Варех Нонна В’ячеславівна

Varekh Nonna, Ph.D (Social Communications), Assistant Professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department, Chairman of the Examination Board for undertaking a master’s degree, member of the scientific and methodical seminars and international conferences on the implementation of innovative methods of teaching foreign languages; the consultant and reviewer of graduation papers in a foreign language. She has many years of teaching English as a foreign language.

Experience in: defence of the candidate’s thesis according to the speciality 27.00.04 – Theory and History of Journalism, awarded a Candidate’s degree in Social Communications. (2014). She is an author of over 30 scientific articles, including international and methodical publications. She organizes research and practice student conferences, prepares students for participation in competitions for the best research papers.

Field of scientific interests: English language, Professional English language, Journalism, Medialinguistics, Psychology.

Honours: awarded with certificates of the Academy of Customs of Ukraine for high achievements in educational and instructional work, prolific public activity.

 


Варех Нонна В’ячеславівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки, голова атестаційної комісії до вступу в магістратуру, учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій по впровадженню інноваційних методів викладання іноземних мов; консультант та рецензент дипломних робіт при захисті дипломів іноземною мовою. Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

У досвіді роботи: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики, присуджено науковий ступень кандидата наук із соціальних комунікацій. (2014.) Автор понад 30 наукових праць, у тому числі публікації в наукових виданнях за кордоном, методичні посібники. Бере участь в організації студентських науково-практичних конференцій, готує студентів до участі в конкурсах наукових робіт.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, психологія.

Відзнаки: нагороджена грамотами Академії митної служби України за високі показники у навчальній та виховній роботі, активну громадську діяльність.

У 1998 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (тема дисертації «Формування етнокультурних стереотипів у якісній британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості»).
Педагогічний стаж: 23 роки.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

Варех Н.В., Рождественська І. Є. Електронний лист як знак часу в оповіданні Войцеха Кучока «Прийди до мене». // Закарпатські філологічні студії. Ужгород. 2019. №12. С. 232–237. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.12.45 [ Index Copernicus]
Варех Н.В. Лінгвокогнітивні особливості дискурсу цифрової дипломатії. / Н.В.Варех , І. Є Рождественська // Держава та регіони. Серія: «Соціальні комунікації». – 2019. – №2. (38) – С. 114–118.

 

Варех Н.В. Модуси британської мовної картини світу у виданні “The Guardian” // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія» – 2018 – №18 – С.138-144.
- Режим доступу: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf

Варех Н.В. Концепт «migration» у медіадискурсі якісної британської преси. // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - № 4. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_14.
Варех Н.В. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки» .– 2016 – № 42. – С. 235–238. - Режим доступу: http://fn.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/76/2017/02/book_42.indd-1.pdf#page=235
Н.В.Варех/Застосування лінгвосеміотичного аналізу у дослідженнях медіадіскурсу. //Держава та регіони. Серія: «Гуманітарні науки». – 2020 – № 43. С. 3-7. DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.4(44).1
Hавчальні посібники та підручники:

Wiz English. Pupil’s book 3. Чарівна англійська : Навч.посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. I. Горець,Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с.
Wiz English. Workbook 3. Чарівна англійська : Робоч. зошит / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. І. Горець, Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 104 с.
Wiz English. Pupil’s book 4. Чарівна англійська : Навч. посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко,Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. — Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с. : іл.
Wiz English. Workbook 4. Чарівна англійська : Робоч. зошит до посібн. «Wiz English» для уч. 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. – Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 160 с.
Участь у конференціях та семінарах:

Варех Н.В. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці/ ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Вербальні культурні коди сучасної української мови” 9 листопада 2016 року, м. Кам’янець-Подільський. [електронний доступ] http://kpnu.edu.ua/ii-vseukrajinska-naukova-internet-konferentsiya-verbalni-kulturni-kody-suchasnoji-ukrajinskoji-movy/
Горяйнов Д.С., Варех Н.В., Кабак Л.В /Дослідження можливості використання технології Oracle Data Stream для організації реплікації інформації в закладах вищої освіти // Міжнародна науково-практична конференція. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти – Дніпро : Університет митної справи та фінансів – 20.04.2018.– С. 221-223.
Варех Н. В., Шипуля О. Lexical features of English scientific literature in the field of information technologies / //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development, Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С 47-48.
Варех Н. В. , Прилипа О. Google’s neural machine translation system and modern translation problems //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development, Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С. 126-127.
Варех Н. В., Авілова В. Learning English using scientifically and technically oriented materials on the Internet //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development, Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С. 57-58.
Varekh N. V. , Motorna K. D., The formula of effective communication. /The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (February 4-6, 2021) CPN Publishing Group,Kyoto, Japan. 2021. P. 152-153. ISBN 978-4-9783419-5-2