Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 8 осіб.

Із них - два доктори економічних наук (1 професор), 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідуюча кафедрою – Вакульчик Олена Михайлівна

ВакульчикВакульчик Олена Михайлівна – доктор економічних наук, професор.

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, професор кафедри обліку і аудиту. Викладає управлінські, економічні й бухгалтерські дисципліни студентам, слухачам бізнес-шкіл і бухгалтерам протягом 25 років. Фахівець у сфері обліку і аудиту, економіки підприємства, економічного і фінансового аналізу, управлінського обліку, корпоративного управління, економічної діагностики, автор більше ста наукових праць та біля 40 робіт навчально-методичного характеру.

Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: при Дніпропетровському університеті ім. А.Нобеля зі спеціальностей «Економіка та управління підприємствами» та «Економіка та управління національним господарством», а також при Криворізькому технічному університеті зі спеціальності 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами”.

 

Електронна пошта: elvak2016@gmail.com, vakulchyk@umsf.dp.ua 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Професор кафедри – Фесенко Валерія Валеріївна


ФесенкоВ Університеті митної справи та фінансів працює з 2015 року;

вищу освіту здобула в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (2000-2005), економічний факультет, спеціальність «Облік та аудит»;

в аспірантурі вчилася з 2009 по 2011 за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за напрямком наукового дослідження «Управління динамікою економічних процесів на основі даних обліку та аналізу»;

у 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Контролінг інформації на основі її цінності та ефективності»);

у 2014 році присуджено вчене звання доцента з обліку, економіки та управління персоналом підприємства;

у 2019 р. присвоєно науковий ступень доктора економічних наук.

бізнес-тренер за програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CIPA (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) за дисциплінами «Аудит» та «Управлінський облік 1»;

сфера наукових інтересів: аудит за міжнародними стандартами, внутрішній контроль та аудит, міжнародні стандарти обліку, звітності та аудиту, облікові викривлення та їх вплив на рішення користувачів інформації;

дисципліни, що викладає: «Міжнародні стандарти фінансової звітності»,«Аудит за міжнародними стандартами» «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Фінансовий аналіз», «Управлінський облік»;

співавтор підручника «Аудит за міжнародними стандартами»;

Електронна пошта: FesenkoValery@i.uafesenko@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри - Бабенко Людмила Володимирівна

БабенкоВ 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка і організація виробництва».
В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК на тему «Формування і розвиток економічних взаємовідносин в олієжировому підкомплексі АПК».
У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом ДК № 020067 від 08.10.2003 р.
У 2004 році отримала вчене звання «Доцент кафедри обліку і аудиту» - диплом 02ДЦ № 002297 від 21.10.2004 р.
16.05.2005 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (додаток до диплому ДК № 020067).
Протягом 2015-2016 навчального року - Голова навчально-методичної ради Університету митної справи та фінансів.
Має досвід адміністративної та практичної роботи.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського обліку і системи оподаткування, обліку і оподаткування в банках, питання обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, судово-бухгалтерської експертизи.

Дисципліни, що викладає: бухгалтерський облік (загальна теорія), бухгалтерський облік і аудит, облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, облік і оподаткування у банках, судово-бухгалтерська експертиза.

Асоційований член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА).

Виконує обов’язки куратора групи ЕО-16-1.

Нагороди, досягнення:

   • оголошена подяка ДМСУ у зв’язку з 15-річчям Державної митної служби України від 21.06.2006 р.;
   • нагороджена Почесною грамотою Державної митної служби України за позитивні результати роботи та з нагоди Дня митної служби України від 20.06.2007 р;
   • нагороджена Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.
   • оголошена подяка за сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти від 06.10.2010 р.
   • подяка Академії митної служби України від 05.03.2011 р.
   • почесна грамота Академії митної служби України (2012 р., 2013, 2015)

Електронна пошта: blv777@ukr.netbabenko@umsf.dp.ua 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри - Васильєва Валентина Георгіївна

ВасильєваПрацює в Академії митної служби України, нині Університет митної

справи та фінансів, з 27.08.1999 року. В 1991 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

24.04.1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (тема дисертації «Економічні проблеми реформування системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва»).

18.04.2002 р. присуджено вчене звання доцент.

Досвід роботи за фахом – працювала з 1985 р. по 1991 р. бухгалтером у Веселівському райагропромпостач Запорізької області.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Основні дисципліни, що викладає: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Організація бухгалтерського обліку», «Автоматизація обліку», Облік і звітність в оподаткуванні», «Актуалізація обліку і оподаткування».

Нагороди, досягнення:

   • подяка Державної митної служби України – червень 2001 р.;
   • подяка Державної митної служби України від 24.08.2002 р.;
   • нагородження Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.

Електронна пошта: valentinatopol@ukr.netvasyleva@umsf.dp.ua 

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-1м.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

  Доцент кафедри - Єдинак Тетяна Сергіївна
  Єдинак
    У 2002 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.
    У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності»).
    У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
    Має 17 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

  Сфера наукових інтересів: митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах, державний фінансовий контроль, фінансовий облік, податковий аудит.

  Дисципліни, що викладає: «Митний пост-аудит оподаткування зовнішньоекономічних операцій», «Внутрішній фінансовий контроль», «Облік в бюджетних установах», «Фінансовий облік І, ІІ», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Державний фінансовий контроль», «Податковий аудит».

  Працювала у складі Акредитаційної комісії у Нікопольському економічному університеті з 12.06.2017 р. до 14.06.2017 р.

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 17-1 та ЕО 17-2.

  Електронна пошта: tatjana.edinak@gmail.com, edynakt@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

  Доцент кафедри - Тополенко Надія Михайлівна

  ТополенкоУ 1999 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський Державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста “економіст по бухгалтерському обліку та фінансам”. У 2007 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Механізми державного управління».

  У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні»).

  Має практичний досвід роботи у відкритому акціонерному товаристві та бюджетних установах.

  Сфера наукових інтересів: облік в бюджетних установах, облік в органах Державної фіскальної служби Україниоблік і оподаткування в митних органах,облік і оподаткуванняв зарубіжних країнах, облік і оподаткування за видами діяльності,звітність бюджетних установ, контроль та аудит бюджетних установ.

  Дисципліни, що викладає: «Облік в бюджетних організаціях та установах», «Облік і звітність в митних установах», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Звітність і оподаткування бюджетних установ», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства»,«Облік і оподаткування в зарубіжних країнах».

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-2.
  Електронна пошта: tnm0807@ukr.net, topolenko@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Доцент кафедри (за сумісництвом) – Дубицький Денис Павлович

  Дубицький Денис ПавловичУ 2005 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  У 2008 році закінчив аспірантуру АМСУ за спеціальністю «Економічна безпека держави».

  У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації: «Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі гірничо-добувних підприємств)»).

  У 2014 році одержано вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

  З 2015 року - начальник навчально-методичного відділу УМСФ.

  2013, 2014, 2016, 2018, 2019 роки – заступник відповідального секретаря приймальної комісії УМСФ.

  З 2017 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств; аналіз господарської діяльності підприємств; бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

  Дисципліни, що викладає: «Звітність підприємств», «Аналіз господарської діяльності підприємств», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

  Електронна пошта: DenisDubitskiy@i.uadenisdubitskiy@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Доцент кафедри - Книшек Оксана Олексіївна

  КнишекУ 2001 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  Має 18 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

  У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

  З 23-27 липня 2017 рокупройшла зарубіжне стажування «Training on the topic: «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management»» (July 23 – July 27, 2018 Riga (Latvia)).

  У 2019році одержано вченезвання доцента кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування.

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності; митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах.

  Дисципліни, що викладає: «Аудит», «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Аудит за міжнародними стандартами», «Автоматизація обліку», «Аудит у міжнародному бізнесі», «Внутрішній аудит на підприємстві».

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-1.

  Електронна пошта: knishek.oksana@gmail.comknyshek@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   You are here: Головна Колектив кафедри