Горбаньова Оксана Олексіївна

Oksana Horbanova, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department, graduated from Dnipropetrovsk National University with honours, received Master’s degree.

Experience in: teaching English to candidates working towards International Exams at international school Level B1,B2,C1 in particular IELTS, FCE, CAE; teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (1995-2016); conducting English courses at the International Language School, interpreting business meetings and negotiations in Ukraine etc. Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. She is an author of more than 20 scientific works, including 3 articles in international publishing houses. Oksana constantly visits seminars and webinars to develop as a teacher of English in a modern society.

 


Field of scientific interests: English language, Business English, Professional English language, English language of scientific communication, pedagogy, professional ethics, psychology, professional communication, professional competence in foreign languages, professional training of masters, advanced training, international standards of professional training.

 


Горбаньова Оксана Олексіївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою, здобувши ступінь магістра.

 


У досвіді: викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В1,В2,С1 зокрема до IELTS, FCE, CAE; викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2006); викладач та старший викладач кафедри іноземних мов на факультеті міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету (2006-2016); викладач англійської мови в Міжнародній мовній школі.

Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладу та філологічних питань. Автор більш як 20 наукових праць та публікацій, зокрема 3 статті в міжнародних виданнях. Оксана постійно приймає участь в семінарах та конференціях для підвищення рівня викладання англійської мови.

 

 

 

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет та отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія та англійська мова)».

 

У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи)».

 

Педагогічний стаж: 23 роки.

1995-2006 – викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних спеціальностей Дніпропетровського державного університету;
2006-2016- старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
2018- по теперішній час - старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.

 

 

 

 

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, професійна етика, психологія, професійна комунікація, іншомовні професійно спрямовані компетентності, професійна підготовка магістрів, підвищення кваліфікації, міжнародні стандарти професійної підготовки фахівців.

 


Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Ділова англійська мова», “Англійська мова професійного спрямування”.

Останнє проходження стажування: Університет Альфреда Нобеля, 2021 рік.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні публікації за напрямом:

1. Gorbanyova O. Interactive Technologies in Teaching a Foreign Language at Higher Educational Establishment / O. Gorbanyova // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2016. – Volume 71. – С. 54 -59. https://www.scipress.com/ILSHS.64.81.pdf (Index Copernicus).
Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[Index Copernicus]
Кулько В. А., Горбаньова О.О., Бірюкова Д.В. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution // Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal: Muscat: «TK Meganom», 2019. – №4 (35), – С. 76 – 84 [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index];
Горбаньова О.О., Кулько В. А., Бірюкова Д.В. Improving students` reading skills as integral part of professional development // Науковий огляд: Київ: «ТК Меганом», 2019. – Вип. 5 (58), – С. 74 – 80 [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index];
Horbanova Oksana. TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). – Дніпро. – 95 с. С.21-22
Horbanova Oksana. MODERN APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES// Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). – Дніпро. – 95 с. С.23
Horbanova O.O. Information technology in language classroom//Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи. Матеріали ХІІІ міжвузівської науково-практичної конференції.- Дніпро, 2019. С.24
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035 «Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 47 с.
Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035 «Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 30 с.
Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів ІТ-спеціальностей /укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 40 с.
Горбаньова О.О. Використання прийому «ділова гра» в викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей // Materials of the XI Internazional scientific and practical conference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological sciences, Sheffield Science and education LTD.
Горбаньова О.О. Підвищення ефективності процесу викладання іноземних мов за допомогою комп`ютерних методів// Materials of the XI Internazional scientific and practical conference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological sciences, Sheffield Science and education LTD.
Методичні рекомендації для самостійних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ», 242 «ТУРИЗМ», 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»/укл. Горбаньова О.О., Бондар О.Є.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 47 с.