Декан факультету управління

gb01

 • Губа Олександр Іванович
 • Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
 • Вчене звання: Доцент
 • (056) 756-05-30

 

Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: 11 докторів наук і професорів, 31 кандидат наук, доцент.

На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямками (спеціальностями):

 • Міжнародна економіка
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Менеджмент (менеджмент ЗЕД)
Міжкафедральна лабораторія інформаційного забезпечення економіко-управлінських процесів

На факультеті через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації за спеціальністю «Економічна безпека держави».

Кількість курсантів та студентів на факультеті нині становить майже  800 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвиватися.

Особлива увага на факультеті приділяється залученню курсантів і студентів до активної науково-дослідної та пошукової діяльності, реалізації їх творчих здібностей.

Студенти факультету беруть активно участь у науково-дослідній та пошуковій діяльності, різноманітних всеукраїнських конкурсах, олімпіадах; проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, інших наукових форумів, публікують свої статті в наукових виданнях; у роботі Курсантсько-студентського наукового товариства, наукових гуртках, утворених на кафедрах факультету, а також у культурно-масовому та спортивному житті. В Академії функціонує багато спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.

Курсанти та студенти, які відзначилися в навчанні і наукових досягненнях, отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, персональні стипендії Університету.

На факультеті проводиться науково-дослідна робота за такими темами:

 • Розвиток системи управління в умовах економічної глобалізації (Керівник роботи: Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор);
 • Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство (Керівник роботи: Мещеряков Андрій Адольфович, доктор економічних наук, доцент);
 • Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України (Керівник роботи: Чириченко Юрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент);
 • Удосконалення функцій обліку, аналізу, контролю і аудиту у сфері зовнішньоекономічної діяльності(Керівник роботи: Вакульчик Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор).