Наукова діяльність

Невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри є науково-дослідна робота студентів, що здійснюється керівництвом викладачів. Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається підготовкою студентів до участі у конкурсах, конференціях, олімпіадах та інших наукових заходах міжнародного, всеукраїнського та міського масштабу.

Щорічно під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіадах, обласних і міських конкурсах студентських наукових робіт, де посідають призові місця. Також студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, матеріали яких публікуються у збірниках наукових робіт. Під керівництвом викладачів кафедри студенти розробляють та публікують статті в провідних наукових журналах.

За результатами участі в олімпіадах та конкурсах:

1. студентка Жигадло А.В. взяла участь в II турі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» в Луцьку, де отримала диплом ІI ступеня (2016 р.);

2. студентка Чуйко В.І. взяла участь в II турі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» в Луцьку, де отримала диплом ІI ступені (2016 р.);

3.        студентка Жигадло А.В. нагороджена грамотою в номінації «За глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінансовий менеджмент» (2016 р.);

4. студентка Чуйко В.І. нагороджена грамотою в номінації «Кращий фінансовий аналітик» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінансовий менеджмент» (2016 р.);

5. студентка гр. ФМ-16 - Добролежа К. М. посіла І місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Страхування» (березень-квітень 2018 р.)

6. студентка гр. СМ-17 - Сук М. Т. ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (квітень 2018 р.).

7. студентка групи ФМ-18-2 – Алєксєєва Л. О. ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації «Страхування», який відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету 16-17 квітня 2019 р.

На кафедрі організована й успішно функціонує студентська науково-дослідна група, яка має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі молодих вчених кафедри. За останні роки студенти кафедри фінансів, що активно займаються науковою роботою, під керівництвом наукових керівників досягли таких успіхів:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.) – Самойлова К.К. І місце.

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.) – Куценко К.А. ІІ місце.

3. ІІ місце, VІ Міжнародний конкурс «Економіка майбутнього» (м.Тамбов, Росія) (2016 р.) – Куценко Е.А. (наукові керівники – д.е.н., проф. професор кафедри фінансів Лисяк Л.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Качула С.В.)

4. Лауреат, VІ Міжнародний конкурс «Економіка майбутнього» (м. Тамбов, Росія) (2016 р.) – Самойлова К.К. (науковий керівник –к.е.н., старший викладач Гриценко О.В.)

5. І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук., галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», (2017 р.) – Кушнір А.І. (науковий керівник – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Качула С.В.).

6. І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», (2018 р.) - Вербицька К.С. (наукові керівники – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Роменська К.М., к.е.н., старший викладач Сальникова Т.В.).

7. ІІ місце, Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України», (2018 р.) – Фрейдін М.Ю. науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Піменова М.М.).

8. Лауреат, Новітній інтелект України, (2018 р.) – Тристан В.Р. (науковий керівник – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Роменська К.М.).

9. Лауреат, Новітній інтелект України, (2018 р.) – Клокова Л.О. (науковий керівник – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Роменська К.М.).

 

2

Відповідно до Стратегічного плану розвитку Університету митної справи та фінансів, щорічних тематичних планів роботи університету, наукова та інноваційна діяльність кафедри проводиться за такими основними напрямками:

 1. формування тематики та проведення фундаментальних і прикладних досліджень, наукових розробок;
 2. підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації;
 3. студентська наукова та інноваційна діяльність;
 4. розвиток наукових та міжнародних зв'язків;
 5. науково-методична робота.

Професорсько-викладацьким складом кафедри виконувались науково – дослідні роботи за темами:

 1. «Фінансові фактори прискорення соціально-економічного розвитку Дніпропетровського регіону» (2006-2008рр.).
 2. «Фінансово-економічний механізм сталого розвитку національної економіки: теорія, домінуючі тенденції та соціальна значимість» (2009-2011рр.).
 3. «Механізми управління фінансовими ресурсами в умовах сталого розвитку національної економіки України» (2012-2014рр.).
 4. «Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств та фінансово-кредитних установ в умовах нестійкого стану економіки» (2015-2017 рр.).

3

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та страхування підтримує наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України і зарубіжжя, а також співпрацює із суб’єктами підприємницької діяльності, банківськими установами й страховими компаніями, з якими проводяться спільні заходи щодо проходження практики студентів, підвищення кваліфікації викладачів, захисту дипломних робіт, проведення практичних занять та конференцій.

4

Щорічно під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіадах, обласних і міських конкурсах студентських наукових робіт, де займають призові місця. Також студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, матеріали яких публікуються у збірниках наукових робіт. Під керівництвом викладачів кафедри студенти пишуть та публікують статі в провіднихнаукових журналах.

Наші студенти - призери II Міжнародної студентської олімпіади зі страхування та управління ризиками

12-14 листопада 2014 року на базі Міжнародного університету «МІТСВ» (Республіка Білорусь) пройшла II Міжнародна студентська олімпіада зі страхування та управління ризиками.

Співорганізаторами заходу виступили: Установа освіти Федерації профспілок Білорусі «Міжнародний університет «МІТСВ» (Білорусь), Київський національний торговельно-економічний університет «КНТЕУ» (Україна), Вища техніко-економічна школа в м Ярославі (Польща).

Олімпіада була проведена з метою пошуку та підтримки талановитої студентської молоді - кадрового потенціалу страхового ринку, підвищення якості підготовки страховиків і активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу.

Захід проходив за сприяння регуляторів страхових ринків - Міністерства фінансів Республіки Білорусь і Нацкомфінпослуг України.

Міжнародне журі олімпіади, до складу якого увійшли педагоги в сфері страхування університетів України, Литви та Польщі, оцінило рівень знань студентів з України, Білорусі та Росії, які боролися за право бути визнаними найкращими в області сучасного страхового бізнесу.

Протягом двох днів студентам з 17 вузів Білорусі, України та Росії було запропоновано вирішувати тести, розгадувати страхові ребуси і кросворди, проявляти ерудицію у відповідях на фото- і відео-запитання, а також командно змагатися в «брейн-рингу».

За підсумками олімпіади третє місце зайняла Юлія Ковдря - студентка групи СМ-10 фінансового факультету Дніпропетровської державної фінансової академії.

Журі була відзначена як найкраща учасниця в номінації «Страховий кросворд», яка зайняла відповідне 1-е місце, - Краснопольська Світлана - студентка групи ДМФ-10 фінансового факультету Дніпропетровської державної фінансової академії.

За результатами участі в олімпіадах та конкурсах:

5

 • студент Ніколенко О.В. отримав дипломом ІIІ ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» (2011 р.);
 • студент Величко М. О. приймав участь в III турі Міжнародної студентської олімпіади зі «Страхування» в Республіці Польща, де отримав диплом (2012 р.);
 • студентка Чередник А. В. завоювала перше місце у XVI Всеукраїнській студентській конференції наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі науки «Фінанси і кредит» (2013 р.);
 • студенти групи ФМ-09 Хвостик К. О., Істратова Т. О. отримали дипломи ІV ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит, з дисципліни «Фінансовий менеджмент») та нагороджені грамотою в номінації «За креативний підхід до розв’язку фінансових завдань» (2014 р.);
 • студентка Рубцова О.О. нагороджена грамотою в номінації «Справжній банкір» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа»(2014 р.);
 • студентка Деміденко Н.Ю. прийняла участь в Міському конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх», де отримала диплом ІI ступені (2014 р).
 • студентка Краснопольская С.П. прийняла участь в II турі Міжнародної студентської олімпіади зі «Страхування» в Мінське, де отримала грамоту І ступені (2014 р.);
 • студентка Ковдря Ю.В. прийняла участь в II турі Міжнародної студентської олімпіади зі «Страхування і Управлінню ризиками» в Мінське, де отримала диплом ІIІ ступені (2014 р.);
 • студентка Чернета Д.В. нагороджена грамотою в номінації «за креативність» на Всеукраїнській студентській олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» в Харкові (2015 р.);
 • студентка Жигадло А.В. прийняла участь в II турі Міжнародній науковій-практичний інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» в Луцьку, де отримала диплом ІI ступені (2016 р.);
 • студентка Чуйко В.І. прийняла участь в II турі Міжнародній науковій-практичний інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» в Луцьку, де отримала диплом ІI ступені (2016 р.);
 • студентка Жигадло А.В. нагороджена грамотою в номінації «За глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінансовий менеджмент» (2016 р.);
 • студентка Чуйко В.І. нагороджена грамотою в номінації «Кращий фінансовий аналітик» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінансовий менеджмент» (2016 р.);

Викладачі кафедри надають професійні послуги для громадян, суб’єктів господарювання та банків.

Для громадян та суб’єктів господарювання:

 1. Навчання персоналу роботи з системою "1С: Підприємство 8.2 (8.3)"

  Конфігурації:

  • " 1С: Бухгалтерія 8 для України";
  • " Управління торгівельним підприємством для України
  • "Управління виробничим підприємством для України".
 2. Налагодження програми "1С: Підприємство 8.2 (8.3)" та конфігурацій.
 3. Консультування працівників бухгалтерії, фінансового відділу, економічного відділу та ін. щодо роботи в системі "1С: Підприємство 8.2 (8.3)"
 4. Розробка генеральних внутрішньо фірмових положень та інструкцій з управління окремими фінансовими операціями (економічна безпека, управління ризиками, фінансовий інжиніринг, розробка політики залучення ресурсів);
 5. Проведення оцінки рівня кредитоспроможності підприємства.
 6. Розробка бізнес-планів.
 7. Постановка на підприємстві управлінського обліку.
 8. Постановка на підприємстві фінансового контролінгу.
 9. Постановка на підприємстві фінансового планування.
 10. Навчання персоналу основам фінансового менеджменту.

Для банків.

 1. Розробка генеральних внутрішньобанківських положень та інструкцій з управління окремими банківськими операціями (економічна безпека, управління ризиками, фінансовий інжиніринг, формування політики залучення ресурсів, кредитування, управління активами активами та пасивами, антикризовий менеджмент).
 2. Розробка політики, стратегії та тактики банку на фінансовому ринку (маркетинг і конкурентна позиція банку);
 3. Розробка технологічних карт банківських операцій.
 4. Розробка бізнес-плану впровадження нових банківських операцій.
 5. Здійснення операцій щодо оптимізації залучення ресурсів і розміщення активів (математичними та економічними методами).

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Наукова діяльність Українська мова Доступ до публічної інформації