Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

Павленко

Завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

  • Павленко Олена Олександрівна
  • доктор педагогічних наук, професор
  • Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.
    • (056) 756-05-59
 
Павленко Олена Олександрівнад. пед.н., проф., завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; професор кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 1-го рангу (полковник); головний редактор CustomsScientificJournalCUSTOMS; незалежний експерт Міністерства освіти і науки України з підручників (2009); експерт ПРООН з питань освіти; член робочої експертної групи STARТ-ed Європейської Економічної Комісії ООН; експерт з оцінювання стратегій, програм та проектів (Українська асоціація оцінювання); сертифікований міжнародний тренер (ICMPD, ЄС); директор Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації PICARD (2010-2017); координатор в Україні пілотного проекту Всесвітньої митної організації PICARD (2008-2010) та 4 проектів ЄС; візитор-професор; мультиплікатор; модератор; тренер в освітніх проектах.


У досвіді роботивіце-президент Асоціації германістів України; начальник відділу міжнародних зв’язків Академії митної служби України (2007 - 2012); президент НГО “Дитячо-юнацький євроклуб ЛІНГВА; директор фірми “ЛІНГВА (1993-1997), президент освітньої корпорації “ЛІНГВА (1997-2005). 

Відзнаки:

1.) почесна грамота Всесвітньої митної організації за високопрофесійний внесок у розвиток митної спільноти (2010); 
2.) нагрудні знаки Державної митної служби України “За розвиток міжнародних зв’язків” (2010), 
3.) 
Відмінний митник ІІ-го ступеня (2010), 
4.) 
За сумлінну службу в митних органах України 3 ступеня (2007); 
5.) подяка від британської програми MITRE (2005) за керівну роль у співпраці та партнерстві в міжнародних проектах; 
6.) 1-е місце в регіональному конкурсі наукових і методичних робіт, номінація 
Монографії за монографію “Теорія і практика навчання ділової комунікації” (2005); 
7.) подяка Голови Держмитслужби за активну участь у розбудові Академії митної служби України (2002) та ін.

Prof. Dr.hab. Olena PAVLENKO, Head of ForeignPhilology, Translation andProfessional Language Training Department; Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 1st rank (Colonel); Editor-in-Chief of Customs Scientific Journal CUSTOMS; Independent Expert on manuals of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2009), UNDP Expert on education; member of the working STARТ-ed group of experts within UNECE;expert in evaluating strategies, programs and projects (Ukrainian Evaluation Association; certified international trainer (ICMPD, EU); Director of WCO Regional Training Centre for European Region (2010-2017); Coordinator of the WCO pilot project PICARD in Ukraine (2008-2010) & 4 EU projects; visitor-professor; trainer in educational projects, multiplicator, moderator.Experience in: Vice-president of UDGV, Head of International Relations Department of the Ukrainian Academy of Customs (2007 - 2012), President of NGO LINGUA Children and Youth euroclub, director of LINGUA Ltd (1993-1997), president of educational corporation LINGUA (1997-2005).

Field of scientific interests: Her fields of research deal with foreign languages, professional education, standards, competences, and educational technologies. She is an author of over 130 scientific research papers and methodical publications.Honours

1.) Certificate of Merit for high-quality service to the Customs community from the WCO Secretary General, 2010.
2.) Award Pin “For development of international relations” from The State Customs Service of Ukraine, 2010. 3.) 2nd grade Award Pin “Excellent Customs Officer”, 2009. 
4.) 3rd grade Award Pin for conscientious service at Customs Authorities of Ukraine, 2007. 
5.) Gratitude of British program MITRE for leadership role at collaboration and partnership in international projects, 2005. 
6.) 1st place Diploma in regional scientific and methodological works competition in nomination Monograph for the book Theory and Practice of business communication training, 2005. 
7.) Gratitude of the Head of The State Customs Service of Ukraine for active participation in establishing of Ukrainian Academy of Customs, 2002etc.

Положення про кафедру

 

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Філологія» (денна форма навчання), освітній ступінь «Бакалавр».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·        Практичний курс першої іноземної мови (англійська);
·        Практичний курс другої іноземної мови (німецька);
·        Практичний курс третьої іноземної мови (корейська);
·        Вступ до мовознавства;
·        Методика викладання іноземної мови

·        Теоретичні аспекти сучасних германських мов (стилістика; лексикологія; історія мовознавства; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Теоретичні аспекти сучасної третьої іноземної мови – корейської (стилістика; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Перша ділова іноземна мова (англійська);
·        Друга ділова іноземна мова (німецька);
·        Третя ділова іноземна мова (корейська);
·        Теорія та практика перекладу іноземних мов;
·        Практикум перекладу першої іноземної мови (англійська);
·        Практикум перекладу другої іноземної мови (німецька);
·        Практикум перекладу третьої іноземної мови (корейська);
·        Діловий та дипломатичний етикет та протокол;

·        Термінологія першої іноземної мови - англійська (термінологія; митна, зовнішньоекономічна, банківська, біржова, фінансова, ІТ-термінологія);
·        Крос-культурна комунікація;
·        Англійська мова (за фаховим спрямуванням);
·        Німецька мова;
·        Корейська мова;
·        Ділова іноземна мова;
·        Іноземна мова за професійним спрямуванням;
·        Іноземна мова наукового спілкування.

Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки налічує 16 викладачів, серед них – 1 доктор педагогічних наук та професор, 1 доктор теології, богослов'я, 5 кандидатів наук, 7 доцентів, 7 старших викладача та 1 викладач.

На кафедрі склалася науково-методична школа викладання іноземних мов з метою наукової та професійної комунікації, зорієнтована на мовну підготовку фахівців з юриспруденції, менеджменту, зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних систем та транспортних технологій.

Кращі студенти здають відповідні іспити на отримання закордонних сертифікатів знання іноземної мови, проходять стажування в різних країнах за програмою обміну з закордонними університетами.

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, , н.к. №1, каб. № 326, 323, тел. 756-05-59

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами