Завідувач лабораторії

avatar w

 • Соляник Тетяна Вікторівна
 • (0562) 46-95-61

Навчальний корпус № 1, кім. 321, 322

 

 

 

Навчальна лабораторія міжнародного бізнесу та туризму

Навчальна лабораторія міжнародного бізнесу та туризму була створена у 2018 році.

 

Положення про лабораторію міжнародного бізнесу та туризму

 
Метою діяльності лабораторії є здобуття студентами Університету митної справи та фінансів практичних навичок щодо організації міжнародного бізнесу, організації туризму (організація туристичних подорожей, організація анімаційної діяльності, організація екскурсійної діяльності, стандартизація і ліцензування туристичних послуг, туроперейтинг) під час вивчення навчальних дисципліни «Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Управління міжнародним бізнесом», «Організація та управління бізнесом», «Організація туризму» та інших, що викладаються на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.
 

Навчальна лабораторія була створена у відповідь на виклики сьогодення, пов’язані з підготовкою якісних кадрів у сфері міжнародного бізнесу та туризму. Завданнями її діяльності є:

1) забезпечення умов для надання якісних освітніх послуг, проведення тренінгів, семінарів, круглих столів у галузі міжнародних відносин, сфери обслуговування;
2) проведення тренінгів, семінарів з використанням оригінальних, інноваційних інструментів та методик оцінки бізнесу, у тому числі туристичного;
3)  проведення аналітичних досліджень з питань міжнародного бізнесу та туризму, адаптація міжнародного досвіду з цих питань та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин та сфери обслуговування, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності Університету митної справи та фінансів.
 

Навчальна лабораторія тісно співпрацює із рядом провідних  міжнародних компаній, туроператорів, турагенств, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, а також державними установами.  Діяльність навчальної лабораторії здійснюється за умов активного залучення студентського товариства  до розробки проектів у сфері міжнародного бізнесу та туризму, аби забезпечити підготовку першокласних фахівців з міжнародних економічних відносин та туризму.

 

Працівниками навчальної лабораторії є:

1) Бакіров М.П., к.т.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, науковець та фахівець з питань організації туризму та готельно-ресторанного господарства.
2) Петренко І.В., фахівець з питань організації міжнародного бізнесу та туризму.
 

Окремі напрями роботи навчальної лабораторії:

1)  проведення згідно з діючими навчальними планами занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму;
2)  супровід практичних занять та виконання курсових і дипломних робіт;
3) впровадження методичного забезпечення до виконання практичних завданьза дисциплінами кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму;
4)  забезпечення проведення лекцій за допомогою сучасного мультимедійного обладнання;
5)  супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, секцій міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, які проводяться в Університеті.
6)  супровід захисту курсових, дипломних робіт та семінарів аспірантів кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.
7)  систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, засобів навчання, інформатизації навчального процесу, впровадження в освітню діяльність новітніх технологій навчання, підбір матеріалів для практичних занять тощо.
 

Матеріально-технічна база навчальної лабораторії міжнародного бізнесу та туризму складає: мультимедійну аудиторію; лекційну аудиторію; аудиторію облаштовану для проведення практичних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів тощо; інформаційний сектор тощо.

 
Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 303, 304, 305, 311.

Навчальна лабораторія мовної підготовки

image001

Завідувач навчальної лабораторії

 

 • Роженок Юлія Володимирівна,
 • тел. (056) 756-05-59.

Положення про навчальну лабораторію

 

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії

Лабораторія кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки - структурний підрозділ кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки Університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з іноземної мови і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за напрямом, що відповідає профілю кафедри. 

Основними завданнями лабораторії є:

 1. Забезпечення навчальної та методичної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою, до складу якої входить лабораторія, на рівні, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, а також ліцензійним та акредитаційним вимогам.
 2. Забезпечення науково-дослідної роботи за напрямом, що відповідає профілю кафедри, до складу якої входить лабораторія та Університету.
 3. Забезпечення практичної підготовки студентів.
 4. Забезпечення науково-дослідної роботи студентів.
 5. Забезпечення виховної роботи зі студентами.
 6. Проведення профорієнтаційної роботи.
 7. Забезпечення іншої діяльності в Університеті за напрямами, що відповідають профілю кафедри, до складу якої входить лабораторія.

Основні напрями роботи:

 1. Забезпечення лабораторного та практичного навантаження кафедри інформаційних систем та технологій;
 2. Встановлення та супровід програмного забезпечення, адміністрування серверів та мережі, ремонт та профілактика матеріально-технічної бази лабораторії і кафедри;
 3. Розробка, апробація та впровадження методичного забезпечення до виконання лабораторних та практичних робіт;
 4. Забезпечення проведення лекцій за допомогою мультимедійного обладнання;
 5. Супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедри, секцій міжнародних конференцій, які проводяться в академії;
 6. Забезпечення проведення захисту курсових, дипломних, магістерських робіт та семінарів аспірантів кафедри;
 7. Спільна участь в науково-дослідній роботі кафедри – “Розробка основ методології програмування інформаційних систем та методів ідентифікації об’єктів митного контролю”.

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 326, тел. (056) 756-05-59.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами