Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

Інформація про спеціальність

01

Завідувач кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

 

 • Вакульчик Олена Михайлівна
 • Науковий ступінь: доктор економічних наук
 • Вчене звання: професор
 • Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Положення про кафедру обліку

 

Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування є випусковою за спеціальностями:

 • «Облік і оподаткування» за денною та заочною формою навчання (освітній рівень «Магістр»), денною формою навчання (освітній рівень «Бакалавр),
 •  «Облік і оподаткування» за заочною скороченою формою навчання (освітній рівень «Бакалавр) на базі диплома молодшого спеціаліста.

Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування налічує 8 викладачів, серед яких – два доктори економічних наук (1 професор), 6 кандидатів наук, доцентів.

За спеціальністю «Облік і оподаткування» розроблені такі магістерські програми:

 • «Митне адміністрування»;
 • «Податкове адміністрування»;
 • «Державний контроль і аудит».

Перелік замовників, які співпрацюють з кафедрою:

 • Державна митна служба України;
 • Державна податкова служба України;
 • Офіс фінансового контролю (Державна аудиторська служба) у Дніпропетровській області ;
 • аудиторські фірми ( «Каупервуд», «КОНКОРД-ПРОФІТ», «Інсайдер» та ін..;
 • міжнародна аудиторська компанія великої четвірки «PwC»;
 • підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Сторінка Facebook

Контакти: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навч. корп. № 1, каб. 405, 406, тел.: 756-05-61.

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 8 осіб.

Із них - два доктори економічних наук (1 професор), 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідуюча кафедрою – Вакульчик Олена Михайлівна

ВакульчикВакульчик Олена Михайлівна – доктор економічних наук, професор.

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, професор кафедри обліку і аудиту. Викладає управлінські, економічні й бухгалтерські дисципліни студентам, слухачам бізнес-шкіл і бухгалтерам протягом 25 років. Фахівець у сфері обліку і аудиту, економіки підприємства, економічного і фінансового аналізу, управлінського обліку, корпоративного управління, економічної діагностики, автор більше ста наукових праць та біля 40 робіт навчально-методичного характеру.

Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: при Дніпропетровському університеті ім. А.Нобеля зі спеціальностей «Економіка та управління підприємствами» та «Економіка та управління національним господарством», а також при Криворізькому технічному університеті зі спеціальності 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами”.

 

Електронна пошта: elvak2016@gmail.com, vakulchyk@umsf.dp.ua 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Професор кафедри – Фесенко Валерія Валеріївна


ФесенкоВ Університеті митної справи та фінансів працює з 2015 року;

вищу освіту здобула в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (2000-2005), економічний факультет, спеціальність «Облік та аудит»;

в аспірантурі вчилася з 2009 по 2011 за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за напрямком наукового дослідження «Управління динамікою економічних процесів на основі даних обліку та аналізу»;

у 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Контролінг інформації на основі її цінності та ефективності»);

у 2014 році присуджено вчене звання доцента з обліку, економіки та управління персоналом підприємства;

у 2019 р. присвоєно науковий ступень доктора економічних наук.

бізнес-тренер за програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CIPA (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) за дисциплінами «Аудит» та «Управлінський облік 1»;

сфера наукових інтересів: аудит за міжнародними стандартами, внутрішній контроль та аудит, міжнародні стандарти обліку, звітності та аудиту, облікові викривлення та їх вплив на рішення користувачів інформації;

дисципліни, що викладає: «Міжнародні стандарти фінансової звітності»,«Аудит за міжнародними стандартами» «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Фінансовий аналіз», «Управлінський облік»;

співавтор підручника «Аудит за міжнародними стандартами»;

Електронна пошта: FesenkoValery@i.uafesenko@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри - Бабенко Людмила Володимирівна

БабенкоВ 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка і організація виробництва».
В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК на тему «Формування і розвиток економічних взаємовідносин в олієжировому підкомплексі АПК».
У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом ДК № 020067 від 08.10.2003 р.
У 2004 році отримала вчене звання «Доцент кафедри обліку і аудиту» - диплом 02ДЦ № 002297 від 21.10.2004 р.
16.05.2005 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (додаток до диплому ДК № 020067).
Протягом 2015-2016 навчального року - Голова навчально-методичної ради Університету митної справи та фінансів.
Має досвід адміністративної та практичної роботи.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського обліку і системи оподаткування, обліку і оподаткування в банках, питання обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, судово-бухгалтерської експертизи.

Дисципліни, що викладає: бухгалтерський облік (загальна теорія), бухгалтерський облік і аудит, облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, облік і оподаткування у банках, судово-бухгалтерська експертиза.

Асоційований член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА).

Виконує обов’язки куратора групи ЕО-16-1.

Нагороди, досягнення:

   • оголошена подяка ДМСУ у зв’язку з 15-річчям Державної митної служби України від 21.06.2006 р.;
   • нагороджена Почесною грамотою Державної митної служби України за позитивні результати роботи та з нагоди Дня митної служби України від 20.06.2007 р;
   • нагороджена Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.
   • оголошена подяка за сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти від 06.10.2010 р.
   • подяка Академії митної служби України від 05.03.2011 р.
   • почесна грамота Академії митної служби України (2012 р., 2013, 2015)

Електронна пошта: blv777@ukr.netbabenko@umsf.dp.ua 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри - Васильєва Валентина Георгіївна

ВасильєваПрацює в Академії митної служби України, нині Університет митної

справи та фінансів, з 27.08.1999 року. В 1991 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

24.04.1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (тема дисертації «Економічні проблеми реформування системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва»).

18.04.2002 р. присуджено вчене звання доцент.

Досвід роботи за фахом – працювала з 1985 р. по 1991 р. бухгалтером у Веселівському райагропромпостач Запорізької області.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Основні дисципліни, що викладає: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Організація бухгалтерського обліку», «Автоматизація обліку», Облік і звітність в оподаткуванні», «Актуалізація обліку і оподаткування».

Нагороди, досягнення:

   • подяка Державної митної служби України – червень 2001 р.;
   • подяка Державної митної служби України від 24.08.2002 р.;
   • нагородження Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.

Електронна пошта: valentinatopol@ukr.netvasyleva@umsf.dp.ua 

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-1м.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

  Доцент кафедри - Єдинак Тетяна Сергіївна
  Єдинак
    У 2002 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.
    У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності»).
    У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
    Має 17 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

  Сфера наукових інтересів: митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах, державний фінансовий контроль, фінансовий облік, податковий аудит.

  Дисципліни, що викладає: «Митний пост-аудит оподаткування зовнішньоекономічних операцій», «Внутрішній фінансовий контроль», «Облік в бюджетних установах», «Фінансовий облік І, ІІ», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Державний фінансовий контроль», «Податковий аудит».

  Працювала у складі Акредитаційної комісії у Нікопольському економічному університеті з 12.06.2017 р. до 14.06.2017 р.

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 17-1 та ЕО 17-2.

  Електронна пошта: tatjana.edinak@gmail.com, edynakt@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

  Доцент кафедри - Тополенко Надія Михайлівна

  ТополенкоУ 1999 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський Державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста “економіст по бухгалтерському обліку та фінансам”. У 2007 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Механізми державного управління».

  У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні»).

  Має практичний досвід роботи у відкритому акціонерному товаристві та бюджетних установах.

  Сфера наукових інтересів: облік в бюджетних установах, облік в органах Державної фіскальної служби Україниоблік і оподаткування в митних органах,облік і оподаткуванняв зарубіжних країнах, облік і оподаткування за видами діяльності,звітність бюджетних установ, контроль та аудит бюджетних установ.

  Дисципліни, що викладає: «Облік в бюджетних організаціях та установах», «Облік і звітність в митних установах», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Звітність і оподаткування бюджетних установ», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства»,«Облік і оподаткування в зарубіжних країнах».

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-2.
  Електронна пошта: tnm0807@ukr.net, topolenko@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Доцент кафедри (за сумісництвом) – Дубицький Денис Павлович

  Дубицький Денис ПавловичУ 2005 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  У 2008 році закінчив аспірантуру АМСУ за спеціальністю «Економічна безпека держави».

  У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації: «Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі гірничо-добувних підприємств)»).

  У 2014 році одержано вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

  З 2015 року - начальник навчально-методичного відділу УМСФ.

  2013, 2014, 2016, 2018, 2019 роки – заступник відповідального секретаря приймальної комісії УМСФ.

  З 2017 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств; аналіз господарської діяльності підприємств; бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

  Дисципліни, що викладає: «Звітність підприємств», «Аналіз господарської діяльності підприємств», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

  Електронна пошта: DenisDubitskiy@i.uadenisdubitskiy@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Доцент кафедри - Книшек Оксана Олексіївна

  КнишекУ 2001 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  Має 18 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

  У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

  З 23-27 липня 2017 рокупройшла зарубіжне стажування «Training on the topic: «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management»» (July 23 – July 27, 2018 Riga (Latvia)).

  У 2019році одержано вченезвання доцента кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування.

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності; митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах.

  Дисципліни, що викладає: «Аудит», «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Аудит за міжнародними стандартами», «Автоматизація обліку», «Аудит у міжнародному бізнесі», «Внутрішній аудит на підприємстві».

  Виконує обов’язки куратора групи ЕО 18-1.

  Електронна пошта: knishek.oksana@gmail.comknyshek@umsf.dp.ua 

   

  Основні наукові та навчально-методичні праці

   

  Профіль у Google Scholar

   

  Наукова діяльність

  На кафедрі здійснюються дослідження за темою «Удосконалення функцій обліку, аналізу, контролю і аудиту у сфері зовнішньо-економічної діяльності».

   

  Державний реєстраційний номер 0115U007057.

   

  Керівник – доктор економічних наук, проф. Вакульчик О.М.

   

  Студентський науковий гурток

   

  На базі кафедри проводяться студентські наукові дослідження спільно з викладачами кафедри у рамках роботи студентського кафедрального наукового гуртка. За результатами досліджень публікуються наукові статті, члени гуртка активно беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях як в Університеті, так і за його межами. На сьогодні у наукових дослідженнях зайняті більше 20 студентів, 4 з яких беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри. За результатами 2018 року студентами під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено більше 30 наукових публікацій (статей та тез доповідей на конференціях).

   

  Студенти кафедри щорічно беруть учать у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в якому стають переможцями:

  - Петросян Арташес - у 2014 р.

   

  У 2016 році за результатами всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування» студентка Абібулаєва Каріна стала одним з переможців та отримала диплом 3 ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Бабенко Людмила Володимирівна).

   

  У 2016 році студенти-магістри взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит», в якій за результатами ІІ туру Желякова Анастасія отримала 5 місце.

   

  У 2017 році Бойко Аліна Валеріївна стала фіналістом V конкурсу студентських науково-практичних робіт з Міжнародних стандартів фінансової звітності «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова та національна практика, результати та перспективи».

  У 2017 році Рябко Юлія Артемівна та Ніколенко Вікторія Валеріївна за результатами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації стали переможцями у номінації «Фінансовий облік».

  У 2018 році Омельницька Юлія Едуардівна та Бойко Аліна Валеріївна за результатами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації стали переможцями у номінації «Знавець фінансового обліку».

  Студенти кафедри щорічно беруть учать у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, за результатами першого тура якого у 2018/2019 н.р. визначено переможців:
   

  І місце - Семенюк Дарія Юріївна, гр. ЕО18-1м, «Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку доходів, витрат та фінансових результатів». Науковий керівник: Васильєва Валентина Георгіївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування;

  ІІ місце - Крилова Анна Павлівна, гр. ЕО17-1м, «Актуальні питання обліку та контролю вилученого митницею майна при порушенні митних правил». Науковий керівник: Бабенко Людмила Володимирівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування;
   

  ІІІ місце - Шепель Катерина Юріївна, гр. ЕО17-1м, «Удосконалення методики проведення аудиту розрахунків з оплати праці». Науковий керівник: Дубицький Денис Павлович, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування.

  У 2018 році студенка Сілаєва Валерія зайняла третє місце і отримала диплом третього ступеня за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу бакалаврських та магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

   

  Аспірантура

   

  Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю: 21.04.01 – економічна безпека держави.

   

  На кафедрі навчається один аспірант - Пасічник Катерина Сергіївна, яка здійснює дослідження за темою "Стандартизация облікової інформації та фінансовий звітності підприємств".

   

  Аспірант Книшек О.О. захистила дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Облік, аналіз та аудит» на тему: «Організація та методика аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств» та з 2018 р. працює на посаді доцента кафедри.

   

  Освітня діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування забезпечують викладання 45 навчальних дисциплін:

  Освітній ступінь «бакалавр»:

  • Управлінський облік
  • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
  • Внутрішній фінансовий контроль
  • Облік в галузях народного господарства
  • Митний пост-аудит
  • Звітність підприємств
  • Облік в бюджетних установах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Облік та звітність в митних установах
  • Міжнародні стандарти аудиту
  • Аналіз господарської діяльності
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2
  • Облік у зарубіжних країнах
  • Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
  • Облік у банках
  • Облік та звітність в митних установах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Облік і аудит
  • Судово-бухгалтерська експертиза
  • Управлінський облік
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2

   

  Освітній ступінь «магістр»:

  • Методологія наукових досліджень
  • Актуалізація обліку і оподаткування
  • Звітність в бюджетних установах
  • Державний аудит суб’єктів господарювання
  • Державний аудит бюджетних установ
  • Фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Державний фінансовий контроль
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
  • Облік і аналіз ЗЕД
  • Державний аудит виконавчих органів державної та місцевої влади
  • Організація обліку в бюджетних установах
  • Фінансовий аналіз
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
  • Аудит за міжнародними стандартами
  • Внутрішній аудит на підприємстві
  • Податковий аудит
  • Автоматизація обліку
  • Внутрішній контроль і аудит в державних установах

  Перелигіна Марина Сергіївна

  ПУМБ логотип Снимок экрана 2020 05 18 в 13.14.39

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами