Переваги спеціальності

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Термін навчання - 4 роки денної форми навчання.

По завершенню навчання присвоюється кваліфікація «Бакалавр з публічного управління та адміністрування» і видається диплом державного зразка.

Цілі навчання: формування професійних компетентностей у галузі публічного управління та адміністрування, що реалізують завдання стратегічного розвитку держави і становлення особистості - лідера.

Стратегія навчання:

  1. надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем;
  2. застосування різноманітних методів навчання, у тому числі активних форм (тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності;
  3. поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови - закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет;
  4. надання можливостей для здобуття належних навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;
  5. забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями - державними службовцями, працівниками митниці і державної фіскальної служби різних регіонів України;
  6. мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проектів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторівз метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;
  7. надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади: спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

Також кафедрою здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами