Склад кафедри

Кафедра налічує 8 викладачів, серед них – три доктори економічних наук, 2 професори та 5 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри – Заруцька Олена Павлівна

Заруцька

У 1985 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара та здобула кваліфікацію економіст-математик зі спеціальності «Економічна кібернетика».

Досвід роботи у банківських установах – 25 років, у тому числі, 17 років - у Національному банку України. З 2005 до 2015 року працювала начальником відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській області. З 2018 року працює членом наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» (Тема дисертації: «Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту»). У 2015 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» (Тема дисертації: «Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу»). Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Основні дисципліни, що викладає: «Управління банківськими ризиками», «Банківське регулювання та нагляд», «Кредитний менеджмент», «Розвиток банківської системи», «Фінансовий моніторинг», «Антикризовий менеджмент у банку», «Тренінг за фахом», «Банки на ринку фінансових послуг»

 

Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, банківська система, нейронні мережі. Автор методики структурно-функціонального аналізу банківської системи з використанням нейронних мереж.

Профіль у GoogleScholar

Профиль у ORCID

Електронна адреса: helenazarutskaya@gmail.comzarutska@umsf.dp.ua

З 2016 року працює у спеціалізованій вченій раді Д55.051.06.

З 2015 року - Директор Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України.

З 2018 року - Головний редактор періодичного наукового фахового журналу «Науковий погляд: економіка та управління». 

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Zarutska, E., Pavlova, T., & Sinyuk, A. STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS AS INNOVATION IN PUBLIC GOVERNANCE (CASE OF OF BANKING SUPERVISION)// Маркетинг і менеджмент інновацій» №4 – 2018. С. 349-360.
 2. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.
 3. Pavlova T. S., Zarutska E. P., Levkovich O. V., Khmarskyi V. LOGIC OF THE INFLUENCE OF NON-MONETARY INFORMATION SIGNALS OF THE USA ON THE EXCESS RETURN OF UKRAINIAN STOCK MARKET// Financial and credit activity:  problems of theory and practice. VOL 1, № 28 (2019). – р. 179-185.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Заруцька О. П. Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами// Науковий погляд: економіка та управління. № 1(59) – 2018. – С.152-164.
 2. Заруцька О. П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку// Проблеми економіки. №2 (36) – 2018. С.304-309.
 3. Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.
 4. Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.
 5. Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.
 6. Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.
 7. Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.
 8. Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.
 9. Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.
 10. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.
 11. Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международный научный журнал. – 2016. С.100-137.
 12. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.
 13. Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.
 14. Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.
 15. Elena Zarutska. Structural-functional analysis of the Ukraine banking system // Financial Markets, Institutions and Risks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Заруцька О.П., Синюк А.О. ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 208-209.
 2. Заруцька О.П., Мельник О.О. Проблема непрацюючих кредитів банків України та її вплив на банківську безпеку/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с.174-176.
 3. Заруцька О.П., Чичибабіна Д.Г ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ АТ "УКРСИББАНК"/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 226-228.
 4. Заруцька О.П., Пшенична А.О. ОЦІНКА СТАНУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 261-262.
 5. Заруцька О. П. Дослідження бізнес-моделей українських банків з використанням структурно-функціонального методу / Матеріали ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук, м.Дніпро,  ДВНЗ УДХТУ, 2018. С.14-16.
 6. Заруцька О. П. Шляхи підвищення ролі вищих навчальних закладів у інноваційній розбудові фінансової системи України/ матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 129-130.
 7. Заруцька О. П. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи/ Тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків”, м. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2017. С.41-43.
 8. Заруцька О. П. Щодо стану ринку банківських послуг з використанням СФГБ-методу/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 470-472.
 9. Заруцька О. П., Синюк А.О. Проблеми діагностіки фінансового стану комерційних банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 468-469.
 10. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Особливості управління фінансовими результатами банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 466-467.
 11. Заруцька О. П., Синюк А.О. Перспективи розвитку платформ Р2Р-кредитування/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 172-174.
 12. Заруцька О. П., Воробйова Т.Р. Роздрібний бізнес у банку: розвиток та сучасний стан/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 179-182.
 13. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Управління фінансовими результатами банку/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 115-117.
 14. Заруцька О. П. Щодо вдосконалення функціональної структури ринку банківських послуг/  Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технологічні аспекти». м. Дніпро, УМСФ, 2016. с. 166-168.
 15. Заруцька О. П. Дослідження тенденції розвитку  банківської системи України з використанням  структурно-функціональних груп банків/ Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016 с.134-137.
 16. Заруцька О. П. Використання  структурно-функціональних груп банків для аналізу банківської системи/    Сучасний стан та проблеми розвитку статистики,  обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозабезпечення. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ,, ДНУ, 2016. с.18-21
 17. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп банків для дослідження розвитку банківської системи / Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. Тези міжнародній науково-практичної Інтернет-конференції, ОНЕУ, 2016. с.60-63.
 18. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи / Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 квітня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С.180 – 182.
 19. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи та окремих банків / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 90-92.
 20. Заруцька О. П., Бугаєв С.О. Розширення спектру банківських операцій в умовах скорочення ринку банківських послуг/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 120-122.
 21. Заруцька О. П. Дослідження профілю ризиків українських банків за допомогою методу структурно-функціональних групп/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСІВ”, м. Дніпро, УМСФ, 2019. с.38-40.
 22. Заруцька О. П., Таран О. В. Проблеми відновлення банківського  кредитування та необхідні зміни законодавчих норм/ Матеріали Міжнародної науково практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСІВ”, м. Дніпро, УМСФ, 2019. с.74-76.

 23.  Заруцька О.П., Синюк А.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку:», м.Ужгород, 2019., с.64-67.

Професор кафедри – Мещеряков Андрій Адольфович

Мещеряков

Закінчив Державну фінансову академію м. Москва в 1992 році за спеціальністю «Фінанси і кредит», номер диплома ЦВ № 248492.

Кандидат економічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив 5 червня 1997 року у Фінансовій академії при Уряді РФ м. Москва, номер диплома КТ № 036704. Пройшов переатестацію наукового ступеня 15 грудня 2005 року у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України, номер диплома ДК № 030552.

Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєне 15 жовтня 2009 року. Атестат 12ДЦ №022810.

Доктор економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистив 27 грудня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України, номер диплома ДД № 005913.

Професор кафедри фінансів і кредиту з 22 грудня 2014 року (12ПР № 009981).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації 14 років 07 місяців, в т.ч. у даному навчальному закладі 7 років 2 місяці.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації:

09.2001 – 08.2005 – доцент кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії;

09.2005 – 08.2007 – доцент кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ» м Суми;

09.2007 – 09.2017 - завідувач кафедри грошового обігу і кредиту Університету митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ.

09.2017 – до теперішнього часу - професор кафедри грошового обігу та банківської справи Університету митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ.

Основні дисципліни, що викладає: Банківський менеджмент, Внутрішня економіка банку, Діяльність банків на фінансовому ринку, Гроші і кредит.

Очолює науково-дослідну роботу кафедри грошового обігу і кредиту «Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України.», очолює авторський колектив по підготовці колективної монографії «Вплив фінансової системи на розвиток економіки України».

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 11, 16, 18

Має 83 публікацій, із них 70 наукового та 13 навчально-методичного характеру (в т.ч. 67 статей в наукових фахових виданнях України).

Електронна пошта: andrei-andrei-70@ukr.net, mescheryakov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Мещеряков А.А. Вплив кредитної політики банківської системи на економічний розвиток України / А.А Мещеряков, В.О. Гордієнко // Вісник ДНУ. – 2012. – № 10/1. – Т. 20. – Вип. 6(1). –– С. 68-73 (Сер. Економіка).
 2. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / А.А Мещеряков, С.В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45. (Сер. Економіка)
 3. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / Мещеряков А.А., Сопотян С.В. / Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45.
 4. Мещеряков А.А. Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи / Панасейко С.М., Мещеряков А.А. / Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 2(52). – С. 43 – 49.
 5. Мещеряков А.А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики в Україні / Мещеряков А.А., Синюк А.О. / Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 2(53). – С. 56– 61.
 6. Мещеряков А.А. Теоретичні аспекти організації економіки банку / Мещеряков А.А. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – Д.: УМСФ № 2 (58). – С 97-107.
 7. Мещеряков А.А. Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах / Мещеряков А.А. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – Д.: УМСФ № 1 (59). Стаття прийнята до друку.
 8. Мещеряков А.А. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави / А.А. Мещеряков // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 28 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Академія митної служби України, 2014. – С. 49-51.
 9. Мещеряков А.А. Управління внутрішньобанківськими грошовими потоками в системі фінансового менеджменту / А.А. Мещеряков // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 248-250.
 10. Мещеряков А.А. Напрямки зниження банківських тарифів для підприємств / А.А. Мещеряков, Мельник О.О. // - Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: матер. міжнарод.  наук.- практ. конф. – Д.: ДДАЕУ. – 20.05.2018. – 346-348 С.
 11. Мещеряков А.А., Мельник О.О. Фінансова безпека банківської системи як складова стабільності розвитку України. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. –  С. 174-176.

Монографії:

 1. Мещеряков А.А. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - С. 172 ( Розділ 3. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави - С. 57 − 79 – Мещеряков А.А.)

 2. Надання послуг з наукового консультування банків та клієнтів банків − юридичних і фізичних осіб, з питань інновацій в сфері банківського законодавства та проблемних аспектів здійснення депозитних операцій банків.

Професор кафедри – Щетинін Анатолій Іванович

Щетинін

У 1968 р закінчив Ростовський на Дону державний університет та здобув кваліфікацію економіста, викладача політичної економії зі спеціальності «Політична економія».

З 1977 року кандидат економічних наук.

В 1981 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

З 1993 року доктор економічних наук (тема дисертації «Соціальна сфера в механізмі регіонального відтворення»).

З 1997 року професор кафедри фінансів і кредиту.

Має досвід роботи в комерційних банках та підприємствах.

Сфера наукових інтересів: фінансова безпека, ринок цінних паперів.

Основні дисципліни, що викладає: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Операції банків та  небанківських кредитних установ

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18.

Електронна пошта: rli8@ukr.net, schetynin@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 

 1. Щетинін А.І. Відтворення в аграрній сфері; проблеми і перспективи. / А.І.Щетинін, А.В.Потапенко // Збірник: «Держава і регіони». – 2009. – С. 1.
 2. Щетинін А.І. Україна. Асоційоване членство в ЄС чи митний союз? // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – С.2.
 3. Щетинін А.І./ Підприємство і можливості кредитування його інвестиційної діяльності // Дніпро. Дніпровський державний агро – економічний університет. – 2018, с. 219 – 220.
 4. Щетинін А.І. Ульянова Л.П./ Безробіття – важлива проблема ринку праці в Україні // Львів. – Львівська економічна фундація. 2018, с. 170−175.
 5. Щетинін А.І., Якіменко В.І. / Про деякі підходи до покращення ринку праці в Україні. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.-  2018, с.58−59
 6. Щетинін А.І /Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки/ А.І. Щетинін// Науковий погляд: Економіка та управління. 2016 - № 1 – С. 23.
 7. Щетінін А.І. / Історичний аспект теорії суспільного відтворення і її сучасний контекст // Журнал: Історія торгівлі, мита і податків - Дніпро. 2017. №1. – УМСФ.

Підручники:

 

 1. Щетинін А.І. Підручники з грифом МОН: Гроші та кредит: Підручник. Видання 4-те, перероблене та доповнене. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 440 с.

 2. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник з грифом МОН України. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
 3. Щетинін А.І. Навчальний посібник: «Національна економіка» // Щетинін А.І. –– Дніпропетровськ: 2013. – 240 с.

Монографії:

 

 1. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 7. Проблеми фондового ринку України і посилення безпеки його розвитку - С. 136-146).

Доцент кафедри – Новікова Людмила Флорівна

Новікова

У 1987 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ««Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидат економічних наук, 2000 рік, спеціальність - 08.01.01.-Економічна теорія, тема дисертації «Структурні зрушення в процесі економічного відтворення в трансформаційному періоді». Доцент, 2005 рік.

Дисципліни, що викладає: «Банківська система», «Аналіз діяльності банку», «Банківська діяльність», «Управління інноваційними проектами і програмами», «Фінансова безпека банку».

 

Сфера наукових інтересів – банківська система.

Профіль у Google Scholar.

Електронна пошта - novikova.luda55@gmail.com, novikova@umsf.dp.ua 

Організаційна робота:

- 2007-2016 рр. - виконувала обов’язки секретаря вченої ради факультету економіки і менеджменту;

- виконання обов’язків куратора групи БСм17.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Новікова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 3. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54). – С. 81-87.
 4. Новікова Л.Ф. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. - Збірник наукових праць: Серія «Економіка». – 2017. - Випуск 1(49). - Том 1. – С. 276-283.
 5. Новікова Л.Ф. Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування банківської системи України / Новікова Л.Ф., Горідько О.В., Якимова В.І. // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – 2018. - Випуск 3 (65). – Частина 2. – С. 60-64.

Монографії:

 

 1. Новікова Л.Ф. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / За заг. ред. А.А. Мещерякова, Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - 172 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Новікова Л.Ф. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції “Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти” 28 листопада 2014 року. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.
 2. Новікова Л.Ф. Регіональна інноваційна система Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – УМСФ. – 2015. – С. 56-58.
 3. Новікова Л.Ф. Застосування інтегрального таксономічного показника для оцінки ефективності системи антикризового фінансового менеджменту у банку // Л.Ф. Новікова, Є.В. Кошляк / "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку": матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 22 червня 2016 року // К.: КНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 4. Новікова Л.Ф. Грошово-кредитна політика як інструмент сучасної банківської справи / Губа М.О., Новікова Л.Ф. // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 178-180.
 5. Новікова Л.Ф. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Л.Ф. Новікова, Л.М. Ярощук // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 144-146.
 6. Заруцька О.П. Новікова Л.Ф. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 41-43 (318 с.).
 7. Новікова Л.Ф., Губа М.О. Методи підвищення якості викладання дисципліни «Банківська система» у вищих навчальних закладах // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с.
 8. Новікова Л.Ф. Сучасні тенденції та проблеми розвитку інновацій у банківській системі України / Л.Ф. Новікова, І.М. Панасейко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз в світовій конкуренції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 176-178.

Доцент кафедри – Архірейська Наталія Вікторівна

Архірейська

У 2001 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

В 2008 році в Полтавському національному технічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм екологічного менеджменту регіону» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил та національна економіка».

В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Досвід роботи за фахом 17 років.

Сфера наукових інтересів економічна безпека, фінансова безпека, криптовалюти.

Основні дисципліни, що викладає: «Гроші і кредит», «Банківський маркетинг», «Платіжні системи»,  «Фінансово-господарська діяльність органів Державної фіскальної служби», «Система обслуговування клієнтів банків», «Фінансовий ринок».

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18

Електронна пошта: anv56@ukr.net, archireiska@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Архірейська Н.В. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави/ А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова,  Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - С. 172 с.

 2. Петруня Ю.Є. Управління в умовах економічної глобалізації / Петруня Ю.Є., Навроцька Н.А. Архірейська Н.В.та ін. Дніпропетровськ. - АМСУ.- 2010. - С. 200
 3. Архірейська Н.В. Місцеві фінанси. - Навч. посіб. з гри-фом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Рева Т.М., Архірейська Н.В. // – К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 207 с.
 4. Архірейська Н.В. Фінансово-господарська діяльність митних органів /Н.В. Архірейська, О.І. Губа // Навч. посіб. – Дніпропетровськ. : АМСУ. – 2013. – 124 с.
 5. Архірейська Н.В. Ринок фінансових послуг / Ковальчук К.Ф., Архірейська Н.В., Валенюк Н.В.// Навч. посіб.– Дніпро. : Візіон, 2018. −  135 с.

Фахові статті:

 1. Архірейська Н.В. Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України /Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/. -БізнесИнформ. – 2015. – № 1. – С. 40 – 45.
 2. Архірейська Н.В. Методологічні засади фінансової безпеки держави// Глобальні і національні проблеми економіки. – Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім.. В.О.Сухомлинського. - №8.-2015
 3. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actualproblemsofeconomics, managementandlowinmodernsocialandeconomicenvironment: Collectionofscientific articles.- PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149
 4. Архірейська Н.В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації /Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. - Молодий вчений.-2016. - № 2(29). – с. 74-79
 5. АрхірейськаН.В.Budget-taxpolicyinfluenceonUkraine’sfinancialsecurity/ Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. −Науковийогляд.- 2016.-№ 3(24). – 10-18 
 6. Архірейська Н.В. Bitcoin платежі: еволюція, переваги та недоліки.- Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22 Вип 1 (54). – С. 122 – 126. http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=158
 7. Архірейська Н.В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки -БізнесИнформ. – 2017. – № 7. – С. 20 – 25.
 8. Архірейська Н.В. Перспективи розвитку криптовалют в Україні. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 9. Архірейська Н.В.Державне регулювання ринку криптовалют в Україні / Н.В. Архірейська /Глобальні та національні проблеми економіки– 2018. – № 22.- С. 753-758.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actual problems of economics, management and low in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.- Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149

Тези конференцій:

 1. Н.В. Аналіз індикаторів митної складової фінансової безпеки держави. - Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) матер. Між-нар. наук. -практ. конф. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015. – С. 68-69.
 2. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2015. С.237-238.
 3. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості», 14-16 травня 2015 р. – Національний Університет «львівська політехніка» С.7-8.
 4. Архірейська Н.В., Бохан М.В. Проблеми формування та використання місцевих фінансових ресурсів України. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. – 19.05.2017
 5. Архірейська Н.В., Олішкевич К.В., Розвиток скорингових моделей оцінки платоспроможності позичальників банків. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 6. Архірейська Н.В. Переваги та недоліки інвестицій в криптовалюти/ Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». – Одеський національний економічний університет – :Одеса, Атлант. –22-23.09.2017. С. 68-69.
 7. Архірейська Н.В.Перспективи розвитку криптовалют в Україні / Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 8. Архірейська Н.В., Доброва Я.Р. Фінансові операції банків: їх формування та просування. / Матеріали VI всеукраїнської наукової конференції “Наукова Україна“. - ДВНЗ УДХТУ, Дніпро:- 30.05.2018-31.05. 2018,с. 231-234.
 9. Архірейська Н.В., Цюп’як П.Р.Тенденції розвитку видів грошей та їх вплив на суспільство/ Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції “Молода  академія 2018“. -  Національна металургійна академія, Дніпро:- 15.05.2018-16.05. 2018, С.102

Доцент кафедри – Івашина Світлана Юріївна

Ivashyna

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економічна теорія (тема дисертації «Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки». Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно в 2006 році.

Дисципліни, що викладає: Міжнародні розрахунки та валютні операції, Інституціональна економіка, Страховий менеджмент, Страхування, Страхові послуги.

 

Сфера наукових інтересів: інституціональна економіка, соціальна економіка, соціалізація.

Профіль у Google Scholar 

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net. 

Участь у Регіональному центрі інноваційного розвитку банківської системи України

 

Організаційна робота: виконання обов’язків куратора групи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. –   2014. – № 2. – С. 309–314. Index Copernicus
 2. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12. Index Copernicus
 3. Івашина С.Ю. Інфляційні процеси в економіці сучасної України /           О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Економічний простір. – 2018. – № 3. –             С. 120-130. Index Copernicus, Google Scholar.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309-314.
 2. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.

 3.  Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможністю / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір, 2015. – № 10. – С. 49-60.
 4.  Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2. – С. 54–62.
 5. Івашина С. Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу / С. Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2017. – Вип. 1. – С. 297–301.
 6. Івашина С. Ю. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 7. Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2 (56). – С. 54–62.
 8.  Івашина С. Ю. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної  діяльності в Україні / С. Ю. Івашина, Є.Г. Астапова // Економічний простір. – 2017. – № 118. – С. 38-46.
 9.  Івашина С. Ю. Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Бізнес інформ. – 2017. – № 8. –  С. 36–41.

Підручники, навчальні посібники:

 

 1. Івашина С.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник / О.Ф. Івашина, Р.Ю.Олексієнко, С.Ю. Івашина // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 97 с.

 2. Івашина С.Ю. Інституціональна економіка:  навчальний посібник /        С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина,. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 131 с.

Монографії:

 

 1. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як тенденція суспільного розвитку : монографія / С. Ю. Івашина // – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. – 252 с.
 2. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 8. Соціалізація в контексті забезпечення фінансової безпеки держави - С. 148-163).

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в національній економіці / С. Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 83-84.
 2. Івашина С.Ю. Порядок нарахування і стягнення митних платежів і зборів / С. Ю. Івашина, І.А. Булгакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 3. Івашина С.Ю. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / С. Ю. Івашина, В.О. Таран // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 4. Івашина С.Ю. Держава як чинник соціалізації економіки /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти.: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р., м. Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 11-12.
 5.  Івашина С.Ю. Проблеми управління операційним ризиком у вітчизняних банках / С.Ю. Івашина, Д.Т. Кухар // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19 травня 2017 р., Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.
 6. Івашина С. Ю. Новий середній клас як результат соціалізації економічних відносин / С. Ю. Івашина // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 29-30 вересня. 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – Ч. 1. – С. 6–8.
 7. Івашина С. Ю. Економічні та інституціональні критерії соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Scientific horizons – 2017 : materials of the XIII International  research and practical Conference, September 30 – October 7, 2017. –   V. 4. – Law. Economic science : Sheffield. Science and educational Ltd. – P. 94–96.
 8. Івашина С. Ю. Напрями формування ефективної соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Наука та інновації – 2017: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 7-15 жовтня 2017 р., м. Пшемишль. – Nauka і Studia, 2017.  – С. 51–53.
 9. Івашина О.Ф. Проблеми інфляції в економіці України /О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина  // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 23 листоп. 2018 р., м. Дніпро. –    Д. : Університет митної справи та фінансів, 2018. –  С. 158-160.
 10. Ивашина С. Ю. Социокультурные факторы социализации экономики Украины / С. Ю. Ивашина // Nauka і studia. – 2017. – № 13 (174). – С. 49–57. – [Польща].
 11. Ivashyna S. Directions of formation of effective socialization of the economy /  S.  Ivashyna // News of Science and Education. – 2017. – № 6. – С. 310. – [Великобританія]

Доцент кафедри – Губа Марія Олександрівна

Губа

1      У 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ”Фінанси”.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля на тему: “Митне оподаткування в системі регуляторного забезпечення економічної безпеки національної економіки” за спеціальністю 08.00.03 - "економіка та управління національним господарством".Досвід роботи за фахом 5 років.

Основні дисципліни, що викладає: «Банківська система», «Міжнародні фінанси», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Гроші та кредит». 

 Сфера наукових інтересів: економічна безпека, митне оподаткування, банківська справа.

У 2019 році отримала міжнародний сертифікат щодо володіння англійською мовою на професійному рівні (FCE C1).

Профіль у Google Scholar

Електроннапошта: mariya-guba@ukr.net, gubam@umsf.dp.ua

На сьогоднішній день - виконавчий директор Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України. Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 6, 10, 14, 16, 18.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Губа М.О. Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення/ М. О. Губа//Бізнес Інформ». – 2014. – № 11. – С. 19–23. IndexCopernicus

 2. Губа М. О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони/ М. О. Губа// Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 133–142.PolishScholaryBibliographyUlrich'sPeriodicalsDirectoryGoogleScholar.
 3. Панасейко І.М., Губа М.О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС/"Бізнес – Інформ".- 2017. - № 2 С.50-54. Index Copernicus
 4. Губа М. О. Ризики в банківській системі України / М. О. Губа, М. В. Полійчук // Економіка. Фінанси. Право .– 2018. – № 5. – С. 4–9. Index Copernicus.
 5. Губа М. О. Інтерент-банкінг: рівень розвитку, перспективи функціонування та пропозиції щодо вдосконалення даної системи /  М. О. Губа, Л. О. Алєксєєва// Економіка. Фінанси. Право .– 2018. – № 4. – С. 42–45. Index Copernicus.
 6. Губа О. І., Губа М. О. Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи // Науковий вісник міжнародного гуманітарного Університету, випуск 36, серія: Економіка і менеджмент. − Одеса, 2019. − С.130-136. Index Copernicus.
 7. Губа М.О.Костенко Т.А., Стоколюк В.В.Сучасний стан електронних банківських послуг та перспективи їх розвитку//Науково-практичний журнал : Регіональна економіка та управління (частина І).-Запоріжжя 2019.-С.66-70. [Index Copernicus].

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 

 1.  Губа М. О. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні   / М. О. Губа, О. І. Губа //Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Moderneconomics"/– 2018. – № 8. – С. 55–62

Статті в іноземних виданнях:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ EconomicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomyCollectivemonograph - AspectPublishingTauntonMAUnitedStatesof  America, 2015. -332 pC.247-252.

 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actualproblemsofeconomics, management and lawin modernsocialand economicenvironment: Collectionofscientificarticles. - PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- С.149-154.

Монографії:

 

 1. Губа М.О. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП. − 2014. − 172 с.

 2. Панасейко І.М. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, М.О. Губа  // Economic efficiency of business in conditions of unstable economy: Collective monograph - Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - 332 p. C.247-252.
 3. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014 р. – 208 с. – ( Митна справа в Україні. Том 25).

Тези конференцій, науково-популярні,консультаційні, дискусійні публікації: 

 1. Губа М.О. Похмурко О. О. Особливості використання митних технологій в Україні / О. О. Похмурко, М. О. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С. 77 - 78.
 2. Губа М.О. Фактори підвищення ефективності здійснення державної митної справи в Україні / М. О. Губа // тези доповідей науково-практичної заочної конференції [« Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур »], (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 р). - С. 80- 81.
 3. Губа М.О. Зв'язок фінансового аспекту митного оподаткування із основними макроекономічними чинниками/ М. О. Губа, О.І. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект"],(м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С.
 4.  Губа М.О.Чинники зміцнення митної безпеки в рамках фінансової політики держави/ М. О. Губа, Щербан В.С.// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки : науковий погляд молоді"]",(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – С.
 5.  Губа М.О. Удосконалення державної митної справи в рамках геополітичних викликів/ О. І. Губа// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)",]",(м. Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 р.). Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – С.
 6. Губа М.О.,Панасейко І.М.Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах кризи / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро - та мікрорівнях", Дніпро 2017 С.
 7. Губа М.О., Малоок І.А.Рефінансування банків в Україні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи наукових досліджень». – (м.Чернівці, 20-31 березня 2017р.) –Київ: Науково-видавничийй центр «Лабораторія думки». – 2017. – С. 7-9.
 8. Губа М.О., Вербицька М.О. Методи управління кредитним ризиком комерційного банку./Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - м. Дніпро.- Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – 2017. - С. 153–154.
 9. 15.Губа М.О,. Шаранов Р.С.Оцінка  фінансової стійкості комерційних банків на прикладі ПАТ «АЛЬФА БАНК»/ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів». –(м. Одеса, 14-15 квітня 2017р.) – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР2017. – 108с.
 10. Губа М. О, Поривай А. О., Бодня Д.А. Зміцнення довіри населення України до банківської системи / матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.75-78.
 11. Івінська В. А., Ярова Ю. О., Губа М. О. Здійснення фінансового моніторингу в банках України / матеріали міжнародної науково - практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.78-80.
 12. Губа О. І., Губа М. О. Ринок праці: конкуренція, зайнятість та узгодження інтересів суб'єктів ринку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» (Дніпро, 23 листопада 2018 р..) -Дніпро:Університет митної справи та фінансів. – 2018. - С.168-169.
 13. Доброва  Я.Р., Губа М. О.  Специфіка депозитних послуг у сучасних умовах банківського ринку Украіни //Матеріали      VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції«Економіка і управління  в умовах глобалізації» (15 травня2019р.).-м. Кривий Ріг.: ДОН НУЕТ, 2019.-С.31-34.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки: 

 1. Методичні вказівки щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" / Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська, І.М. Панасейко, М. О. Губа – Д.:Університет митної справи та  фінансів, 2015.

 2.  Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"  зі спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит“, 6.030503  “Міжнародна економіка”, 6.030509 “Облік і аудит“ / М. О. Губа – Д.: УМСФ, 2018. ̶  48 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з дисципліни "Валютні операції"  зі спеціальності 6.030503  “Міжнародна економіка” / М. О. Губа – Д.: УМСФ, 2018. ̶  40 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"  зі спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит“, 6.030503  “Міжнародна економіка”, 6.030509   “Облік і аудит“ / М. О. Губа – Д.: УМСФУ, 2018. ̶  62 с.
 5. Губа М.О.Конспект лекцій з дисципліни Банківська система // УМСФ, 2018. – 95 с.
 6. Губа М. О. Конспект лекцій з дисципліни Міжнародні розрахунки і валютні операції// УМСФ, 2018. – 140 с.
 7. Губа М .О. Конспект лекцій з дисципліни Фінанси, гроші і кредит (для іноземних студентів на англійській мові) // УМСФ, 2017. – 76 с.
 8. Губа М .О. Конспект лекцій з дисципліни Економіка праці та соціально- трудові відносини// УМСФ, 2018. – 121 с.

 

Матвійчук 1

Доцент кафедри (декретна відпустка) – Матвійчук Ірина Олександрівна 

У 2011 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Інституціоналізація управління економічною безпекою національного господарства»).

Володіння іноземною мовою - англійською.

Має досвід роботи у митних органах.

Сфера наукових інтересів: фінансово-економічна безпека, процеси інституціоналізації національного господарства.

Дисципліни, що викладає: «Антикризове фінансове управління», «Міжнародні фінанси».

Електронна пошта: irina.misl@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові статті:

 1. Матвийчук И.А. Институциональная реформа системы обеспечения экономической безопасности государства в рамках актуальных глобализационных процессов / И.А. Матвийчук // Экономика и предпринимательство. – 2013. - № 12. – С. 79-83.
 2. Матвійчук І.О. Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави / О.Ф. Івашина, І.О. Матвійчук // Бізнес-інформ. – 2013. - № 8. – С. 34-38.
 3. Матвійчук І. Інституціоналізація глобалізаційних чинників управління економічною безпекою держави / І. Матвійчук // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2013. - № 6 (2). – С. 35-42.
 4. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2012. - № 2. – С. 131-140.
 5.  Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // Держава та регіони. – 2012. - № 6. – С. 139-143.
 6.  Матвійчук І. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І. Матвійчук // Галицький економічний вісник. – 2014. - № 1 (44). – С. 30-35.
 7. Матвійчук І.О. Стратегічні вектори вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка ринкових відносин. – 2014. - № 12. – С. 146-149.
 8. Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір інституціоналізації управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка і фінанси. – 2013. - №12. – С. 3-7.
 9. Матвійчук І.О. Актуальні питання управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз»], (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Наукова організація «Перспектива», 2013. – С. 83–86.
 10. Матвійчук І.О. Аналіз можливих напрямків та шляхів вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави»], (м. Сімферополь, 7-8 вересня 2012 р.). – Сімферополь: Наукове об’єднання «ECONOMICS», 2012. – С. 33–35.
 11. Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір дослідження ієрархічної структури систем економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми сучасної економіки»], (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 р.). - Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2013. – С. 120–122.
 12. Матвійчук І. Глобальні виклики розвитку світової економіки / І. Матвійчук // тези доповідей ІV Наук.-практ. семінару з між нар. участю [«Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України»], (м. Тернопіль, 18-20 квітня 2013 р.). - Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2013. – С. 133–134.
 13. Матвійчук І.О. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки / І.О. Матвійчук, О.Ф. Івашина // матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика»], (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2012 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 449–451.
 14. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти»], (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 170–172.
 15.  Матвійчук І.О. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених [«Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 35–37.
 16. Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти дослідження управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. [«Економіка та управління: проблеми науки та практики»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Науковий журнал «Економіка і фінанси», 2013. – С. 31–33.
 17. Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації / І.О. Матвійчук // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 118–119.
 18. Матвійчук І.О. Інституціональні чинники забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 159–160.
 19. Матвійчук І.О. Концептуальний аналіз запровадженої в Україні практики інституціонального будівництва / І.О. Матвійчук // матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації»], (м. Київ, 14-15 червня 2013 р.). - Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С. 64–67.
 20. Матвійчук І.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті аналізу впливу глобальних викликів розвитку світової економіки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України»], (м. Одеса, 12-13 квітня 2013 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2013. – С. 101–104.
 21. Матвійчук І.О. Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І.О. Матвійчук // тези доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф. [«Наука: теорія та практика»], (м. Черкаси, 21 вересня 2012 р.). - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 42–44.
 22. Матвийчук И.А. Трансформация системы действующих институтов обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации / И.А. Матвийчук // материалы XXI Междунар. заочн. научно-практ. конф. [«Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»], (г. Москва, 19 декабря 2013 г.). - Москва: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 108–112.
 23. Матвійчук І.О. Управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції»], (м. Львів, 31 січня 2014 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2014. – С. 7–10.
 24.  Матвійчук І.О. Застосування нейромережевого моделювання для прогнозування рівня економічної безпеки національного господарства / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»], (м. Київ, 20 березня 2015 р.). - Київ: КНУДТ, 2015. – С. 183–185.
 25. Матвійчук І.О. Проблемні питання визначення митної вартості товарів посадовими особами спеціалізованих підрозділів / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2015 р.). - Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – С. 184–186.
 26. Дудчик О.Ю., Матвійчук І.О. Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні / О.Ю. Дудчик, І.О. Матвійчук // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 31. – С. 631-635.
 27. Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Ковтун Н.В., Матвійчук І.О. Фінансові фактори соціальної політики в Україні / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.В. Ковтун, І.О. Матвійчук // Економічний простір. – 2019. - №144. – С. 81-96. 
 28. Матвійчук І.О. Інституціоналізація фіскального адміністрування як фактор економічної безпеки національного господарства / І.О. Матвійчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 18. – С. 104-107.

 

Старший викладач кафедри – Пономарьова Оксана Борисівна 

Пономарьова

У 2001 році закінчила Дніпропетровський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». 

Має досвід практичної роботи за фахом у страхових компаніях. 
Працює в навчальному закладі з вересня 2010 року. 
Сфера наукових інтересів: удосконалення фінансової діяльності страхових компаній та підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні. Працює над кандидатською дисертацією за темою «Підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні». 
Виконує обов’язки секретаря Вченої ради фінансового факультету. 

Дисципліни, що викладає: гроші і кредит, інвестування, фінанси суб’єктів господарювання, інвестиційна банківська діяльність, банківський маркетинг, фінансовий ринок.

Електронна пошта: ob-ponomareva@yandex.ua, ponamorova@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Усього опубліковано 98 наукових та науково-методичних праць, з них 38 наукових статей та 35 тез доповідей, 25 праць науково-методичного характеру.

Наукові праці:

 1. Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні / О.Б. Пономарьова // Вісник ДДФА. Економічні науки.-2013.-№2.-С.92-103.
 2. Пономарьова О.Б. Аналіз розвитку страхового ринку України в умовах змінного внутрішнього та зовнішнього середовища /О.Б. Пономарьова, Л.С. Вербицька // Економіка і Фінанси: науковий журнал. – 2014.- № 11.- С. 31-38.
 3. Пономарьова О.Б.. Розвиток страхової діяльності як необхідна складова інвестиційного потенціалу України / О.Б. Пономарьова, М.А Іванченко, К.М. Добролежа // Глобальні та національні проблеми економіки.- №8.- 2015.- С. 975-979.
 4. Пономарьова О.Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / О.Б. Пономарьова, М.А Іванченко //Глобальні та національні проблеми економіки.- №5, 2015.- С. 814-817.
 5. Пономарьова О.Б. Сучасний стан ринку страхових послуг та перспективи його розвитку / О.Б. Пономарьова,О.Ю Шелест, А.А.Дудар// Економіка, фінанси, право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№ 12/1.- С. 12-16.
 6. Пономарьова О.Б Сучасний стан і тенденції розвитку страхування життя в Україні/О.Б. Пономарьова,А.В Качан, А.А Губа // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. - 2016. - №4. - С. 42-47.
 7. Пономарьова О.Б Диверсифікація страхового портфеля в умовах змінного внутрішнього середовища/ О.Б. Пономарьова, В.В Тихонова, К.А. Билименко// Глобальні та національні проблеми економіки .– №14.- 2016. - С.842-845.
 8. Пономарьова О.Б Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи/ О.Б. Пономарьова, Д.О. Булигіна,                             І.Е. Цівань // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-№4.-2016.- С.113-117.
 9. Пономарьова О.Б Проблеми та необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні/ О.Б. Пономарьова, Р.С. Шаранов, П.І. Штигайло//Глобальні та національні проблеми економіки .– №4.- 2016. - С.220-223.
 10. Пономарьова О.Б. Особливості побудови та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в страхових організаціях /О.Б. Пономарьова,А.В Качан, А.А Губа// Глобальні та національні проблеми економіки .– №16.- 2017. - С.854-859.
 11. Пономарьова О.Б Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень /О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№12.-2017.- С. 18-21.
 12. Пономарьова О.Б Управління платоспроможністю страхової компанії / О.Б. Пономарьова, Л.О. Заволока, Л.О. Алєксєєва,//Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5.-2018.- С.31-34.

 

1.      Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.

2.      Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.

3.      Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.

4.      Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.

5.      Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.

6.      Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.

7.      Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.

8.      Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.

9.      Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международныйнаучный журнал. – 2016. С.100-137.

10.  Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.

11.  Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.

12.  Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.

13.  Заруцька О.П., Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /О. П. Заруцька, Т. А. Васильєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212) – С. 28–35.

14.  Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.

15.  Заруцька О. П. Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1 (59). – С. 115–122.

16.  Заруцька О. П. Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 89–93.

17.  Заруцька О. П. Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків / О. П. Заруцька // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 1(48). – С. 214–219.

Статті в іноземних виданнях:

1.      ElenaZarutska. Structural-functional analysisoftheUkrainebankingsystem // FinancialMarkets, InstitutionsandRisks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018

2.      Zarutskaia E.P., Vasilyeva T.А. Problemsofthebanks’financialstabilitycontrolinthebank’ssupervisionsystemofUkraine // Sustainabledevelopment. – 2013. – № 12. – Р. 118–121.

3.      Zarutskaia E., Vasil’eva Т. Improvingofthebanksupervisionfunctionswiththehelpofthe structure-functional analysismethods / ZarutskaiaElenaPavlovnaVasil’evaTat’yanaAnatol’evna, // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри Українська мова