Гапонова Людмила Євгеніївна

Кандидат філологічних наук, доцент

1999 року закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Філолог. Викладач української мови та літератури”.

2012 року отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (тема дисертації “Формування української криміналістичної термінології”); 2014 року – атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: історія української мови, сучасна українська літературна мова, термінологія, методика викладання української мови.

Викладає дисципліни: “Українська мова (для іноземців)”, “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Вступ до мовознавства”, “Латинська мова”.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar, https://orcid.org/0000-0003-0199-6463

Навчальні посібники та методичні вказівки

 1. Основи термінології сучасної української мови : навч. посіб. для студентів спеціальності 7.02030304 – переклад. Ч. І. /Л.Є. Гапонова. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. – 52 с.
 2. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування : навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. – 55 с.
 3. Усна професійна комунікація : навч. посіб. з грифом НМетАУ / Л.Є. Гапонова, Н.В. Леонова, І.В. Рибалко, Г.А. Чумакова. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 49 с.
 4. Писемна професійна комунікація : навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, Н.В. Леонова, І.В. Рибалко, Г.А. Чумакова. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. – 51 с.
 5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності: навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, Г.А. Чумакова. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. – 52 с.
 6. Економічна терміносистема : навч. посіб. з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування (бакалаврський рівень вищої освіти) / Л.Є. Гапонова, Г.А. Чумакова.– Дніпро : НМетАУ, 2017. – 48 с.
 7. Вимоги до оформлення документів: навчальний посібник /Л.Є. Гапонова. – Дніпро : НМетАУ, 2018. – 40 с.
 8. Методологія документознавчих досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістерський рівень). Ч. 1: Розвиток книгознавства. Книжкова класифікація / укл. : К.А. Прокоф’єва, Л.Є. Гапонова. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – 52 с.
 9. Методичні вказівки для вивчення української мови іноземцями-слухачами підготовчого відділення для студентів спеціальності 136 – металургія (бакалаврський рівень) / укл. : Г.А. Коцюбовська, Л.Є. Гапонова. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – 20 с.
 10. ГапоноваЛ.Є. Фонетика : конспект лекцій з дисципліни “Українська мова як іноземна” для студентів спеціальності 136 – металургія (бакалаврський рівень). – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 24 с.

 

Фахові статті

 1. Гапонова Л.Є. Роль метафори у формуванні української криміналістичної термінології // Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького нац. ун-ту : зб. наук. пр. Вип. 9. – Кривий Ріг, 2013 – С. 97-103.
 2. Гапонова Л.Є. Афіксальні способи творення термінів криміналістики // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. Вип. 19. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 67-75.
 3. Гапонова Л.Є. Криміналістична термінологія в мові “Руської Правди” [Текст] / Л.Є. Гапонова, К.А. Прокоф’єва // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63) / ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167; ScholarGoogle, OAJI, Research Bible, Index Copernicus. – С. 713-715.
 4. Гапонова Л.Є. Використання прикладних програм смартфонів для вивчення української мови як іноземної // Молодий вчений. – Херсон, 2020. – № 5 (81) травень / ISSN (Print):2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167; ScholarGoogle, OAJI, Research Bible, Index Copernicus. – С. 457-460.
 5. Гапонова Л.Є. Самостійна робота слухачів підготовчих відділень під час вивчення української мови як іноземної // Молодий вчений. – Херсон, 2021. / ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167; ScholarGoogle, OAJI, Research Bible, Index Copernicus.
 6. Гапонова Л.Є. Українська мова як іноземна: специфіка викладання фонетики // Закарпатські філологічні студії, 2021Index Copernicus International (Республіка Польща).

Тези конференцій

 1. Гапонова Л.Є. Етимологія криміналістичної термінології // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку : матер. всеукр. наук.-практ. конф. 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДІОППО; наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – С. 27-29.
 2. Гапонова Л.Є. Термінологічні словосполучення з лексемою сліди у мові криміналістики /Л.Є. Гапонова // Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.  15-16 червня 2018 року, м. Ужгород. – Херсон : Вид-во “Молодий вчений”, 2018. – С. 15-19.
 3. Гапонова Л.Є. Особливості викладання “Української мови (за професійним спрямуванням)” студентам із вадами слуху /Л.Є. Гапонова // Теоретична і дидактична філологія : надбання, проблеми, перспективи розвитку : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 року, м. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ “Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”,
 4. Гапонова Л.Є. Українська мова як іноземна : ігрові технології навчання // Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики: матер. II наук.-практ. конф. 29-30 травня 2020 року, м. Київ. – Херсон : Вид-во “Молодий вчений”, 2020. – C. 8-11.
 5. Покотиленко О.І., Гапонова Л.Є. Мовні помилки в текстах документів // Міжнародна інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Україна – світ: діалог культур” (до 25-ї річниці Конституції України); 19 травня 2021 рік. – Дніпро : УДХТУ. – C. 42-43.