Склад кафедри

Кафедра налічує 19 викладачів, серед них – 2 доктора наук, 11 кандидатів наук, 10 доцентів і 4 старших викладача, 2 - викладача.

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Ульяновська Юлія Вікторівна

У 1997 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю математик, викладач математики.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (тема дисертації «Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби»).
Дисципліни, що викладає: “Теорія прийняття рішень”, “Теорія алгоритмів”, “Сучасні методи теорії інформації та кодування”, “Методи та системи штучного інтелекту”, “Дискретна математика”.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальні автоматизовані системи, методи обробки нечітких та неповних даних.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: yuliyauyv@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Організаційна робота:

- з 2018 року: в.о. завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Університету митної справи та фінансів;

- у 2018 р.: заступник відповідального секретаря приймальної комісії з вивчення документів вступників, які мають пільги на зарахування поза конкурсом (наказ № 34 від 20.02.2018 р.);

- з 2017 року: виконує обов’язки куратора групи Б17-1.

Професор кафедри – Яковенко Вадим Олександрович

Яковенко Вадим Олександрович

У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет, радіофізик, «Радіофізика і електроніка».
Доктор технічних наук (2012 р., 122 Комп’ютерні науки (01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи), «Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот»). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних технологій та систем.

Електронна пошта: yakovenko@ua.fm

з 2015 року: виконує обов’язки куратора групи Б15-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Буланий Олександр Павлович

Буланий Олександр Павлович

У 1977 році закінчив Московський фізико-технічний інститут, спеціаль-ність – системи автоматичного управління.

Кандидат фізико-математичних наук (1984 р., 113 Прикладна математика (01.01.09 – Математична кібернетика), «Методи математичного програмування та їх застосування до задач теорії управління»). У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики.

Дисципліни, що викладає: “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Теорія часових рядів та прогнозування ЗЕД”, “Net-технології”.

Сфера наукових інтересів: об'єктно-орієнтоване програмування, теорія часових рядів.

Електронна пошта: alex.bulany@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Організаційна робота:
- у 2014 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії АМСУ.

Доцент кафедри – Іванченко Олег Васильович

Іванченко Олег Васильович

1985 р., Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище протиповітряної оборони, інженер з експлуатації радіотехнічних засобів, «Командна тактична, радіотехнічні засоби».
Кандидат технічних наук (2004 р., 255 Озброєння та військова техніка (20.02.14 – Озброєння і військова техніка), дисертація за спецтемою). У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету.
Дисципліни, що викладає: “Grid-системи та технології хмарних обчислень”, “Основи теорії систем і управління”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Інформаційні технології у науковій діяльності”.

Сфера наукових інтересів: хмарний комп’ютинг; критичний комп’ютинг та інженерія безпеки; інформаційні технології аналізу, контролю та управління розподіленими критичними системами і інфраструктурами. 

Профіль у Google Scholar

Електронна адреса: vmsu12@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

З квітня 2007 р. – участь у роботі науково-технічного товариства DeSSeRT-Club “Dependable Systems, Services and Technologies” (гарантоздатні системи, сервіси і технології)” (членський квиток № 37 від 25.04.2007 р.).
З 2018 р. – заступник головного редактора наукового журналу «Системи та технології».

Організаційна робота:
- з 2018 року: виконує обов’язки куратора групи К18-1м.
Міжнародна діяльність: у 2013-2016 рр.: участь у міжнародному науковому проекті TEMPUS «Green Computing & Communication» (530270–TEMPUS–1–2012–1–UK–TEMPUS–JPCR).

Доцент кафедри – Молотков Олег Никонорович

Молотков Олег Никонорович

У 1980 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Системи автоматичного управління".

Кандидат технічних наук (1986 р., 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (05.07.09 – Динаміка, балістика та управління літальними апаратами), дисертація за спецтемою). У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі робототехніки.
Дисципліни, що викладає: “Системний аналіз”, “Чисельні методи”, “Моделювання систем”, “Комп'ютерні методи обчислювальної математики”.
Сфера наукових інтересів: генерація псевдовипадкових послідовностей, моделювання складних систем, системи управління базами даних, Grid-технології, автоматизовані системи управління, новітні інформаційні технології. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: olegmolotkov57@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

У 2009-2014 рр.: виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – наукового збірника «Вісник Академії митної служби України (серія: «Технічні науки»).

Організаційна робота:
- з 2017 по 2019 рік: виконував обов’язки куратора групи К17-1м.
- з 2019: виконує обов’язки куратора групи К16-1.


Доцент кафедри – Мала Юлія Анатоліївна

Мала фотоУ 2004 р. закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Теплофізика”.
Кандидат технічних наук (2015 р., 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 121 Інженерія програмного забезпечення (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, «Математичне моделювання процесів теплопровідності з урахуванням релаксації теплового потоку»).
Дисципліни, що викладає: "Інтелектуальний аналіз даних”, “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”, “Теорія часових рядів та прогнозування ЗЕД”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Комп’ютерна дискретна математика”.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, математичне моделювання, теорія часових рядів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: malaya.ua@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Смірнов Валерій Васильович

У 1975 р. з відзнакою закінчив ордена Трудового Червоного прапора Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема (Національний технічний університет image001«Дніпровська політехніка») за спеціальністю 0606 – "Автоматика і телемеханіка".
У 1984 р. закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва.
Наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки (1990 – 1991 рр.).
У 1984 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в промисловості" на тему:
«Автоматизована система технічного діагностування та оптимального управління якістю монтажу зубчастих передач приводів барабанних млинів».
У 1988 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.
У 2003 р. отримав сертифікований диплом академічного ступеня доктора філософії – Diploma of Philosophy Doctor (Hp.D.).
Дисципліни, що викладає:"Комп'ютерна системотехніка і архітектура комп'ютерів”, “Grid-системи та технології хмарних обчислень”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, “Операційні системи”, “Архітектура комп'ютерів”, “Стандартизація програмного забезпечення”.

Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи переробки інформації та управління в промисловості, системи технічної діагностики з застосуванням методів планованого експерименту, імітаційного моделювання, випадкового пошуку, генетичних алгоритмів і теорії надійності.

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаVVSmirnov.52@gmail.com;

З 2017 р дійсний член Української Академії кібербезпеки.
З 2018 р. – член редакційної колегії наукового журналу «Системи та технології».
2018 р. – наукове консультування підприємства НПП «Трайфл» з питань вдосконалення інформаційно-технічних систем, організації адміністрування кібербезпеки (договір №552 від 28.03.2014 р., діє до 27.11.2024 р.)

Організаційна робота:
виконання обов’язків куратора групи К-18-2.

Міжнародна діяльність:
У 1990-1991 рр. – наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Старший викладач кафедри  – Костенко Вікторія Вікторівна

КОСТЕНКО ВВ fotoУ 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Прикладна математика”.
Дисципліни, що викладає: “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Управління ІТ-проектами”, “Проектування інформаційних систем”, “Технології комп'ютерного проектування”, “Технологія створення програмних продуктів”.
Сфера наукових інтересів: новітні інформаційні технології, системи штучного інтелекту, розпізнавання образів, проектування складних об’єктів та систем. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: viktko@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

З 2018 року – індивідуальне членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська Федерація Інформатики» (УФІ) яка має статус повноправного члена (Full Member) International Federation for Information Processing (IFIP).
Організаційна робота:
- з 2016 року: виконує обов’язки куратора групи К16-2.

Старший викладач кафедри – Костенко Денис Євгенович

КОСТЕНКО ДЄ фото

У 2009 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра «Інформаційних управляючих систем та технологій».

У 2010 році отримав вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію «спеціаліст державної служби»

Дисципліни, що викладає: “Вступ до спеціальності”, “Теорія алгоритмів”, “Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем”, “Методи та системи штучного інтелекту”, “Net-технології”, “Математичні методи дослідження операцій”.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, проектування інформаційних систем.

Профіль у Google Scholar 

Електронна пошта: denis_and_ko@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

З 2018 року – індивідуальне членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська Федерація Інформатики» (УФІ) яка має статус повноправного члена (Full Member) International Federation for Information Processing (IFIP).
Організаційна робота:
- з 2017 року: виконує обов’язки куратора групи К17-2.

Старший викладач кафедри – Тхоржевський Дмитро Олександрович

2013 р., Академія митної служби України, інженер з комп’ютерних систем, «Інформаційні управляючі системи та технології».
Тхоржевский фотоДисципліни, що викладає: “Крос-платформене програмування”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, ”Веб технології та веб дизайн”, ”Основи операційних систем”, “Основи адміністрування баз даних”.

Сфера наукових інтересів: системи управління базами даних, високонавантажені системи, веб програмування, оптимізація операційних систем, технологій розробки програмного забезпечення, управління проектами.

Електронна пошта: dmitriy.thorzhevskii@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Рядно Олександр Андрійович

Рядно Олександр АндрійовичУ 1967 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 1973 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 «Теплофізика», Дніпропетровський державний університет (тема дисертації «Нестаціонарна теплопровідність твердих тіл при нелінійних граничних умовах»).
У 1987 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.16 «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях», Державний науково-дослідний енергетичний інститут ім. Г. М. Кржижановського (РФ, м. Москва) (тема дисертації «Основи розрахунку спряжених задач конвективного теплообміну у трубах»).
У 1988 присуджено вчене звання професора по кафедрі прикладна газова динаміка.
Дисципліни, що викладає: Вища математика, Вища та прикладна математика, Методи прийняття рішень в економіці, у фінансах.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання.
Електронна пошта: riadnoroa@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Має досвід наукової та викладацької роботи у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації (з 1967 р.).

Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, академік Академії економічних наук України. За успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України, почесним знаком Міністерства вищої освіти СРСР «За отличные успехи в работе», нагороджений медаллю «Ветеран праці». За цикл робіт у галузі математичного моделювання теплофізичних процесів в 1997 році був нагороджений професорським грантом Сороса. Отримав грант Міжнародної благодійної організації «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» (SEUME) на підготовку монографії у межах проекту міжнародної технічної допомоги «Бізнес-менеджмент освіта в Україні» (США).

Доцент кафедри – Мормуль Микола Федорович

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобув кваліфікацію математика.
У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.03 – будівельна механіка. Тема дисертації «Багатокритеріальна оптимізація композитних панелей та циліндричних оболонок за допомогою людино-машинних процедур».
У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.
Дисципліни, що викладає: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Теоретична механіка, Технічна механіка.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, методи оптимізації, статистика та оптимізація економічних та технічних систем.
Електронна пошта: nikolaj.mormul@gmail.com
Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Куратор академічної групи Т15-1.

Керівник студентського наукового гуртка «Математичне моделювання і оптимізація процесів у технічних і економічних системах».

Доцент кафедри – Лебідь Оксана Юріївна

ЛебедьУ 2001 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
У 2005 році закінчила Дніпропетровський державний університет та здобула кваліфікацію психолог-практик.
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2012 році. Тема дисертації «Методи та моделі розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин».
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Вища та прикладна математика, Оптимізаційні методи та моделі, Економетрика, Інформаційні системи та технології.
Сфера наукових інтересів: методи та алгоритми оптимізації, теоретичні питання інформатики та кібернетики, когнітивне моделювання, когнітивна психологія.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: Lebyed_oksana@ ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Куратор академічної групи К15-1.

Доцент кафедри - Ткачова Оксана Костянтинівна

Ткачова Оксана КостянтинівнаУ 2002 році закінчила Академію митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст.
У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (спеціальність «Програмне забезпечення автоматизаційних систем») та здобула кваліфікацію інженер-програміст.
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю - 25.00.02 механізми державного управління (тема дисертації «Інституційні механізми державного управління митною системою України»).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Інформаційні системи і технології, Інформаційні системи і технології в управлінні.
Сфера наукових інтересів: математична теорія прийняття рішень, економіко-математичне моделювання економічних систем, інформаційні технології.
Електронна пошта: tkachovaok@ gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри – Рудянова Тетяна Миколаївна

доцент Рудянова ТУ 1982 році закінчила Новочеркаський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2001 році. Тема дисертаційної роботи «Гранічний аналіз задач векторної оптимізації».
Вчене звання  доцент кафедри прикладної математики присвоєно у 2004 р.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Теорія ймовірності та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика, Інформаційні системи та технології у фінансах.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, математичне моделювання. 
Електронна пошта: rudyanova0@gmail.com.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Чупілко Тетяна Анатоліївна

доцент Чупілко ТУ 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Механіка».
У 1991 році закінчила аспірантуру в НДІ Машиноведення АН СССР (м. Москва) за спеціальністю 01.02.04 – механіка твердого тіла.
Науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка присуджено у 1992 році. Тема дисертації «Розрахунок напружено-деформованого стану великогабаритних шин з урахуванням в’язкості та температури».
У 1998 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки.
Дисципліни, що викладає: Математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи, економетрика, Вища та прикладна математика, Інформаційні системи в економіці підприємства, Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання в економіці та техніці.
Електронна пошта: tata2461@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Жир Сергій Іванович

доцент Жир СІ фотоУ 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію інженер-механік.
У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію математик.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандадата фізико-математичних наук за спеціальністю - 16.12.09 математичний аналіз (тема дисертації «Найкращі поліномінальні наближення цілих трансцедентних функцій узагальненого порядку в кломплексній площині»)
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.
Сфера наукових інтересів: математична теорія розпізнавання образів, теорія трансцендентних функцій, теорія ймовірностей, статистика.
Основні дисципліни, що викладає: Статистика, Митна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Методи розпізнавання автомобільного та інших видів транспорту.

Електронна пошта: gir.sergey@ gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Статті  в  наукових  журналах:

 1. Жир С. І., Мірошніченко С. В. Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю / С. І. Жир, С. В. Мірошніченко // Вісник  АМСУ. Серія «Технічні науки». – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (49). – С. 39-43.
 2. Жир С. І. Математическая модель коаксиальной тепловой трубы / С. І. Жир,  В. В. Покрышкин, Ю. К. Гонтарев, М. Ю. Гонтарев // Проблемы высокотемпературной техники. Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. – Днепропетровск. – 2013. – С. 50-65
 3. Жир С.І., Батура Ю.І. О наилучшем полиноминальном приближении целых трансцедентных функций многих комплексных переменных некоторых банаховых пространствах // Украинский математический журнал. – 2014 г. – т. 66, №12. – ст. 1598-1614.
 4.  Жир С. І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику / С. І. Жир, Ю. І. Батура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – ст. 22-24.
 5. Жир С. І. Methodical approach to statistical analisis of forced interregional migration / С. І. Жир, В. В. Агапова, Н. А. Черноусова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (53) – С.126-134.
 6.  On the Best Polynomial Approximations of Entire Transcendental Functions of Many Complex Variables in Some Banach Spaces  Vakarchuk, S.B., Zhir, S.I. Ukrainian Mathematical Journal, v.66, №12, 2015 p. 1598–1614. Scopus Author ID: 25029399400
 7. Жир С.І., Агапопа В.В., Пулик О.Я. Деякі питання впливу адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону // «Науковий погляд: економіка та управління»: Університет митної справи та фінансів. – Дніпро. – 2016.
 8.  Жир С.І. Вплив адаптації  потоків беженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону / С.І. Жир, В. В. Агапова, О. Я. Пулик // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (56), 2016. – С. 45-53.

Тези   доповідей  на  конференціях:

 1. Жир С.І., Батура Ю.І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – С. 22-24.

Навчально-методичні  видання:

 1. .Жир С.І. Методичні вказівки зі самостійної  підготовки курсантів та студентів напрямку 6.070101“Транспортні технології” з дисципліни “Теорія  ймовірностей і математична   статистика”. Д. : Академія митної  служби, 2014. – 38 с.
 2. Жир С.І. Методичні рекомендації до практичних занять із  дисципліни “Статистика” за Напрямами підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030503 “Міжнародна  економіка”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Д. : Академія митної служби, 2014. – 130 с.

Старший викладач кафедри - Булгакова Ольга Федорівна

Булгакова Ольга ФедорівнаУ 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
Дисципліни, що викладає: Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, Інформаційні митні технології, Митна статистика, Інформатика.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані інформаційні системи.
Електронна пошта: volik_amsu@mail.ru

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри – Кондрус Лілія Леонідівна

викладач Кондрус ЛЛ фотоУ 1991 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.
У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіст.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в економіці та фінансах, електрона комерція, економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів.
Основні дисципліни, що викладає: «Інформатика», «Інформатика ІІ», «Інформаційні системи і технології у фінансах», навчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Електронна пошта: lilya.kondrus@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри (у відпустці по догляду за дитиною) – Лапець Ольга Вікторівна 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри