Історія кафедри

Історія кафедри кримінально-правових дисциплін бере свої витоки з дня заснування юридичного факультету Академії митної служби України та одного з його перших структурних підрозділів – кафедри державного права та митної політики. На її базі 1998 року було створено кафедру організації боротьби з контрабандою як випускову у складі юридичного факультету.

 Makarenko

Фундатором та першим керівником кафедри був кандидат юридичних наук, професор Макаренко Євген Іванович.

 

У 2001 - 2007 роки керівництво кафедрою, за сумісництвом, здійснював перший декан юридичного факультету Академії кандидат юридичних наук, доцент Гмирко Валерій Петрович.

 Gmyrko

Для технічного забезпечення практичних занять з криміналістики та дисциплін митного спрямування, при кафедрі функціонувала лабораторія дізнання в митних органах, яку очолював Зайченко Олексій Лукич.

 

У цей період на роботу до кафедри прийшли науково-педагогічні працівники, які сьогодні становлять її основний кадровий потенціал: кандидат юридичних наук, доцент Варава Володимир Вікторович; кандидат юридичних наук, доцент Давлатов Шавкат Бобоєвич; кандидат юридичних наук, доцент Карнаухов Олександр В’ячеславович, які здобули наукові ступені та наукові звання вже під час роботи на кафедрі.

 

У 2007 році керівником кафедри був призначений доктор юридичних наук, професор Антонов Костянтин Володимирович, який обіймав цю посаду до дати його передчасної смерті у листопаді 2016 року.

 

За ініціативи професора Антонова К.В., у 2007 році кафедру організації боротьби з контрабандою було перейменовано на кафедру кримінально-правових дисциплін, а у 2012 році – на кафедру кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності.

 

У 2013 році відбулося зворотнє її перейменування на кафедру кримінально-правових дисциплін.

 

У цей період, до 2016 року, кафедра суттєво зміцнила свій кадровий потенціал з приходом до її складу доктора юридичних наук, професора Тертишника Володимира Митрофановича, кандидата юридичних наук, доцента Гмирка Валерія Петровича, кандидата юридичних наук Батраченко Тетяни Сергіївни, кандидата юридичних наук, доцента Коросташової Ірини Миколаївни, після захисту дисертацій - кандидата юридичних наук Головійчук Ленури Таїрівни, кандидата юридичних наук Єфімової Інни Веніамінівни, кандидата юридичних наук Антонова Романа Костянтиновича (за сумісництвом), а також старшого викладача Приймаченко Олесі Миколаївни.

 

До 2016 року при кафедрі функціонувала навчальна лабораторія криміналістичного, спеціально-технічного та психологічного забезпечення, очолювана Зайченком О.Л.

 

У грудні 2016 року виконання обов’язків завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін було покладено на кандидата юридичних наук, доцента Вараву В.В.

 

За останні 5 років під керівництвом професора Антонова К.В. науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 100 наукових статей у фахових виданнях України та в інших країнах. Видано 1 підручник і 4 навчальних посібники (два – з грифом МОН України).

 

У 2010-2016 р. авторський колектив кафедри неодноразово було нагороджено за найкращі підручники і посібники на різних конкурсах.

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснювалась за темою “Кримінально-правове забезпечення протидії злочинам у сфері митної діяльності”, зареєстрованою в УкрІНТЕІ (№ державної реєстрації 0111U006506), основні результати яких апробовано на науково-методичних, науково-практичних конференціях різного рівня та міжнародних семінарах. З 2016 року здійснюється науково-дослідна робота за новою темою «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у митній сфері», державний реєстраційний номер № 0116U003914, керівник (з грудня 2016 р.) – доктор юридичних наук, професор Тертишник В.М.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво науковою роботою студентів, зокрема членами студентського наукового гуртка кримінального права та криміналістики (керівник – кандидат юридичних наук Батраченко Т.С.). Так, протягом 2010-2016 р. під їхнім керівництвом підготовлено понад 70 доповідей для участі у науково-практичних конференціях; 17 студентів гуртка стали переможцями, дипломантами і лауреатами студентських конкурсів наукових робіт.

 

Антонов Костянтин Володимирович

  • Антонов Костянтин Володимирович (1954 – 2016)
  • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри з 2007 по 2016 рр.

    К. В. Антонов у 1982 році закінчив Горьківську вищу школу МВС СРСР. Протягом понад 21 років викладав студентам і слухачам навчальні дисципліни правоохоронного спрямування - оперативно-розшукову діяльность та криміналістику. Автор і співавтор 4 навчальних посібників, 1 підручника, з них 3 – з грифом МОН України, 2 монографій та понад 100 наукових статей. Володів великим практичним досвідом правоохоронної діяльності у сфері економіки. Здійснював наукове керівництво роботою п’яти аспірантів та здобувачів, які успішно захистили кандидатські дисертації і наукове консультування до докторських дисертацій. Перебував у складі Вченої ради Університету митної справи та фінансів і юридичного факультету, а також двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій ДДУВС і ХНУВС.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами