Рада молодих вчених

До уваги студентів, аспірантів, молодих учених!

Рада молодих учених запрошує Вас долучитися до молодіжної науки. Для нас дуже важливі Ваші пропозиції, ідеї, думки щодо розвитку науково-дослідницької діяльності в Університеті митної справи та фінансів.

 

План роботи Ради молодих учених університету на 2019-2020 н.р.

 


До уваги молодих вчених Університету!

У Вас є можливість отримати премію Дніпропетровської обласної ради.

Більш детальна інформація


Україна отримала окреме вікно «Еразмус+»: 5млн. євро в межах Програми піде адресно для фінансування українських проектів та мобільності у вищій освіт

Україна отримала окреме вікно для фінансування конкурсів Програми «Еразмус+» у 2019-2020 рр. Додаткове фінансування виділено за напрямом Кey Аction (KA)1 «Міжнародна кредитна мобільність» у розмірі 2,5 млн євро, напрямом Кey Аction (KA)2  «Розвиток потенціалу вищої освіти» у розмірі 2 млн євро, а також півмільйона євро – за напрямом Жан Моне.


Шановні студенти!

Запрошуємо Вас долучитися до дослідницької роботи в наукових гуртках Університету митної справи та фінансів. На сьогоднішній день в університеті діє 36 гуртків, за різними спеціальностями, відповідно до кафедр та напрямів діяльності.


 

 

Склад "Ради молодих вчених":

S90119 0351288 

Легеза Євген Олександрович — Голова РМВ Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права
Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічні послуги, адміністративні процедури. 

 DSC0104Гуртова Наталія Вікторівна — заступник Голови РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємств.
Сфера наукових інтересів: маркетингова та логістична діяльність підприємств.

Биков БогданБиков Богдан Дмитрович — секретар РМВ Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів
Сфера наукових інтересів: Фінансові ресурси об'єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації в Україні.

Рада молодих вчених (РМВ) є постійно-діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом з питань молодих науковців та спеціалістів.

РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Університету митної справи та фінансів та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів, молодих вчених віком до 35 років, докторантів - 40 років, широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді Університету.

Основними завданнями РМВ є:

 

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
 • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
 • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
 • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.

 

 

 

Періодичні видання

Історія торгівлі, податків та мита

obl1   

В Університеті видається періодичний збірник наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21948-11848ПР від 12.03.2016 р.), який внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604, додаток 9) .
Присвоєно ISSN 2309-7205.

    Засновником збірника наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» є Університет митної справи та фінансів та Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ченцов В. В.

 

  

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

 

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1-2 (19-20), 2019 08.11.2019 10.01.2020

Правова позицiя

obl2   

 

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал "Правова позиція" свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21947-11847ПР від 31.12.2015р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «юридичні науки» (наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528 (зі змінами від 16.05.16 № 515). 

Присвоєно ISSN 2521-6473.

    Засновником наукового журналу «Правова позиція» є Університет митної справи та фінансів.

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Приймаченко Д. В.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

 

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (22), 2019 08.02.2019 09.04.2019
№ 2 (23), 2019 10.05.2019 12.07.2019
№ 3 (24), 2019 09.08.2019 11.11.2019
№ 4 (25), 2019 22.11.2019 24.02.2020


Науковий погляд; економiка та управлiння

obl4    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Науковий погляд: економіка та управління» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21856-11756ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» та збірника «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки».
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «економічні науки» (наказ МОН України від 12.05.2015 № 528 (зі змінами від 16.05.16 № 515).
Присвоєно ISSN 2521-666Х.

    Засновником наукового журналу «Науковий погляд: економіка та управління» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор економічних наук, професор Заруцька О. П.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (073) 096-46-70
 • електронна адреса – editor@scientificview.umsf.in.ua

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 
 Графік виходу фахових видань


Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (67), 2020 13.03.2020 08.05.2020
№ 2 (68), 2020 22.05.2020 10.07.2020
№ 3 (69), 2020 25.09.2020 13.11.2020
№ 4 (70), 2020 27.11.2020 15.01.2021

 

Публічне управління та митне адміністрування

obl3

    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий збірник «Публічне управління та митне адміністрування» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21855-11755ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «державне управління» (наказ МОН України від 12.09.2011 № 659 (зі змінами від 11.07.16 № 820).

Присвоєно ISSN 2310-9653.

    Засновником наукового збірника «Публічне управління та митне адміністрування» є Університет митної справи та фінансів.

    Збірник виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор наук з державного управління, професор Івашова Л. М.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (099) 729-63-79
 • електронна адреса – editor@customs-admin.umsf.in.ua

 

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (20), 2019 22.02.2019 23.04.2019
№ 2 (21), 2019 03.05.2019 05.07.2019
№ 3 (22), 2019 06.09.2019 08.11.2019
№ 4 (23), 2019 01.11.2019 10.01.2020

Системи та технологii

b15d7fa17bf6a078b136468a365359a8В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Системи та технології»  (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21857-11757ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Технічні науки». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «технічні науки» (Постанова президії ВАК України від 04.04.2018 р. № 326).

Засновником наукового журналу «Системи та технології» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

Журнал виходить двічі на рік.
Головний редактор – кандидат технічних наук, доцент Іванченко О.В.


 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – redactor.umsf@gmail.com

 

Вартість журналу

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1, 2019 31.03.2019 31.05.2019
№ 2, 2019 30.12.2019 26.12.2019

Customs Scientific Journal «CUSTOMS»

customsscientifijournal    В Університеті за дорученням Регіонального Офісу з інституційного розвитку та Регіональних учбових центрів Європейського регіону Всесвітньої митної організації видається періодичний науковий збірник «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» («Митний науковий журнал «Митниця») (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21950-11850ПР від 31.12.2015 р.). Присвоєно ISSN 2518-1599 (Online), ISSN 2308-6971 (Print). У науковому збірнику публікуються матеріали, присвячені проблемам професійної освіти в галузі митної справи, імплементації стандартів ВМО, взаємодії митних адміністрацій та бізнесу.

        Журнал індексується в INDEX COPERNICUS

  Засновником наукового збірника «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Павленко О. О.

    Познайомитися з усіма номерами журналу можна на сайті: ccjournals.eu


 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – Customs.Scientific.Journal@gmail.com

 

Архів видань

 

 

 


Вітаємо Аллабєргеневу Лейлу Бахтіярівну, студентку гр. ЕП15-1, та її наукового керівника – доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей, к.філол.н. Тараненко Ксенію Володимирівну, із перемогою у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови. Переможець нагороджений дипломом ІІ ступеня


Вітаємо студенток – Андреєву Карину Валеріївну (П12-2),  Динь Анастасію Сергіївну (П11-3), Коваль Катерину Леонідівну (П11-1), Чернявську Юну Андріївну (П12-3) та їх наукового керівника – завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін, к.ю.н., доц. Зуєва Віталія Анатолійовича із перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Юридичні науки». Переможці нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів


Вітаємо Немченко Альбіну Миколаївну, студентку гр. ЕП-11, та її наукового керівника – доцента кафедри економіки підприємств, к.т.н., доц. Фещенко Ольгу Михайлівну, із перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами». Переможець нагороджений дипломом ІІІ ступеня


Вітаємо Куценко Катерину Андріївну, Самойлову Крістіну Костянтинівну, студенток гр. ДМФ-11, та їх наукового керівника Роменську Катерину Михайлівну, доцента кафедри фінансів, із перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси та кредит». Переможці нагороджені дипломами І ступеня


конкурс34234Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у студентському конкурсі бізнес-кейсів CIMA Ukraine Business Challenge 2016

 

 

 

 

 


Вітаємо Данченко Ларису Олександрівну, студентку гр. П11-1М, Динь Анастасію Сергіївну, студентку гр. П11-3, та їх наукового керівника Мазура Анатолія Васильовича, доцента кафедри адміністративного та митного права, із перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Переможці нагороджені дипломами ІІІ ступеня


Шановні науковці! Оголошено проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році
Наказ МОНУ № 1247 від 27.11.2015 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році» додається.
«Наказ УМСФ № 10 від 15.01.2016 р. «Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015-2016 навчальному році»
«Положення про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015-2016 навчальному році».
«Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади».


Підручники, навчальні посібники, монографії

topic 13509949175755

Екологічне право України, Загальна частина : навчальний посібник / За заг. редакцією О. М. Шуміла.

Анотація


ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ!
 

Для тих, хто прагне впровадити результати наукового дослідження у життєдіяльність суспільства, отримати економічний ефект від наукової роботи, розвивати інноваційний вектор власної професійної діяльності, пропонуємо взяти участь у конкурсах наукових і науково-технічних проєктів Національного фонду досліджень України.

З інформацією про конкурси можна ознайомитися за посиланнями: 

https://mon.gov.ua/ua/news/nacfond-doslidzhen-vidkriv-prijom-zayavok-na-pershij-konkurs-podati-proyekt-mozhna-do-15-chervnya - «Наука для безпеки людини та суспільства». Дедлайн прийому заявок - 15 червня 2020 р.

https://nrfu.org.ua/news/pidtrymka-doslidzhen-providnyh-ta-molodyh-uchenyh-drugyj-konkurs-nfdu/ - «Підтримка досліджень провідних та молодих учених». Дедлайн прийому заявок - 26 червня 2020 р.
 

Запрошуємо науковців до реєстрації експертами фонду

 

Національний фонд досліджень України (далі – Фонд) формує Реєстр експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктних пропозицій, що будуть подаватися до Фонду на конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок для отримання грантової підтримки.
 

Фонд запрошує всіх науковців долучитися до формування Реєстру експертів. До реєстрації запрошуються українські та іноземні вчені, які мають науковий ступінь, наукові публікації та досвід дослідницької діяльності.

Оцінку проєктів експерти здійснюватимуть як на безоплатній, так і платній основі, відповідно до «Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету», затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України 20.03.2017  № 434.
 

Звертаємо увагу, що реєстрація експерта не обмежує право науковця подавати проєктні пропозиції на конкурси. У цьому випадку експерт не буде залучатися до проведення експертизи проєктів у рамках конкурсу за тією ж тематикою, за якою він(вона) братиме участь у конкурсному відборі.

Реєстрація експертів здійснюється на офіційному сайті Національного фонду досліджень України за посиланням: https://grants.nrfu.org.ua/#/signIn
З усіма питаннями стосовно реєстрації експертів можна звертатися:
 

Начальник управління забезпечення грантової підтримки – Поєдинок Наталія Леонідівна – (044)287-82-21, nrfu@nrfu.org.ua

Об’єктивна та незалежна експертиза є запорукою прозорої і неупередженої роботи Фонду, тому це наша спільна справа – сформувати Реєстр кваліфікованих фахівців, які можуть бути потенційними експертами.
 

Дякуємо за співпрацю!

 


До уваги науковців!

 

На сайті Міністерства освіти і науки України пропонується оновлений перелік наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Шановні науковці!

 

Пропонуємо Вашій увазі інформацію, яка може бути корисною при виборі журналу, що входить до наукометричних баз, для публікації результатів наукових досліджень.
 
Знайти перелік журналів, що індексуються в Scopus, можна на сайті компанії Elsevier, де представлений файл для скачування у форматі Exсel «Journal title list». Журнали, що входять до Scopus, представлені також на сайті SCImago Journal & Country Rank, де їх можна подивитися online або завантажити повний перелік у вигляді файлу Exсel. Також можна переглянути відсортований список за країнами або галузями знань.
 
З переліком журналів, що індексуються в Web of Science, можна ознайомитись в Master Journal List на порталі Intellectua lProperty & Science компанії «Thomson Reuters». Для цього виберіть потрібну Вам базу даних (стосовно Web of Science це –Arts & Humanities Citation Index®, Science Citation Index Expanded ™, Social Sciences Citation Index®). Зайшовши в конкретну базу даних, можна подивитися перелік журналів за посиланням «View Journal list», список всіх перейменованих журналів – «View Journal changes», обрати пошук журналів за категоріями –«View subject category», пошук окремого журналу за назвою, частиною назви або ISSN – «Search».

 

Також пропонуємо Вам перелік українських журналів, які індексуються у наукометричних базах Scopus та WebofScience (станом на 11.02.2019) за версією Open Sciencein Ukraine. Перелік представлений за посиланням: Журналы: Scopus и WoS | OpenScienceinUkraine

 

До уваги науковців!

Пропонуємо ознайомитися з Постановою КМУ від 22 серпня 2018 р. № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

 


Бібліометрика української науки в Університеті митної справи та фінансів - розміщено на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій


 

Методичні рекомендації щодо реєстрації науково-педагогічних працівників Університету в системі Google Scholar


 

 

More Articles...

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами