Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно до Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності УМСФ, а також індивідуальних планів викладачів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри грошового обігу та банківської справи виконано наступні науково-дослідні роботи:

 1. «Стратегія і механізм забезпечення фінансової безпеки держави», 2005-2009 р.р.
 2. «Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки України» (№ державної реєстрації 0111U006508), 2009-2014 р.р.
 3. «Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України.», (№ державної реєстрації 0115U007035), 2015 – 2018 р.р.
 4. “Формування інституціональних основ фінансової стабільності економіки України”, (№ державної реєстрації 0119U100009), 2019 – 2023 р.р.
  Науковий керівник: завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг, д.е.н. Заруцька Олена Павлівна.
  Етапи дослідження: 1 етап (2019 р.) - розробка теоретичних і методологічних підходів до дослідження систем управління в умовах цифрового суспільства ; 2 етап (2020р.) - дослідження інституціональних чинників впливу на систему управління в умовах цифрового суспільства; 3 етап (2021 р.) - розробка методик оцінювання ефективності систем управління; 4 етап (2022 р.) - аналіз ефективності систем управління в умовах цифрового суспільства; 5 етап (2023 р.) - запровадження результатів дослідження в практику управління.

Викладачами кафедри були опубліковані наступні підручники та навчальні посібники:

 • «Політична економія»: Щетинін А.І., 2011; «Національна економіка»: Щетинін А.І., 2013.; «Гроші та кредит» : Видання 4-те, перероблене та доповнене. Щетинін А.А. 2010.; «Макроекономіка» (Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф.) з грифом МОН (лист № 1.4/18.2-2814 від 09.12.2005р.); «Фінансово-господарська діяльність митних органів», Архірейська Н.В., Губа О.І.,2013.; «Місцеві фінанси », навч. посіб. з грифом МОНУ, 2007; Архірейська Н.В., Рева Т.М.; монографія «Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави». Дніпропетровськ: Видавництво «Грані».- 2014.- Мещеряков А.А., Щетинін А.І., Губа О.І., Новікова Л.Ф., Архірейська Н.В., Рева Т.М., Панасейко І.М.
 • Монографія:
 • Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку: монографія. – Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси» – Дніпро: УМСФ, 2019. – 132 с- Мещеряков А.А., Заруцька О.П., Щетинін А.І., Новікова Л.Ф., Архірейська Н.В., Івашина С.Ю., Губа М.О., Губа О.І.

За участю викладачів кафедри розроблений та підтримується в актуальному стані електронний сайт Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України.

Студентський науковий гурток

З метою виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та стимулювання активної творчої праці студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю на кафедрі банківської справи та фінансових послуг створено науковий гурток «Молодий банкір» (засідання кафедри № 2 від 20.09.2018 року).

Науковий керівник – доцент кафедри, к.е.н. Івашина Світлана Юріївна.

Основні завдання гуртка:

-         поглиблене вивчення досягнень сучасної науки в банківській справі;
-         розвиток навичків самостійної пошукової роботи, накопичення досвіду, проведення наукових досліджень;
-         виховання творчого ставлення до наукового пошуку, самоосвіти, підвищення власної наукової активності;
-         залучення студентів до участі у науково-дослідній роботі за напрямами наукових досліджень кафедри.

Діюча Рада гуртка:

Пушечнікова Анастасія Олегівна
Фоменко Вероніка Костянтинівна
Цюп’як Петро Романович
Фуга Анастасія Павлівна
Тополя Вікторія Ігорівна

Перелік публікацій, авторами або співавторами яких є учасники гуртка.

1.   Фуга А.П. Світовий ринок золота: сучасні реалії та перспективи розвитку / А.П. Фуга // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 348–350.

2.   Івашина С.Ю., Нетрусова А.О. Конкурентоспроможність банків на ринку банківських послуг /С.Ю. Івашина, А.О. Нетрусова // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 325–326.

3.   Філь К.Г.Розрахунок імовірності дефолту потенційних позичальників як інструмент контролю кредитних ризиків /К.Г. Філь // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 320–322.

4.   Соселія М.З.Шляхи вдосконалення процентної політики банку/М.З. Соселія // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 327–328.

5.   Батраченко В.С.Розрахунково-касове обслуговування банку та заходи щодо його вдосконалення/В.С. Батраченко // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 332–334.

6.   Цюп’як П.Р.Облікова ставка НБУ як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності/П.Р. Цюп’як // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч.1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 224–225.

7.   Пономарьова О.Б. Страхування життя в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку / Пономарьова О.Б., Таран О.В., Дейнека Н.В. // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – 2 (64). – С. 57–65.

Були залучені до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей студенти групи БСм19-1:
- Білозерцева Валерія Юріївна (керівник – Заруцька О.П.);
- Самуха Альона Віталіївна (керівник – Заруцька О.П.);
- Тополя Вікторія Ігорівна (керівник – Новікова Л.Ф.).  

Засідання наукового гуртка кафедри проводиться у вигляді тренінгів; відвідування банківських установ; обговорення наукової проблеми; вивчення й узагальнення передового досвіду; заслуховування підготовлених реферативних повідомлень і звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень; зустрічі з банкірами; обговорення наукових робіт, що рекомендуються до друку.

Залучаються студенти до програм фінансової освіти, організованих на території банків:
-         квест Приватбанку «Знайомство з роботою банку»;
-         лекція «Як заробити мільйон», яку провела начальник Департаменту приватного бізнесу ПАТ АБ «Радабанк» Острініна Олена Петрівна;
-         лекції «Перспективи банківського ринку України», «Історія грошового обігу на території України», «Напрями у банківському бізнесі, які допомагають розвивати особисті якості» - керівництво ПАТ АБ «Радабанк»

Запрошуємо всіх бажаючих докладніше ознайомитися с проблемами розвитку грошової кредитної системи України та світу, пошуку шляхів їх розв’язання та приєднатися до нашого наукового товариства. Будемо раді новим учасникам гуртка. За інформацією звертатися на кафедру банківської справи та фінансових послуг, ауд. 416.

Аспірантура

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів з відривом від виробництва за спеціальністю: 072 «фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник Заруцька Олена Павлівна. На сьогодні на кафедрі навчається 4 аспіранта:

1.     Мельник Олександр Олександрович.
2.     Синюк Аліна Олександрівна.
3.     Міняйло Валентин Францевич.
4.     Сосєдка Олена Віліївна.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Наукова діяльність Українська мова Дні народження Даценко Вікторія Володимирівна