очікується, що випускник зможе використовувати набуті компетентності в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної області становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Здобувач вищої освіти за спеціальністю «Філологія» має оволодіти загальнонауковими методами дослідження та спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоїти основні методи і методики дослідження мови і літератури.

 

Спеціалізації бакалаврату:
З вересня 2018 р. в УМСФ розпочалася професійна підготовка за спеціальністю «Філологія: Германські мови, переклад включно, англійська - перша» + німецька і корейська мови. Освітньо-професійна програма укладена з урахуванням побажань замовників–майбутніх роботодавців випускників кафедри.

 

Де може працювати бакалавр-філолог

Згідно Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальністю «Філологія» бакалавр-філолог може працювати:

у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів, зокрема на фірмах/підприємствах/інших організаціях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю або є філіями/представництвами тощо іноземних підприємств/фірм;

в освітній галузі: на викладацьких посадах у закладах середньої освіти (школах, ліцеях, гімназіях тощо), в мовних школах/ на мовних курсах; у засобах масової інформації;

у науковій галузі (продовжувати навчання на рівні магістратури, а по її закінченні й на рівні аспірантури з отриманням ступеню доктора філософії у філології),

у літературно-видавничій сфері (перекладач, літературний редактор, аналітик, коректор тощо),

у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо;

в міжнародних організаціях та Посольствах/Консульствах країн.

 

Наші контакти:

 

кафедра іноземних мов та професійної мовної підготовки

вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 323; №326;

тел. 756-05-59

завідувач кафедри – д.пед.н., професор Павленко Олена Олександрівна

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

Українська мова та література

Іноземна мова

Історія України або географія

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Іноземна мова
  • Історія України або математика

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

бакалавра (50 осіб)


Вартість навчання 2019-2020 н.р.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна FOR APPLICANTS